Home Tags đăng ký thuốc

Tag: đăng ký thuốc

Công văn 21508/QLD-ĐK về việc hướng dẫn áp dụng bộ hồ...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21508/QLD-ĐK V/v Hướng dẫn áp...

Công văn 19529/QLD-ĐK Công bố xử lý hồ sơ đăng ký...

0
Công văn 19529/QLD-ĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19529/QLD-ĐK V/v công...

GẶP MẶT PLA LẦN 2

0
GẶP MẶT PLA LẦN 2 Hưởng ứng phong trào gặp nhau với tinh thần giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong...

Công văn 3999/BYT-QLD làm rõ trách nhiệm của cơ sở đăng...

0
Công văn 3999/BYT-QLD làm rõ trách nhiệm của cơ sở đăng ký thuốc và cơ sở sản xuất thuốc quy định tại Thông tư...

Thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc

0
Thông tư 44/2014/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
0868.552.633