Công văn 3887/QLD-ĐK Kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu

1457
Kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 3887/QLD-ĐK Kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số 3887/QLD-ĐK
V/v kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011
Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các công ty đăng ký, sản xuất và nhập khẩu thuốc lưu hành tại Việt Nam

 

Tiếp theo công văn số 6586/BYT-YDCT ngày 30/9/2010 của Bộ Y tế về việc kiểm tra và xử lý dược liệu mang tên Phòng kỷ chứa Acid aristolochic có khả năng gây ung thư và suy thận; Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt thuốc – Bộ Y tế,

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng đối với các dược liệu, thuốc chứa dược liệu thuộc chi Aristolochia họ Aristolochiaceae (với tên thường gọi trên thị trường là Phòng kỷ, Mộc thông); Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc hoặc hồ sơ nhập khẩu dược liệu, thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký có chứa dược liệu thuộc chi Aristolochia họ Aristolochiaceae, yêu cầu công ty đăng ký hoặc nhà nhập khẩu:

Đối với hồ sơ chuẩn bị nộp: Trong tiêu chuẩn nguyên liệu phải có chỉ tiêu và phương pháp định tính Acid aristolochic-1 và phiếu kiểm nghiệm chỉ tiêu này là âm tính (-).

Đối với hồ sơ đã nộp tại Cục Quản lý Dược: Phải bổ sung chỉ tiêu và phương pháp định tính Acid aristolochic-1 vào tiêu chuẩn nguyên liệu và phiếu kiểm nghiệm chỉ tiêu này là âm tính (-).

Đối với dược liệu, thuốc chứa dược liệu thuộc chi Aristolochia họ Aristolochiaceae đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc được nhập khẩu theo đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, yêu cầu:

Nhà sản xuất, công ty nhập khẩu tiến hành định tính Acid aristolochic-1 đối với 100% các mẫu dược liệu thuộc chi Aristolochia trước khi đưa vào sản xuất thuốc hoặc phân phối. Trường hợp phát hiện mẫu dược liệu dương tính (+) với Acid aristolochic-1, yêu cầu công ty ngừng ngay việc sản xuất, phân phối và thu hồi toàn bộ lô dược liệu để hủy theo quy định.

  1. Công ty đăng ký, nhà sản xuất, công ty nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính an toàn đối với các sản phẩm có chứa dược liệu thuộc chi Aristolochia, đồng thời có văn bản cam kết thực hiện việc kiểm nghiệm chỉ tiêu định tính Acid aristolochic-1 cho từng lô dược liệu trước khi đưa vào sản xuất hoặc phân phối.
  2. Phương pháp kiểm nghiệm xác định Acid aristolochic-1: áp dụng theo phương pháp ghi trong Dược điển Nhật XIV hoặc Dược điển Anh X hoặc theo hướng dẫn của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương/Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh.
  3. Yêu cầu các công ty đăng ký, sản xuất và nhập khẩu thuốc khẩn trương kiểm nghiệm dược liệu và nộp bổ sung phiếu kiểm nghiệm có định tính chỉ tiêu Acid aristolochic-1 theo yêu cầu về Cục Quản lý Dược trước ngày 01/6/2011.
  4. Đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện thông báo này và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trong địa bàn thực hiện các quy định của cơ quan quản lý để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Cao Minh Quang (để b/c);
– CT. Trương Quốc Cường (để b/c); Các PCT (để biết);
– Thành viên HĐ XDT;
– Cục QLKCB, Thanh tra BYT, Vụ YDCT (để phối hợp);
– Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. Hồ Chí Minh;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội SXKD dược VN;
– Cục Quân Y- Bộ Quốc Phòng; Cục Y tế- Bộ Công an;

Cục Y tế- Bộ Giao thông vận tải;
– Trung tâm DI & ADR Quốc gia;
– Các chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc;
– Các phòng trong Cục QLD (để phối hợp);
– Văn phòng Cục (để đưa lên Website);
– Lưu: VT, ĐKT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 3887_QLD_DK_VNRAS

VĂN BẢN GỐC:

ENGLISH VERSION:

[/sociallocker]

Kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!