Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 28/2/2018

1013
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 28/2/2018
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 28/2/2018
5 (100%) 3 votes

Tổng hợp kê khai, kê khai lại giá thuốc cập nhật 28/2/2018

– Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu

– Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu

– Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước

– Tổng hợp kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo báo cáo của SYT các tỉnh.

Danh sách được công bố trên cổng thông tin điện tử Cục quản lý Dược dav.gov.vn

Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 28/2/2018

DOWNLOAD CÁC BẢN CẬP NHẬT TẠI ĐÂY

232018_Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_28.02.2018

Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_28.02.2018

Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_28.02.2018 Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_28.02.2018