QĐ đợt 97 NN Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags QĐ đợt 97 NN

Tag: QĐ đợt 97 NN

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài đợt 97...

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài đợt 97 (đợt lẻ) HÀ NỘI, NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2017 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ...

Quyết định 214/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 23 thuốc...

Quyết định 214/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 23 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng...

Quyết định 215/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 01 thuốc...

Quyết định 215/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng...

Quyết định 211/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 13 thuốc nước...

Quyết định 211/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 13 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng...

Quyết định 210/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 281 thuốc...

Quyết định 210/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 281 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam -...