TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (NATIONAL DI & ADR CENTRE)

5160
TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
5/5 - (2 bình chọn)

TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

THE NATIONAL CENTRE OF DRUG INFORMATION AND ADVERSE DRUG REACTIONS MONITORING (NATIONAL DI & ADR CENTRE)

Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI & ADR), được thành lập theo quyết định 991/QĐ-BYT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là đơn vị đầu ngành về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược ở tuyến Trung ương, có chức năng giúp Bộ Y tế xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin về thuốc, bao gồm cả thông tin về cảnh giác Dược, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ về Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược.

Trung tâm DI& ADR quốc gia là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc trường Đại học Dược Hà nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật.

Chức năng và nhiệm vụ:

 • Tiếp nhận, tìm kiếm, xử lý thông tin và phản hồi các yêu cầu về Thông tin thuốc cho các Trung tâm khu vực và tuyến cợ sở, các cợ quan, đợn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc.
 • Xây dựng và cập nhật bộ cơ sử dữ liệu (bao gồm các thông tin về thuốc, tượng tác thuốc, ADR, tính an toàn và hiệu quả, sử dụng thuốc ở các đối tượng đặc biệt…).
 • Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến: hỗ trợ hoạt động chuyên môn, giám sát và kiểm tra hoạt động Thông tin thuốc của các Trung tâm khu vực và tuyến cợ sở.
 • Tham gia biên soạn, phát hành các tài liệu chuyên môn liên quan đến Thông tin thuốc và Cảnh giác Dược.
 • Tham gia hỗ trợ công tác đào tạo trong đại học, sau đại học và đào tạo liên tục về Thông tin thuốc.
 • Tổ chức và tham gia các nghiên cứu khoa học, các cuộc hội thảo, hội nghị, các khóa tập huấn ở trong nước và nước ngoài về Thông tin thuốc.
 • Tiếp nhận và tiến hành tổ chức thẩm định các báo cáo về cảnh giác dược nói chung và ADR từ các Trung tâm DI & ADR khu vực và tuyến cợ sở, từ các cợ quan, đợn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc.
 • Phản hồi thông tin đã thẩm định, cập nhật, chia sẻ thông tin về các thông tin ADR mới và những tai biến liên quan đến sử dụng thuốc cho các Trung tâm khu vực, cho các đợn vị tuyến cợ sở, các cợ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc.
 • Phối hợp xây dựng, biên soạn, phát hành và cập nhật cơ sở dữ liệu về Thông tin thuốc và ADR cua Trung tâm.
 • Tiếp nhận tin bài; tiến hành phản biện và bình chọn bài đăng, biên tập tin, tổ chức xuất bản tạp chí, bản tin của Trung tâm. Phối hợp biên soạn và tổ chức phát hành các ấn phẩm khác (sách, CD ROM, tờ rơi…) của Trung tâm.

TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
Tầng 3 nhà GMP – Trường Đại học Dược Hà Nội 13 – 15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tel: +84 43 9335618 Fax: +84 43 9335642 Email: [email protected]

Download văn bản dưới đây

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: Giới thiệu trung tâm ADR Vietnam

ENGLISH VERSION: Giới thiệu trung tâm ADR English

 [/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

THE NATIONAL CENTRE OF DRUG INFORMATION AND ADVERSE DRUG REACTIONS MONITORING (NATIONAL DI & ADR CENTRE)

The National Centre of Drug Information and Adverse Drug Reactions Monitoring established by MOH in accordance with the Decision 991/Q§-BYT of 24 March 2009 is the leading organization in drug information and adverse drug reactions monitoring at the highest level, with its functions to help the MOH build up and provide drug database including information on pharmacovigilance, training, doing research, proving guidelines to health establishments at different levels, practicing international cooperation and consultancy, providing services in the field of drug information and pharmacovigilance.

The Centre is an administrative organization with revenues under the authority of Hanoi University of Pharmacy and an authorized unit with its own stamp and bank account regulated by laws.
Duties

 1. Building up & utilizing the drug information and pharmacovigilance database updated and suitable to Vietnam circumstance and situation.
 2. Collecting, analyzing, evaluating, generalizing reports & feedback on ADR, bad quality drugs, irrational drug use.
 3. Providing health management agencies with information for testing, registration, guidance on drug use, building up and making adjustment to the guidelines for therapy, making the list of essential drugs and the National Formulary.
 4. Providing information on drugs and pharmacovigilance via websites, online, publishing periodicals (bulletins, leaflets, correspondence…)
 5. Participating in undergraduate and postgraduate training and continuous training programmes on drug information and pharmacovigilance.
 6. Directing, giving professional guidelines, investigating and monitoring activities of units at the primary level in drug information and pharmacovigilance.
 7. Cooperating with international organizations in the region and over the world, organizing and participating in international and national conferences on drug information and pharmacovigilance.
 8. Supplying health units, health professionals, enterprises and community with guidelines in drug information use; providing service in relation to drug information on demand and to orders.

THE NATIONAL CENTRE OF DRUG INFORMATION AND ADVERSE DRUG REACTIONS MONITORING (NATIONAL DI & ADR CENTRE)

DOWNLOAD

[sociallocker id=7424]

ENGLISH VERSION: Giới thiệu trung tâm ADR English

 [/sociallocker]

COPY PLEASE CREDIT TO VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!