Home Authors Posts by hoangpharma

hoangpharma

136 POSTS 0 COMMENTS

Công văn 7137/BYT-QLD báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7137/BYT-QLD V/v báo cáo tình hình triển khai...
Thông tư 48/2017/TT-BYT quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Thông tư 48/2017/TT-BYT quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 48/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...

Quyết định 488/QĐ-QLD ban hành danh mục 01 vắc xin được đăng ký lưu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 488/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 09...
công văn 5791/BHXH-DVT

Thông tư 44/2017/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG...
Công văn 22098/QLD-ĐK về việc thống nhất chỉ định đối với thuốc Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi

Công văn 22098/QLD-ĐK về việc thống nhất chỉ định đối với thuốc Alphachymotrypsin dùng...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22098/QLD-ĐK V/v thống nhất thông...

Công văn 21508/QLD-ĐK về việc hướng dẫn áp dụng bộ hồ sơ ACTD hoặc...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21508/QLD-ĐK V/v Hướng dẫn áp...

Công văn 20300/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20300/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 20299/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp...

0
BỘ Y TẾ  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20299/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 20298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Công văn 20298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không phải thực hiện...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20298/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 19998/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Công văn 19998/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sô: 19998/QLD-MP V/v đình chỉ lun...
0868 552 633