Tags Posts tagged with "cập nhật cảnh báo thông tin"

Tag: cập nhật cảnh báo thông tin

Công văn 12312/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan...

Công văn 12312/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc cản quang có chứa gadolinium; thuốc chứa...

Công văn 2484/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến kháng...

Công văn 2484/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến kháng sinh nhóm polymyxin (thuốc chứa colistin và natri colismethat), thuốc chứa valproat và...

Công văn 12597/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

Công văn 12597/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc Clopidogrel BỘ Y TẾ CỤC...

Công văn 22982/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

Công văn 22982/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4, thuốc chứa...

Công văn 20391/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

Công văn 20391/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc: chứa Acid zoledronic, chứa Hydroxyzin, chứa Flunarizin, chứa Ivabradine BỘ...

Công văn 18905/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

Công văn 18905/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein, thuốc chứa Ibuprofen, Dexibuprofen BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Công văn 8762/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

Công văn 8762/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, thuốc chứa Hydroxyzine, thuốc chứa Hydrochloroquine,...

Công văn 5078/QLD-ĐK nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa...

Công văn 5078/QLD-ĐK nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất tetrazepam BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 4105/QLD-TT cung cấp thông tin cập nhật liên quan...

Công văn 4105/QLD-TT cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến tính an toàn của các thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 16751/QLD-ĐK đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin...

Công văn 16751/QLD-ĐK đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất dùng đường uống BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...