Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 21 đến đợt 30

2963
GMP các đợt 21 đến đợt 30
5/5 - (3 bình chọn)

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 21 đến đợt 30

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 21: Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 21 Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 21 Ds CSSX dat PICS EU GMP dot 21 DS Ho so de nghi cong bo PICS EU GMP dot 21 – khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 22: Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 22 dot 22- Dat dot 22-Bo sung dot 22-Khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 23: Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 23 Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 23 Dot 23 – Dat Dot 23 – Giai trinh Dot 23 – Khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 24: CV gui doanh nghiep – dot 24 CV gui SYT – dot 24 Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den Dot 24 Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den Dot 24 PICS EU GMP Dot 24 – Dat PICS EU GMP Dot 24 – Dat PICS EU GMP Dot 24 – khong dat PICS EU GMP Dot 24 – khong dat PICS EU GMP Dot 24 phai giai trinh PICS EU GMP Dot 24 phai giai trinh

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 25: CV doanh nghiep – Dot 25 CV gui SYT – Dot 25 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 25 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 25 Dot 25 – Bo sung Giai trinh Dot 25 – Dat Dot 25 – Khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 26: CV doanh nghiep – dot 26 CV SYT – dot 26 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 26 pdf Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 26 pdf DS bo sung giai trinh dot 26 DS bo sung giai trinh dot 26 DS dat dot 26 DS dat dot 26 DS khong dat dot 26 DS khong dat dot 26 List need explaining_Issuance 26 List not approved_Issuance 26

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 27: CV doanh nghiep – dot 27 CV SYT – dot 27 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 27 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 27 Dot 27 – Dat Dot 27 – Giai trinh Dot 27 – Khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 28: Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 28 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 28 Dot 28 – dat Dot 28 – dieu chinh Dot 28 – giai trinh Dot 28 – khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 29: CV gui SYT – dot 29 CV 11675 CV gui doanh nghiep – dot 29 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 29 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 29 Dot 29 – Dat Dot 29 – giai trinh Dot 29 – Khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 30: CV doanh nghiep – dot 30 CV SYT – dot 30 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 30 Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 30 Dot 30 – Dat Dot 30 – Dat Dot 30 – Giai trinh Dot 30 – Giai trinh Dot 30 – Khong dat Dot 30 – Khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 30 BS Hàn Quốc: 17191_QLD_CL_dot_Bo_sung Danh_muc_co_so_dat_PIC_S_EU_GMP_Dot 1_Dot 30 Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU_GMP_Dot1_Dot30

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Dược Việt Nam www.dav.gov.vn.

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!