Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài đợt 97 (đợt lẻ)

3177
Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài 97
Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài 97
5/5 - (5 bình chọn)

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài đợt 97 (đợt lẻ)

HÀ NỘI, NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2017

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài đợt 97 (đợt lẻ)

  • Quyết định 211/QĐ-QLD thuốc ung thư.
  • Quyết định 212/QĐ-QLD thuốc virus.
  • Quyết định 213/QĐ-QLD thuốc tránh thai.
  • Quyết định 214/QĐ-QLD thuốc mới.
  • Quyết định 215/QĐ-QLD thuốc mới.

DOWNLOAD CÁC QUYẾT ĐỊNH DƯỚI ĐÂY

 

[sociallocker id=7424]

211_QĐ_QLD_UNG THƯ ĐỢT 97NN

212_QĐ_QLD_VIRUS ĐỢT 97NN

213_QĐ_QLD_TRÁNH THAI ĐỢT 97NN

214_QĐ_QLD_MỚI ĐỢT 97NN

215_QĐ_QLD_MỚI ĐỢT 97NN

[/sociallocker]

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài 97

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!