Home Tags Dược động học

Tag: Dược động học

QUÁ TRÌNH THẢI TRỪ THUỐC RA KHỎI CƠ THỂ

0
Thải trừ thuốc là quá trình dẫn đến sự giảm nồng độ thuốc trong cơ thể. Con đường chính thải trừ thuốc khỏi cơ...

PHÂN BỐ THUỐC TRONG CƠ THỂ

0
SỰ PHÂN BỐ THUỐC TỚI CÁC TỔ CHỨC Sau khi được hấp thu, thuốc vào máu để được vận chuyển tới các nơi tác dụng....

HẤP THU THUỐC VÀ ĐƯỜNG ĐƯA THUỐC

0
HẤP THU THUỐC VÀ CÁC CON ĐƯỜNG ĐƯA THUỐC VÀO CƠ THỂ Hấp thu thuốc là sự xâm nhập của thuốc vào vòng tuần hoàn...

DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA THUỐC TRONG CƠ THỂ

0
BÀI 2 DƯỢC ĐỘNG HỌC HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ I MỤC TIÊU HỌC TẬP: Trình bày được 4 con đường chính đưa thuốc vào cơ thể. ...

Bài 1 Đại cương về Dược động học

0
Bài 1 Đại cương về Dược động học ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP:...
0868.552.633