Công bố tình trạng hồ sơ đăng ký thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công bố tình trạng hồ sơ đăng ký thuốc

Tag: Công bố tình trạng hồ sơ đăng ký thuốc

TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 – 24/11/2017 Hồ sơ đăng ký thuốc...

TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC NƯỚC NGOÀI Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017 Hồ sơ đăng ký thuốc...