Công văn 651/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

1083
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 651/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 651/BHXH-CSYT
V/v triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ tháng 7 năm 2016 Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã chính thức hoạt động, kết nối với trên 12.000 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có các Công văn số 1637/BHXH-CSYT ngày 06/5/2016, Công văn số 4450/BHXH-CSYT ngày 07/11/2016 và Công văn số 5386/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Theo đó yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện việc liên thông dữ liệu hàng ngày phục vụ công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo minh bạch trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Qua theo dõi tình hình liên thông dữ liệu lên Hệ thống cho thấy nhiều tỉnh tiến độ thực hiện còn chậm, tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng ngày thấp (quý 4/2016 đạt 30%, quý 1/2017 đạt 41%), tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế, một người đi khám, lấy thuốc nhiều lần trong ngày, nhiều ngày trong tháng; nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa chuẩn hóa danh mục theo quy định của Bộ Y tế trên phần mềm của đơn vị dẫn đến số hồ sơ bị từ chối lớn (70% trong quý 4/2016, 52% trong quý 1/2017) nên cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa thực hiện được giám định điện tử (chi tiết tại các Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Để đảm bảo chính xác trong công tác giám định, minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc thực hiện việc chuẩn hóa danh mục dùng chung, liên thông dữ liệu ngay khi người bệnh ra viện, đáp ứng yêu cầu quản lý công tác khám bệnh, chữa bệnh, giám định và thanh toán bảo hiểm y tế theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Y tế;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– BHXH các tỉnh, tp trực thuộc TƯ;
– CNTT, DAĐTXD;
– Lưu: VT, CSYT(03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ SỐ LIỆU LIÊN THÔNG TỚI CƠ QUAN BHXH
Quý 4/2016 và Quý 1/2017 (đến ngày 19/2/2017)
(kèm theo Công văn số 651/BHXH-CSYT ngày 03 tháng 03 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

STT TÊN ĐƠN VỊ Số cơ sở có KCB Quý 4/2016 Quý 1/2017
Cơ sở KCB liên thông dữ liệu Số hồ sơ gửi lên hệ thống Số hồ sơ gửi đúng ngày Tỷ lệ hồ sơ đúng ngày Cơ sở KCB liên thông dữ liệu Số hồ sơ gửi lên hệ thống Số hồ sơ gửi đúng ngày Tỷ lệ hồ sơ đúng ngày
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
1 Bắc Ninh 142 98 69% 368,872 251,480 68% 115 81% 175,129 70,996 41%
2 Hải Phòng 97 73 75% 379,111 91,061 24% 78 80% 204,221 51,830 25%
3 Thanh Hóa 669 551 82% 909,436 412,917 45% 462 69% 311,791 169,093 54%
4 Long An 194 171 88% 529,044 65,936 12% 163 84% 288,671 106,434 37%
5 Bà Rịa – Vũng Tàu 98 87 89% 585,632 216,620 37% 90 92% 272,351 148,467 55%
6 Sơn La 229 205 90% 237,857 83,888 35% 208 91% 78,538 34,514 44%
7 Ninh Bình 158 145 92% 225,803 49,928 22% 153 97% 152,717 83,175 54%
8 Gia Lai 257 242 94% 354,802 96,123 27% 234 91% 109,307 25,945 24%
9 Thừa thiên Huế 193 182 94% 665,312 56,191 8% 187 97% 207,347 41,028 20%
10 Hồ Chí Minh 299 282 94% 3,903,149 846,375 22% 248 83% 1,566,203 469,582 30%
11 Đồng Nai 222 210 95% 1,586,860 716,856 45% 212 95% 711,705 387,456 54%
12 Bình Thuận 131 124 95% 357,278 110,183 31% 125 95% 197,030 48,751 25%
13 Quảng Nam 283 268 95% 1,176,756 64,185 5% 261 92% 283,590 72,464 26%
14 Đà Nẵng 95 90 95% 650,349 26,897 4% 92 97% 315,003 179,681 57%
15 Tuyên Quang 175 166 95% 488,089 71,594 15% 167 95% 132,632 41,265 31%
16 Hà Nội 673 639 95% 1,511,910 177,652 12% 627 93% 637,411 188,180 30%
17 Hưng Yên 40 38 95% 252,299 68,215 27% 37 93% 112,299 50,627 45%
18 Bình Phước 161 153 95% 338,746 114,477 34% 148 92% 143,105 90,478 63%
19 Hà Nam 122 116 95% 141,364 8,090 6% 121 99% 90,543 60,565 67%
20 Hòa Bình 226 216 96% 157,218 25,286 16% 200 88% 59,517 14,061 24%
21 Trà Vinh 98 94 96% 534,475 232,789 44% 98 100% 184,671 98,157 53%
22 Bạc Liêu 76 73 96% 497,373 145,640 29% 75 99% 203,528 103,999 51%
23 Phú Thọ 309 297 96% 386,108 18,168 5% 286 93% 120,294 38,782 32%
24 Hà Tĩnh 287 276 96% 443,527 95,153 21% 255 89% 101,325 38,680 38%
25 Quảng Ngãi 214 206 96% 430,520 131,738 31% 211 99% 184,508 38,311 21%
26 Bình Định 190 183 96% 781,222 98,932 13% 181 95% 215,495 43,492 20%
27 Thái Bình 303 293 97% 632,821 300,158 47% 267 88% 235,491 165,598 70%
28 Lào Cai 193 187 97% 268,112 174,755 65% 186 96% 115,843 78,073 67%
29 Cần Thơ 112 109 97% 772,448 204,290 26% 112 100% 375,839 295,375 79%
30 Bình Dương 153 149 97% 1,468,741 184,161 13% 152 99% 493,672 106,714 22%
31 Kiên Giang 156 152 97% 578,104 265,120 46% 149 96% 260,351 124,689 48%
32 Kon Tum 122 119 98% 237,090 56,659 24% 119 98% 99,073 35,365 36%
33 Phú Yên 125 122 98% 526,874 48,239 9% 123 98% 216,832 75,138 35%
34 Vĩnh Long 130 127 98% 686,180 416,379 61% 130 100% 341,813 194,902 57%
35 Lâm Đồng 177 173 98% 468,578 87,544 19% 171 97% 168,019 50,158 30%
36 Khánh Hòa 160 157 98% 438,149 113,532 26% 148 93% 191,578 39,965 21%
37 Cà Mau 111 109 98% 717,645 245,288 34% 111 100% 270,652 160,944 59%
38 Tây Ninh 113 111 98% 276,524 176,543 64% 110 97% 197,475 139,738 71%
39 An Giang 183 180 98% 972,561 171,477 18% 183 100% 513,745 145,663 28%
40 Lai Châu 130 128 98% 272,725 31,422 12% 127 98% 75,550 26,347 35%
41 Bắc Kạn 136 134 99% 187,289 48,645 26% 132 97% 51,663 20,717 40%
42 Điện Biên 145 144 99% 216,542 36,019 17% 145 99% 95,770 31,728 33%
43 Thái Nguyên 232 229 99% 461,914 170,445 37% 225 97% 185,631 54,544 29%
44 Lạng Sơn 234 231 99% 240,080 138,718 58% 233 100% 96,601 58,606 61%
45 Quảng Trị 174 172 99% 324,436 79,166 24% 170 98% 124,541 39,034 31%
46 Nam Định 264 261 99% 521,041 140,436 27% 261 99% 220,808 79,117 36%
47 Bắc Giang 267 264 99% 614,218 158,575 26% 242 91% 232,218 113,492 49%
48 Quảng Bình 179 177 99% 323,441 49,210 15% 177 99% 61,398 13,023 21%
49 Hậu Giang 90 89 99% 446,789 88,194 20% 90 100% 215,495 113,293 53%
50 Tiền Giang 200 198 99% 851,134 641,405 75% 197 99% 419,428 232,500 55%
51 Yên Bái 206 204 99% 349,279 191,090 55% 203 99% 120,419 73,305 61%
52 Nghệ An 538 533 99% 1,148,345 609,345 53% 534 99% 437,135 249,117 57%
53 Bến Tre 162 161 99% 686,504 468,198 68% 162 100% 345,251 240,508 70%
54 Vĩnh Phúc 167 166 99% 325,567 146,120 45% 165 99% 115,776 46,948 41%
55 Đồng Tháp 173 172 99% 1,028,632 376,021 37% 173 100% 452,868 143,708 32%
56 Hà Giang 211 210 100% 210,989 128,700 61% 210 100% 77,481 46,312 60%
57 Quảng Ninh 221 220 100% 527,158 177,116 34% 215 97% 198,979 82,078 41%
58 Cao Bằng 236 235 100% 210,073 72,917 35% 230 97% 77,903 23,635 30%
59 Hải Dương 304 303 100% 615,239 115,531 19% 304 100% 261,988 78,316 30%
60 Ninh Thuận 82 82 100% 325,815 59,237 18% 82 100% 142,584 38,762 27%
61 Đăk Lăk 220 220 100% 872,338 322,426 37% 219 100% 220,836 62,592 28%
62 Đăk Nông 81 81 100% 204,625 134,473 66% 81 100% 54,194 38,274 71%
63 Sóc Trăng 132 132 100% 945,846 312,267 33% 132 100% 389,673 204,994 53%
64 Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội 22 22 100% 607,308 34,733 6% 22 100% 198,478 16,271 8%
65 Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại TP HCM 6 6 100% 380,912 19,340 ,5% 6 100% 140,414 5,553 4%
TỔNG CỘNG 12,489 11,949 96% 38,840,137 11,473,931 30% 11,732 94% 15,552,396 6,441,109 41%

 

PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ SỐ HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI DO CHƯA CHUẨN HÓA DANH MỤC
(kèm theo Công văn số 651/BHXH-CSYT ngày 03 tháng 03 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

STT Tên tỉnh QUÝ 4/2016 THÁNG 1/2017
Tổng số hồ sơ Số HS từ chối toàn bộ Tỷ lệ Số HS từ chối một phần Tỷ lệ Tổng số hồ sơ Số HS từ chối toàn bộ Tỷ lệ Số HS từ chối một phần Tỷ lệ
1 Cà Mau 743,108 545,974 73% 179,216 24% 153,564 34,080 22% 108,435 71%
2 Khánh Hòa 420,251 215,003 51% 115,605 28% 81,664 35,834 44% 32,418 40%
3 Đồng Nai 1,596,304 793,847 50% 751,698 47% 424,768 160,464 38% 228,739 54%
4 Ninh Thuận 255,085 112,061 44% 98,912 39% 67,632 10,677 16% 40,157 59%
5 TP HCM 3,849,096 1,587,639 41% 2,061,661 54% 926,706 125,841 14% 663,430 72%
6 Điện Biên 226,297 90,455 40% 125,684 56% 56,171 20,532 37% 31,191 56%
7 Tuyên Quang 326,401 128,505 39% 64,687 20% 60,348 10,598 18% 9,983 17%
8 Bắc Cạn 143,648 55,514 39% 54,765 38% 27,575 10,574 38% 11,304 41%
9 Phú Yên 503,259 193,974 39% 200,038 40% 125,606 10,968 9% 57,752 46%
10 Bình Thuận 371,284 143,042 39% 144,469 39% 119,612 43,499 36% 59,403 50%
11 Lào Cai 236,781 90,407 38% 131,479 56% 39,186 16,141 41% 21,961 56%
12 Bình Phước 297,087 113,000 38% 94,297 32% 82,118 38,292 47% 31,212 38%
13 Bình Định 653,448 242,609 37% 332,818 51% 135,893 35,204 26% 57,180 42%
14 TT Huế 644,664 235,502 37% 253,219 39% 105,698 26,490 25% 38,724 37%
15 Vĩnh Long 745,076 270,214 36% 418,600 56% 210,445 48,023 23% 129,929 62%
16 Long An 543,042 194,734 36% 149,325 27% 129,297 33,707 26% 55,886 43%
17 Thanh Hóa 779,293 262,884 34% 496,115 64% 157,520 62,073 39% 88,505 56%
18 Bắc Giang 379,627 125,278 33% 232,860 61% 80,146 14,001 17% 58,133 73%
19 Thái Bình 523,820 170,775 33% 306,521 59% 135,132 33,339 25% 66,902 50%
20 Quảng Nam 930,652 300,869 32% 552,646 59% 112,733 39,346 35% 54,166 48%
21 Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội 526,038 169,542 32% 315,712 60% 126,798 24,829 20% 75,676 60%
22 Ninh Bình 285,546 88,837 31% 166,425 58% 81,399 23,374 29% 41,299 51%
23 Bạc Liêu 453,929 138,436 30% 235,416 52% 122,127 14,778 12% 50,250 41%
24 Đà Nẵng 323,280 96,328 30% 203,401 63% 159,214 36,160 23% 103,708 65%
25 Sơn La 172,730 51,385 30% 91,136 53% 34,327 5,425 16% 13,655 40%
26 Cao Bằng 169,543 50,408 30% 87,341 52% 42,842 2,467 6% 14,575 34%
27 Đắk Nông 201,301 59,385 30% 96,878 48% 29,988 5,642 19% 18,764 63%
28 Lâm Đồng 363,409 103,230 28% 185,598 51% 90,490 36,821 41% 32,507 36%
29 Lạng Sơn 265,445 74,313 28% 146,300 55% 48,447 10,717 22% 22,661 47%
30 Hà Giang 181,497 42,088 23% 112,590 62% 38,664 9,115 24% 22,216 57%
31 Quảng Trị 312,235 70,806 23% 141,192 45% 70,082 12,879 18% 15,635 22%
32 Quảng Ninh 388,743 86,281 22% 189,019 49% 92,377 3,807 4% 36,086 39%
33 Hà Tĩnh 306,630 67,456 22% 183,432 60% 51,742 1,808 3% 23,179 45%
34 Quảng Ngãi 401,628 84,388 21% 203,628 51% 102,101 11,582 11% 32,036 31%
35 Hải Dương 362,382 75,520 21% 171,627 47% 141,634 2,622 2% 27,201 19%
36 Yên Bái 352,861 66,698 19% 203,587 58% 64,442 431 1% 22,060 34%
37 Hải Phòng 465,649 81,785 18% 164,021 35% 138,019 2,343 2% 15,507 11%
38 Bến Tre 705,176 115,747 16% 423,931 60% 193,531 31,906 16% 103,339 53%
39 Thái Nguyên 461,940 72,039 16% 186,507 40% 98,396 3,487 4% 14,815 15%
40 Nam Định 534,058 83,078 16% 334,104 63% 142,178 9,833 7% 66,911 47%
41 Nghệ An 935,634 117,918 13% 719,528 77% 191,012 23,281 12% 110,273 58%
42 Bình Dương 1,301,503 160,743 12% 648,244 50% 307,140 17,569 6% 86,149 28%
43 Quảng Bình 256,594 31,318 12% 96,841 38% 28,312 3,049 11% 11,720 41%
44 BR VTÀU 603,802 66,098 11% 291,126 48% 83,879 2,304 3% 36,136 43%
45 Đăk Lắk 708,692 71,742 10% 397,541 56% 136,535 938 1% 47,525 35%
46 Đồng Tháp 1,071,793 102,825 10% 465,380 43% 263,466 8,713 3% 47,048 18%
47 Kiên Giang 551,825 45,091 8% 438,114 79% 136,901 1,529 1% 38,114 28%
48 Tiền Giang 825,413 64,470 8% 569,357 69% 214,776 20,387 9% 73,601 34%
49 Hưng Yên 253,922 19,693 8% 190,963 75% 57,118 4,692 8% 36,404 64%
50 Hòa Bình 167,880 12,578 7% 42,206 25% 31,392 551 2% 1,283 4%
51 Bắc Ninh 365,467 25,822 7% 205,378 56% 106,393 33 0% 945 1%
52 An Giang 1,081,535 68,792 6% 539,547 50% 309,668 263 0% 26,681 9%
53 Vĩnh Phúc 300,927 17,974 6% 223,847 74% 68,315 427 1% 15,749 23%
54 Cần Thơ 789,960 34,294 4% 353,158 45% 226,421 3,401 2% 70,159 31%
55 Phú Thọ 346,078 10,116 3% 87,919 25% 65,209 185 0% 16,136 25%
56 Lai Châu 188,959 3,817 2% 162,071 86% 46,583 662 1% 35,159 75%
57 Hà Nội 1,527,573 23,802 2% 330,292 22% 409,226 1,434 0% 52,881 13%
58 Gia Lai 385,357 5,895 2% 71,784 19% 61,537 319 1% 16,700 27%
59 Trà Vinh 529,446 7,789 1% 215,275 41% 100,828 343 0% 3,086 3%
60 Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại TP HCM 147,487 2,130 1% 104,529 71% 95,310 4,723 5% 33,481 35%
61 Tây Ninh 401,936 1,152 0% 42,690 11% 110,155 95 0% 8,591 8%
62 Kon Tum 249,807 490 0% 16,879 7% 58,324 16 0% 571 1%
63 Hà Nam 201,804 344 0% 13,297 7% 49,813 424 1% 1,603 3%
64 Sóc Trăng 942,061 955 0% 97,414 10% 216,552 42 0% 5,891 3%
65 Hậu Giang 525,988 340 0% 16,827 3% 127,644 302 0% 1,704 1%
  Cộng 36,063,686 8,446,224 23% 16,946,667 47% 8,603,121 1,155,391 13% 3,375,080 39%

VĂN BẢN DẠNG WORD: 651_BHXH_CSYT_VNRAS

Triển khai giám định bảo hiểm y tế

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!