CÔNG VĂN KHẨN: 11271/QLD-GT tình trạng cấp phép lưu hành thuốc biệt dược gốc dược Bộ Y tế công bố

2682
Công văn 11271/QLD-GT
Công văn 11271/QLD-GT
5/5 - (6 bình chọn)

CÔNG VĂN KHẨN: 11271/QLD-GT tình trạng cấp phép lưu hành thuốc biệt dược gốc dược Bộ Y tế công bố

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 11271/QLD-GT
V/v tình trạng cấp phép lưu hành thuốc biệt dược gốc dược Bộ Y tế công bố
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Đơn vị có thuốc đã được Bộ Y tế công bố biệt dược gốc

Triển khai Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đang triển khai xây dựng Thông tư Quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong đó có nội dung quy định việc phân loại thuốc biệt dược gốc.

Để có cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc dự thảo quy định phân loại thuốc biệt dược gốc, Cục Quản lý Dược đề nghị Đơn vị cung cấp thông tin về việc cấp phép lưu hành của các thuốc biệt dược gốc đã được Bộ Y tế công bố theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Ý kiến bằng văn bản đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 04/08/2017. Hình thức gửi: Thư điện tử (địa chỉ: [email protected]) và đường văn bản (Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế – 138A Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội).

Danh sách Đơn vị có thuốc đã được Bộ Y tế công bố biệt dược gốc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo cho Đơn vị biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, ĐỖ VĂN ĐÔNG

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

11271_QLD_GT

[/sociallocker]

Nguồn tại đây: dav.gov.vn

Công văn 11271/QLD-GT

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!