Home Tags Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc

Tag: Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc

TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI...

0
TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC THE NATIONAL CENTRE OF DRUG INFORMATION AND ADVERSE...

BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI NGHI NGỜ DO THUỐC –...

0
BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI NGHI NGỜ DO THUỐC BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI NGHI NGỜ DO THUỐC NHƯ THẾ NÀO? Lấy mẫu báo...

LỢI ÍCH VÀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG THUỐC – ...

0
LỢI ÍCH VÀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC LỢI ÍCH VÀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG THUỐC THUỐC ĐEM LẠI...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO

0
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN HÀ NỘI - 2016 CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO CHỦ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS

0
CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN HÀ NỘI - 2016 CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT

0
CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT CHỦ BIÊN 1. TS. Hoàng Thị Kim Huyền - Trường Đại học Dược Hà...
0868.552.633