Công văn 22115/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu

788
Công văn 22115/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu
Công văn 22115/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22115/QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/7/2014

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 311/2017/CV/BVP đề ngày 07/12/2017 của Công ty cổ phần BV Pharma về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập nhẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.
Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

Tên thuốc (1) SĐK (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…) (5) Tiêu chuẩn dược chất (6)
Ibucetamo VD-16468-12 01/8/2018 Công ty cổ phần BV Pharma Paracetamol USP38
Ibucetamo VD-16468-12 01/8/2018 Công ty cổ phần BV Pharma Paracetamol BP 2013
Ibucetamo VD-16468-12 01/8/2018 Công ty cổ phần BV Pharma Ibuprofen BP 2016

Công văn 22115/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

22115_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!