đăng ký online Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags đăng ký online

Tag: đăng ký online

Công văn 19529/QLD-ĐK Công bố xử lý hồ sơ đăng ký...

Công văn 19529/QLD-ĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19529/QLD-ĐK V/v công...

Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online

Tài liệu tập huấn công bố mỹ phẩm online Nội dung tập huấn: Tổng quan về cơ chế một cửa quốc gia Cơ chế một...