Công văn 15320/QLD-ĐK đính chính dược chất nhập khẩu

955
Công văn 15320/QLD-ĐK đính chính dược chất nhập khẩu
Công văn 15320/QLD-ĐK đính chính dược chất nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15320/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 15320/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 245/NCPT đề ngày 22/09/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco về việc đính chính và cập nhật các thông tin trong danh mục công bố nguyên liệu hoạt chất được phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu
Cetasone VD-12382-10 24/7/2018 Betamethasone EP8/USP38 1/ Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd., China

2/ Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd., China

Công văn 15320/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

15320_QLD_ĐK_VNRAS

 [/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Công văn 15320/QLD-ĐK đính chính dược chất nhập khẩu

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!