Home Tags Cập nhật cảnh báo thông tin

Tag: cập nhật cảnh báo thông tin

Công văn 14585/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan thuốc có...

0
Công văn 14585/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan thuốc có chứa Domperidone, Diacerein và Metoclopramide BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Công văn 12352/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến các...

0
Công văn 12352/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến các thuốc chứa hoạt chất strontium ranelate; dabigatran etexilat; metoclopramide; cilostazol; domperidon; thuốc điều...

Công văn 18614/QLD-ĐK về việc đăng ký, lưu hành thuốc chứa...

0
Công văn 18614/QLD-ĐK về việc đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất Trimetazidin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 15226/QLD-ĐK lưu hành thuốc chứa thành phần Calcitonin

0
Công văn 15226/QLD-ĐK lưu hành thuốc chứa thành phần Calcitonin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Công văn 14975/QLD-ĐK Đăng ký thuốc ho bổ phế có chứa...

0
Công văn 14975/QLD-ĐK Đăng ký thuốc ho bổ phế có chứa dược liệu Thạch xương bồ BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Công văn 13708/QLD-ĐK Đăng ký thuốc Natri bicarbonate dùng đường uống

0
Công văn 13708/QLD-ĐK Đăng ký thuốc Natri bicarbonate dùng đường uống BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

The official letter 13707/QLD-ĐK Registration drug contains Pioglitazone

0
The official letter 13707/QLD-ĐK Registration drug contains Pioglitazone MINISTRY OF HEALTH                           SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM DRUG ADMINISTRATION                 Independence...

Công văn 13707/QLD-ĐK Đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone

0
Công văn 13707/QLD-ĐK Đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Công văn 13706/QLD-ĐK Đăng ký và nhập khẩu nguyên liệu, thành...

0
Công văn 13706/QLD-ĐK Đăng ký và nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm thuốc chứa thành phần Buflomedil BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 13703/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp...

0
Công văn 13703/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Cephalosporin với chất ức chế beta-lactamse BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
0868.552.633