Thông báo 137/TT-TTMS năm 2018 chấp thuận hồ sơ dự thầu

740
Thông báo 137/TT-TTMS năm 2018
Thông báo 137/TT-TTMS năm 2018
Đánh giá
BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM MUA SẮMTẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 137/TB-TTMS Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU

VÀ TRAO ĐỔI THỎA THUẬN KHUNG

                   Kính gửi: Công ty TNHH phân phối liên kết quốc tế

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-TTMS ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (gọi tắt là Trung tâm MSTTQG) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua thuốc Capecitabin 500mg nhóm 2 cho các cơ sở cho các cơ sở y tế trên toàn quốc, Trung tâm MSTTQG xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao Thảo thuận khung cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu số 01 – Mua thuốc Capecitabin 500mg nhóm 2 cho các cơ sở cho các cơ sở y tế trên toàn quốc với giá hợp đồng là 24.856.125.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi bốn tỉ, tám trăm năm mưới sáu triệu, một trăm hai lăm ngàn đồng chẵn) với giá thực hiện hợp đồng là 24 tháng (từ 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2020) (chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận khung với Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:

– Thời gian hoàn thiện Thỏa thuận khung: trước ngày 07/6/2018, tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

– Thời gian ký kết thỏa thuận khung: trước ngày 08/6/2018, tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, gửi kèm theo Dự thảo Thảo thuận khung.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ Thỏa thuận khung. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung theo yêu cầu nêu trên. Đồng thời, nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến quá thời gian nêu trên mà Nhà thầu không đến tiến hành hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết Thỏa thuận khung thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

– Các Phó Giám đốc (để phối hợp);

– Lưu: Vt, NVD, NVĐT.

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Tri Dũng

 

BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA
——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số 137/TB-TTMS ngày 01 tháng 6 năm 2018)

 

Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH phân phối liên kết Quốc tế
Mã thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ – Hàm lượng Dạng bào chế, Đường dùng Quy cách đóng gói Hạn dùng (Tuổi thọ) SĐK hoặc GPNK Cơ sở sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính Đơn giá (có VAT, VNĐ) Số lượng Thành tiền

(VNĐ)

A04N2 Zetabin Capecitabin 500mg Viên nén bao phim, uống Hộp 10 vỉ × 10 viên 24 tháng VN2-492-16 Sun Pharmaceutical Industries Ltd Ấn Độ Viên 11,900 2.088.750 24.856.125.000
Tổng cộng: 01 khoản

(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỉ, tám trăm năm mươi sáu triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn)

Thông báo 137/TT-TTMS năm 2018 thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung. Kính gửi công ty TNHH phân phối liên kết Quốc tế.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

137_TB_TTMS_2018_VNRAS

137_TB_TTMS_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!