Home Tags Quyết định 2 năm

Tag: quyết định 2 năm

Quyết định 411/QĐ-QLD ban hành danh mục thuốc nước ngoài

0
Quyết định 411/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 20 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng...

Quyết định 214/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 23 thuốc...

0
Quyết định 214/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 23 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng...

Quyết định 215/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 01 thuốc...

0
Quyết định 215/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng...

Quyết định 211/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 13 thuốc nước...

0
Quyết định 211/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 13 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng...

Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Decision 50/QĐ-QLD promulgating list of domestic drugs granted issuance 157 - drug used for research Quyết định 50/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157...

Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 49/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - thuốc tránh thai đợt 157. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 48/QĐ-QLD danh mục thuốc ung thư đợt 157 - thuốc ung thư sản xuất trong nước đăng ký lần đầu tại Việt...

Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 47/QĐ-QLD danh mục thuốc mới đợt 157 - thuốc có hoạt chất, phối hợp lần đầu đăng ký lưu hành tại Việt Nam. BỘ...

Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 –...

0
Quyết định 46/QĐ-QLD danh mục thuốc trong nước đợt 157 - hoạt chất kháng virus 2 năm BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Quyết định 63/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 –...

0
Quyết định 63/QĐ-QLD danh mục thuốc nước ngoài đợt 96 – thuốc có hoạt chất, phối hợp lần đầu đăng ký tại VN BỘ Y...
0868.552.633