Công văn: 5791/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm

1337
công văn 5791/BHXH-DVT
Công văn: 5791/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm
5/5 - (3 bình chọn)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5791/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã có Công văn số 18583/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc Citicolin dùng đường tiêm kèm theo phụ lục các nội dung thay đổi/ bổ sung đối với thuốc chứa Citicolin dùng đường tiêm.

Để thực hiện thanh toán thuốc Citicolin theo chế độ BHYT đúng quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn về việc cơ quan BHXH thực hiện thanh toán thuốc Citicolin dùng đường tiêm theo chế độ BHYT đúng chỉ định “Giai đoạn cấp của chấn thương sọ não kèm rối loạn tri giác ở người lớn” theo Phụ lục kèm theo Công văn số 18583/QLD-ĐK  kể từ ngày 16/11/2017 (ngày Công văn số 18583/QLD-ĐK được đăng tải công khai trên trang web của Cục Quản lý dược – http://www.dav.gov.vn/).

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
– PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– Các đơn vị: TTKT, TCKT, KTNB, CSYT;
– Website BHXH VN;
– Lưu: VT, DVT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Nguyễn Tá Tỉnh

 

Download văn bản gốc

[sociallocker id=7424]

5791_BHXH_DVT_2017

[/sociallocker]

copy xin ghi nguồn VNRAS.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!