Công văn 21204/QLD-TTra năm 2018 về việc cung cấp thông tin

818
Công văn 21204/QLD-TTra năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 21204/QLD-TTra năm 2018 về việc cung cấp thông tin. Cục Quản lý Dược khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành các thuốc “Trung Quốc làm từ thịt người” đề cập trên tại Việt Nam.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21204/QLD-TTra
V/v cung cấp thông tin
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc Nigeria báo động gấp tin hàng trăm nghìn viên thuốc Trung Quốc làm từ thịt người lưu hành tại nước này. Theo nguồn tin này, Tổ chức tiêu chuẩn Nigeria xác nhận có dược phẩm của Trung Quốc trên thị trường Nigeria chứa thành phần thịt người. Các thuốc này ở dạng viên con nhộng được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ tăng sức đề kháng, điều trị ung thư, tiểu đường và một số bệnh ở giai đoạn cuối.

Về vấn đề này, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

  1. Cục Quản lý Dược khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành các thuốc “Trung Quốc làm từ thịt người” đề cập trên tại Việt Nam.
  2. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế:

– Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nếu phát hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng như Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

– Báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2018.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để báo cáo);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, Ttra (AD).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

21204_QLD_TTra_2018_VNRAS

21204_QLD_TTRA_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!