The official letter 12509/QLD-ĐK

The official letter 12509/QLD-ĐK Amending way of writing indication of Glucosamine-containing medicines

0
The official letter 12509/QLD-ĐK Amending way of writing indication of Glucosamine-containing medicines MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness No.:...
Công văn 12509/QLD-ĐK

Công văn 12509/QLD-ĐK sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất...

0
Công văn 12509/QLD-ĐK sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất glucosamin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
Công văn 12352/QLD-TT

Công văn 12352/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến các thuốc chứa hoạt...

0
Công văn 12352/QLD-TT cung cấp thông tin liên quan đến các thuốc chứa hoạt chất strontium ranelate; dabigatran etexilat; metoclopramide; cilostazol; domperidon; thuốc điều...
Công văn 11843/QLD-CL

Công văn 11843/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

0
Công văn 11843/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
quyết định 42/2013/QĐ-TTg

Quyết định 42/2013/QĐ-TTg quy định về quản lý thuốc dùng cho người theo đường...

0
Quyết định 42/2013/QĐ-TTg quy định về quản lý thuốc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và sửa đổi,...
Công văn 11147/QLD-ĐK

Công văn 11147/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa tolperison...

0
Công văn 11147/QLD-ĐK cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa tolperison đường uống BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
Công văn 10947/QLD-CL

Công văn 10947/QLD-CL đình chỉ lưu hành các thuốc sản xuất không đúng số...

0
Công văn 10947/QLD-CL đình chỉ lưu hành các thuốc sản xuất không đúng số đăng ký BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
Quyết định 189/QĐ-QLD

Quyết định 189/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 07 thuốc sản xuất trong...

0
Quyết định 189/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại việt...
Công văn 10787/QLD-CL

Công văn 10787/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Relab 20% (chứa...

0
Công văn 10787/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Relab 20% (chứa hoạt chất albumin) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
Công văn 8121/QLD-CL

Công văn 8121/QLD-CL về việc kiểm tra giám sát chất lượng thuốc lưu hành...

0
Công văn 8121/QLD-CL về việc kiểm tra giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường   BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...