Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018 Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa

961
Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018
Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018 Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa.

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6685/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG PHẠM VI CHỈ ĐẠO TUYẾN TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa. Các nội dung khác về chỉ đạo tuyến thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Điều 10 tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BMTE.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

PHÂN CÔNG PHẠM VI CHỈ ĐẠO TUYẾN CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6685/QĐ-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa

  1. Đơn vị đầu ngành: Bệnh viện Phụ – Sản Trung ương.
  2. Phân công phạm vi chỉ đạo tuyến:

a) Bệnh viện Phụ – Sản Trung ương phụ trách các tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ.

b) Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phụ trách các tỉnh/ thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

c) Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng phụ trách các tỉnh/ thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

d) Bệnh viện Từ Dũ – Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách các tỉnh/ thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh (theo phân công của Sở Y tế), Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum.

e) Bệnh viện Hùng Vương – Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách các tỉnh/ thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh (theo phân công của Sở Y tế), Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Phú Yên.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

6685_QĐ_BYT_2018_VNRAS

6685_QĐ_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!