Home Tags Danh mục tương đương sinh học

Tag: danh mục tương đương sinh học

Quyết định 1471/QĐ-BYT VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CÓ...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm...

Công văn 3099/QLD-CL năm 2018 bổ sung hồ sơ công bố...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3099/QLD-CL V/v bổ sung hồ...

Công văn 17248/QLD-CL về việc cập nhật thông tin tại các...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 17248/QLD-CL V/v cập nhật một...

Công văn 11353/QLD-CL bổ sung hồ sơ công bố thuốc có...

0
Công văn 11353/QLD-CL bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Quyết định 3412/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có...

0
Quyết định 3412/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17 BỘ Y TẾ ------- CỘNG...

Quyết định 1832/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có...

0
Quyết định 1832/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 16 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA...

Danh sách công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng...

0
Danh sách công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học đợt 1 đến đợt 15 Các căn cứ cho...
0868.552.633