Home Tags An toàn thực phẩm

Tag: an toàn thực phẩm

Quyết định 2250/QĐ-BNN-QLCL thực hiện nghị quyết 43/2017/QH14

0
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2250/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội,...

Dự thảo thông tư thu hồi và xử lý thực phẩm...

0
Dự thảo thông tư thu hồi và xử lý thực phẩm BỘ Y TẾ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Nghị quyết số 19/NQ-CP về việc thí điểm thanh tra chuyên...

0
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018   NGHỊ...

Công văn 1511/TCHQ-GSQL thực hiện nghị định số 15/2018/NĐ/CP

0
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc Số 1511/TCHQ-GSQL V/v thực hiện nghị...

Công văn 278/TTg-KGVX thực hiện Nghị quyết 43/2017/QH14 về an toàn...

0
Công văn 278/TTg-KGVX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 278/TTg-KGVX V/v thực hiện Nghị...

THÔNG TƯ 40/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VỆ SINH, AN...

0
Thông tư 40/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và định lượng bữa ăn trên tàu biển Việt Nam BỘ...

Dự thảo 5 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số...

0
CHÍNH PHỦ DỰ THẢO 5 Ngày 17.4.2017 Số:       /2017/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày       tháng    ...

Công văn 771/TTg-KGVX thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017...

0
Công văn 771/TTg-KGVX thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA...

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối...

0
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm BỘ Y TẾ-...

Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn...

0
Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản...
0868.552.633