Home Tags Vi phạm chất lượng thuốc

Tag: vi phạm chất lượng thuốc

Công văn 10518/QLD-CL công bố danh sách công ty nước ngoài...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10518/QLD-CL V/v công bố đợt...

Công văn 5674/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5674/QLD-CL V/v đình chỉ...
0868.552.633