Quyết định 748/QĐ-QLD ngày 29 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục thuốc nước ngoài được cấp SĐK lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101

1205
Quyết định 748/QĐ-QLD năm 2018
Quyết định 748/QĐ-QLD năm 2018
5/5 - (4 bình chọn)

Quyết định 748/QĐ-QLD năm 2018 về việc ban hành danh mục thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 101.

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

748 1 qd qld        748 2 qd qld        748 3 qd qld        748 4 qd qld      748 5 qd qld      748 6 qd qld      748 7 qd qld      748 8 qd qld      748 9 qd qld      748 10 qd qld        748 11qd qld      748 12 qd qld

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!