Home Tags Vắc xin

Tag: vắc xin

Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 hướng...

0
Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp...

Công văn 11869/QLD-KD tăng cường nguồn cung ứng các loại vắc...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 11869/ QLD-KD V/v tăng cường...
0868.552.633