Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

1142
Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm
Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

Phụ lục 1
Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm
1. Phạm vi áp dụng…………………………………………………………………. 2
2. Nguyên tắc chung ………………………………………………………………. 2
3. Nhân sự …………………………………………………………………………… 3
4. Nhà xưởng và thiết bị ………………………………………………………….. 4
5. Khu chăn nuôi và chăm sóc động vật ……………………………………….. 6
6. Sản xuất …………………………………………………………………………. 7
7. Ghi nhãn …………………………………………………………………………. 7
8. Hồ sơ lô và hồ sơ phân phối sản phẩm ……………………………………… 8
9. Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng …………………………………9
Tác giả ……………………………………………………………………………… 10
Lời cảm ơn …………………………………………………………………………. 10
Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………….. 11

Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc – thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

DONWLOAD FULL VERSION HERE

[sociallocker id=7424]

TRS 822 (1993) – Annex 1 – GMP for biological products

TRS 822 (1993) – Phụ lục 1 – GMP cho sinh phẩm

[/sociallocker]

Thực hành tốt sản xuất sinh phẩm

Tài liệu GMP khác tại đây

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!