Home Tags Cập nhật cảnh báo thông tin

Tag: cập nhật cảnh báo thông tin

Công văn 18905/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 18905/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein, thuốc chứa Ibuprofen, Dexibuprofen BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Công văn 8762/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 8762/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, thuốc chứa Hydroxyzine, thuốc chứa Hydrochloroquine,...

Công văn 5078/QLD-ĐK nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa...

0
Công văn 5078/QLD-ĐK nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất tetrazepam BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 4105/QLD-TT cung cấp thông tin cập nhật liên quan...

0
Công văn 4105/QLD-TT cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến tính an toàn của các thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 16751/QLD-ĐK đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin...

0
Công văn 16751/QLD-ĐK đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất dùng đường uống BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...

Công văn 11887/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính...

0
Công văn 11887/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của: thuốc chứa Diacerein, thuốc chứa Nicardipin dùng đường tĩnh mạch,...

Công văn 11393/QLD-ĐK hướng dẫn sử dụng thuốc An cung ngưu...

0
Công văn 11393/QLD-ĐK hướng dẫn sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Công văn 4822/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất...

0
Công văn 4822/QLD-ĐK đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất bifendat và thuốc chứa hoạt chất biphenyl dimethyl dicarboxylat BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Công văn 20806/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến thuốc...

0
Công văn 20806/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến thuốc chứa Metoclopramid và thuốc chứa Lysozym HCl BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 16280/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến: Thuốc...

0
Công văn 16280/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến: Thuốc chứa dẫn chất của Ergot; Thuốc có chứa phối hợp hoạt chất Cyproteron...
0868.552.633