KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học)

7815
KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học)
KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học)
5/5 - (6 bình chọn)

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM

(Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học)

CHỦ BIÊN PGS.TS. Trần Tử An

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG

 1. Chất lượng thuốc và đảm bảo chất lượng
 2. Thuốc và yêu cầu chất lượng
 3. Kiểm tra chất lượng thuốc
 4. Hệ thống tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc
 5. Công tác tiêu chuẩn hoá
 6. Khái niệm
 7. Công tác xây dựng tiêu chuẩn
 8. Công tác áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế
 9. Giới thiệu Dược điển Việt Nam
 10. Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn
 11. Lấy mẫu kiểm tra
 12. Tiến hành kiểm nghiệm
 13. Nôi dung chính của thực hành tốt phòng kiểm nghiệm (GLP)

Tài liệu tham khảo
Câu hỏi tự lượng giá

Chương 2 KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

 1. Các phản ứng định tính
 2. Thử giới hạn các tạp chất trong thuốc
 • Mục đích
 • Phương pháp xác định giới hạn tạp chất trong thuốc
 • Một số thuốc thử trong các phản ứng hóa học để xác định giới hạn tạp chất

3. Chuẩn độ acid – base trong môi trường khan

 • Vai trò của dung môi
 • Khái niệm pH 52
 • Xác định điểm tương đương
 • Ứng dụng kiểm nghiệm thuốc

4. Xác định hàm lượng nước bằng thuốc thải Karl fischer

 • Nguyên tắc
 • Pha chế và xác định độ chuẩn
 • Xác định điểm tương đương
 • Ứng dụng

5. Định lượng một số chất hữu cơ đa chức bằng thuốc thử periodat
6. Ứng dụng cặp ion trong kiểm nghiệm thuốc
Tài liệu tham khảo
Câu hỏi tự lượng giá

Chương 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ TRONG KIỂM NGHIỆM THUỐC

 1. Phương pháp quang phổ phân tử
 • Quang phổ hấp thụ UV – VIS
 • Quang phổ hồng ngoại (IR)
 • Quang phổ huỳnh quang

2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

 • Các thông số đặc trưng của quá trình sắc ký
 • Máy HPLC
 • Các kỹ thuật HPLC
 • Hướng dẫn chọn kỹ thuật HPLC
 • Chuẩn hóa cột HPLC
 • Định lượng bằng phương pháp HPLC
 • Các phương pháp định lượng

Tài liệu tham khảo
Câu hỏi tự lượng giá

Chương 4 KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌ

 1. Mở đầu
 • Nguyên tắc
 • Chất chuẩn
 • Đánh giá kết quả

2. Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp thử trên động vật

3. Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp thử vi sinh vật

 • Đại cương về vi sinh vật
 • Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
 • Thử vô trùng
 • Thử giới hạn vi sinh vật
 • Xác định hoạt lực kháng sinh bằng phương pháp thử vi sinh vật

Tài liệu tham khảo
Câu hỏi tự lượng giá

Chương 5 KIỂM NGHIỆM CÁC DẠNG BÀO CHẾ

 1. Kiểm nghiệm thuốc bột
 2. Kiểm nghiệm thuốc viên nang
 3. Kiểm nghiệm thuốc viên nén
 4. Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền
 5. Kiểm nghiệm thuốc nhỏ mắt
 6. Kiểm nghiệm thuốc uống dạng lỏng
 7. Kiểm nghiệm thuốc mỡ
 8. Kiểm nghiệm thuốc đạn, thuốc trứng
 9. Thử độ hòa tan của viên nén và viên nang
 10. Thử độ rã của viên nén và viên nang

Tài liệu tham khảo
Câu hỏi tự lượng giá

Chương 6 ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ TUỔI THỌ CỦA THUỐC

 1. Quá trình phát triển nghiên cứu độ ổn định của thuốc
 2. Đại cương về độ ổn định của thuốc
 • Định nghĩa
 • Một số thuật ngữ liên quan
 • Mục tiêu đánh giá độ ổn định
 • Tiêu chuẩn đánh giá đô ổn định
 • Phân vùng khí hậu

3. Động hóa học dung dịch

 • Bậc của phản ứng
 • Ảnh hưởng của nhiệt độ

4. Xác định độ ổn định của thuốc

 • Lấy mẫu
 • Phương pháp thử cấp tốc
 • Phương pháp thử dài hạn
 • Phương pháp phân tích đánh giá kết quả

5. Các dược chất kém bền vững
Tài liệu tham khảo
Câu hỏi tự lượng giá

KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học)

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

KIEM NGHIEM DUOC PHAM

 [/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!