Home Tags Biệt dược gốc

Tag: biệt dược gốc

Công văn 22369/QLD-GT thông báo Danh mục thuốc biệt dược gốc...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22369/QLD-GT V/v thông báo ý...

Quyết định 5859/QĐ-BYT công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5859/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm...

CÔNG VĂN KHẨN: 11271/QLD-GT tình trạng cấp phép lưu hành thuốc...

0
CÔNG VĂN KHẨN: 11271/QLD-GT tình trạng cấp phép lưu hành thuốc biệt dược gốc dược Bộ Y tế công bố BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến hội đồng...

0
Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa...

Quyết định 2962/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc,...

0
Quyết định 2962/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị, tương đương sinh học BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ...

Quyết định 1545/QĐ-BYT sửa đổi bổ sung quyết định 2962/QĐ-BYT thuốc...

0
Quyết định 1545/QĐ-BYT sửa đổi bổ sung quyết định 2962/QĐ-BYT thuốc biệt dược gốc, tương đương điều trị, tương đương sinh học BỘ Y TẾ -------- CỘNG...
0868.552.633