Home Tags Cập nhật cảnh báo thông tin

Tag: cập nhật cảnh báo thông tin

Công văn 4430 /QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 4430 /QLD-ĐK     ...

Công văn 20534/QLD-ĐK cập nhật thông tin về sử dụng mifepriston...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số 20534/QLD-ĐK V/v cập nhật thông...

CÔNG VĂN SỐ 5585/BHXH-CNTT VỀ VIỆC GỬI DỮ LIỆU LÊN HỆ...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5585/BHXH-CNTT V/v gửi dữ liệu...

Công văn 15466/QLD-TT cung cấp thông tin của thuốc methylprednisolon

0
Công văn 15466/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon chứa thành phần tá dược...

Công văn 12312/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan...

0
Công văn 12312/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc cản quang có chứa gadolinium; thuốc chứa...

The official letter 5750/QLD-ĐK updating pharmacology information of hydrazine-containing medicines

0
The official letter 5750/QLD-ĐK Updating pharmacology information of hydrazine-containing medicines THE MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION -------- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness --------------- No. 5750/QLD-ĐK Ref. Updating pharmacology...

Công văn 2484/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến kháng...

0
Công văn 2484/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến kháng sinh nhóm polymyxin (thuốc chứa colistin và natri colismethat), thuốc chứa valproat và...

Công văn 12597/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 12597/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc Clopidogrel BỘ Y TẾ CỤC...

Công văn 22982/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 22982/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4, thuốc chứa...

Công văn 20391/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 20391/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc: chứa Acid zoledronic, chứa Hydroxyzin, chứa Flunarizin, chứa Ivabradine BỘ...
0868.552.633