Home Tags Cập nhật thông tin dược lý

Tag: cập nhật thông tin dược lý

Công văn: 5791/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5791/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh...

Công văn 22098/QLD-ĐK về việc thống nhất chỉ định đối với...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22098/QLD-ĐK V/v thống nhất thông...

Công văn 20534/QLD-ĐK cập nhật thông tin về sử dụng mifepriston...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số 20534/QLD-ĐK V/v cập nhật thông...

Công văn 18584/QLD-ĐK Cập nhật thông tin dược lý Levonorgestrel

0
Công văn 18584/QLD-ĐK BỘ Y TẾ        CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Công văn 18583/QLD-ĐK Cập nhật thông tin thuốc chứa Citicolin

0
  BỘ Y TẾ        CỤC QUẢN LÝ DƯỢC —-— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số 18583/QLD-ĐK V/v...

The official letter 6922/QLD-ĐK updates pharmacological information for Testosterone-containing drugs

0
The official letter 6922/QLD-ĐK updates pharmacological information for Testosterone-containing drugs MINISTER OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom- Happiness ─ ─ ─ ─...

Công văn 6922/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

0
Công văn 6922/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Testosteron BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 5749/QLD-ĐK cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống...

0
Công văn 5749/QLD-ĐK cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...

Công văn 5748/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

0
Công văn 5748/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa kháng sinh nhóm Fluoroquinolon BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 5751/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với...

0
Công văn 5751/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa warfarin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633