Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

1018
Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm
Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm
Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất sinh phẩm
5 (100%) 2 votes

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

Phụ lục 1
Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm
1. Phạm vi áp dụng…………………………………………………………………. 2
2. Nguyên tắc chung ………………………………………………………………. 2
3. Nhân sự …………………………………………………………………………… 3
4. Nhà xưởng và thiết bị ………………………………………………………….. 4
5. Khu chăn nuôi và chăm sóc động vật ……………………………………….. 6
6. Sản xuất …………………………………………………………………………. 7
7. Ghi nhãn …………………………………………………………………………. 7
8. Hồ sơ lô và hồ sơ phân phối sản phẩm ……………………………………… 8
9. Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng …………………………………9
Tác giả ……………………………………………………………………………… 10
Lời cảm ơn …………………………………………………………………………. 10
Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………….. 11

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

DONWLOAD FULL VERSION HERE

[sociallocker id=7424]

TRS 822 (1993) – Annex 1 – GMP for biological products

TRS 822 (1993) – Phụ lục 1 – GMP cho sinh phẩm

[/sociallocker]

Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

Tài liệu GMP khác tại đây