Danh sách số đăng ký vắc xin còn hiệu lực đến 31/03/2018

1264
Danh sách vắc xin
5/5 - (1 bình chọn)

Danh sách vắc xin còn hiệu lực

DANH SÁCH SỐ ĐĂNG KÝ VẮC XIN CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN 31/3/2018

STT Tên – Hàm lượng -Trình bày Tên chung theo QĐ Tên chung tra cứu Tên cơ sở đăng ký Hạn dùng Số đăng ký
1 Varilrix

Hộp 1 lọ Vắc xin đông khô và 1 ống nước hồi chỉnh, liều 0,5ml

Vắc xin phòng thủy đậu sống, giảm độc lực Vắc xin phòng thủy đậu GlaxoSmithKline Pte Ltd (150 Beach Road, #21- 00, Gateway West, Singapore 189720, Singapore) 24 QLVX-0595-12
2 PRIORIX

Hộp 1 lọ Vắc xin đông khô và 1 ống nước hồi chỉnh, liều 0,5ml

Vắc xin phòng sởi, quai bị và Rubella (sống, giảm độc lực) Vắc xin phòng sởi, quai bị và rubella GlaxoSmithKline Pte Ltd (150 Beach Road, #21- 00, Gateway West, Singapore 189720, Singapore) 24 QLVX-0596-12
3 Heberbiovac HB (20mcg)

Hộp 1 lọ; Hộp 25 lọ

Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B Công ty cổ phần y tế Đức Minh (Địa chỉ: số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam) 36 QLVX-0624-13
4 VAXIGRIP (0,5ml)

Hộp 01 bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml Vắc xin; Hộp 20 bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml Vắc xin

Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa Sanofi Pasteur S.A (Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – France) 12 QLVX-0646-13
5 RS.JEV

Hộp 10 lọ Vắc xin đông khô 1 liều (0,5ml/liều) kèm hộp 10 lọ dung môi hoàn nguyên Vắc xin (0,5ml)

Vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản Vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản Công ty cổ phần y tế Đức Minh (Địa chỉ: số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đinh, xã Xuân Đình, huyện từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam) 18 QLVX-0651-13
6 VAXIGRIP (0,25ml)

Hộp 01 bơm tiêm nạp sẵn 0,25ml Vắc xin;

Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa Sanofi Pasteur S.A (Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – France) 12 QLVX-0652-13
7 INPLUVAC

Hộp 1 xy lanh đóng sẵn 0,5ml Vắc xin

Vắc xin phòng bệnh cúm mùa Vắc xin phòng bệnh cúm mùa Abbott Biologicals B.v C.J Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp – The Netherlands 12 QLVX-0653-13
8 AVAXIM 160U Hộp 01 bơm tiêm nạp sẵn 01 liều (0.5 ml) Vắc xin Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A Sanofi Pasteur S.A 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp 36 QLVX-0698-13
9 PNEUMO 23 Hộp 01 bơm tiêm nạp sẵn 01 liều (0.5 ml) Vắc xin Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn toàn thân do phế cầu Streptococcus Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn toàn thân do phế cầu Streptococcus Sanofi Pasteur S.A 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp 24 QLVX-0699-13
10 TETRACT-HIB Hộp 01 lọ 01 liều Vắc xin đông khô dạng bột + 01 bơm tiêm nạp sẵn 01 liều (0.5 ml) Vắc xin dạng hỗn dịch; Hộp 01 lọ 10 liều Vắc xin đông khô dạng bột + 01 lọ 10 liều (5 ml) Vắc xin dạng hỗn dịch Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà và Hib Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà và Hib Sanofi Pasteur S.A (Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp) 36 QLVX-0710-13
11 Heberbiovac HB Hộp 1 lọ X

10mcg/0,5ml; Hộp 25 lọ X 10mcg/ 0,5ml

Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp Vắc xin viêm gan B tái tổ họp Heber Biotec S.A (Địa chỉ: Calle 186 Esq. 31, Cubanacán, Playa, La Habana – Cuba) 36 QLVX-0748-13
12 Vắc xin Viêm não Nhật Bản- JEVAX Hộp chứa 10 lọ X 5ml (5 liều người lớn);

Hộp chứa 10 lọ X lml (1 liều người lớn);

Vi rút viêm não Nhật Bản bất hoạt, tinh khiết – chủng Nakayama Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (địa chỉ: Số 1, Yersin, Hà Nội – Việt Nam) 24 QLVX-0763-13
13 ENGERLX B (Vắc xin phòng bệnh viêm gan B – tái tổ hợp DNA, hấp phụ) Hộp 1 lọ; 10 lọ; 25 lọ X 0,5 ml Kháng nguyên bề mặt viêm gan B tinh khiết HBsAg 10mcg Vắc xin phòng viêm gan B GlaxoSmithKline Pte Ltd (150 Beach Road, #21- 00, Gateway West, Singapore 189720, Singapore) 36 QLVX-0765-13
14 ENGERIX B (Vắc xin phòng bệnh viêm gan B – tái tổ hợp DNA, hấp phụ) Hộp 1 lọ; 10 lọ; 25 lọ X 1 ml Kháng nguyên bề mặt viêm gan B tinh khiết HBsAg 10mcg Vắc xin phòng viêm gan B GlaxoSmithKline Pte Ltd (150 Beach Road, #21- 00, Gateway West, Singapore 189720, Singapore) 36 QLVX-0766-13
15 HEPAVAX-GENE TF inj.

(Vắc xin phòng bệnh viêm gan B)

Hộp 1 lọ X 0,5ml

Kháng nguyên bề mặt viêm gan B tinh khiết (HBsAg) 10mcg/0,5ml Bema Biotech Korea Corporation (Địa chỉ: 13- 42, Songdo-dong, Yconsu-gu, Incheon, 406- 840, Korea) 36 QLVX-0774-14
16 HEPAVAX-GENE TF inj.

(Vắc xin phòng bệnh viêm gan B)

Hộp 1 lọ X 1,0ml

Kháng nguyên bề mặt viêm gan B tinh khiết (HBsAg) 20mcg/1,0ml Berna Biotech Korea Corporation (Địa chỉ: 13- 42, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, 406- 840, Korea) 36 QLVX-0775-14
17 Measles and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze- Dried)

(Vắc xin phòng bệnh Sởi, Rubella)

Hộp chứa 50 lọ X lọ 10 liều

Vi rút Sởi, Rubella sống, giảm độc lực- không ít hơn 1000 CC1D50 Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Địa chì: số 1, Yersin, Hà Nội – Việt Nam) 24 QLVX-0798-14
18 SynflorixTM (Vắc xin polysaccharide phế cầu liên hợp với protein D cùa Haemophilus influenzae không định tuýp (NTHi), hấp phụ Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn + 1 kim tiêm/1 liều 0,5 ml Một liều (0,5 ml) chứa 1 microgam polysaccharide của các tuýp huyết thanh 11,2,51,2, 6B 1,2, 7F1,2, 9V1,2,141,2 và 23F1,2 và 3 microgam của các tuýp huyết thanh 41,2, 18C1,3, 19F1,4 GlaxoSmithKline Pte Ltd (150 Beach Road, #21- 00, Gateway West,

189720 Singapore)

36 QLVX-H02-

0799-14

19 ABHAYRAB (Vắc xin phòng bệnh dại)

Hộp 1 lọ Vắc xin đông khô đơn liều + 1 lọ dung môi hoàn nguyên và 1 xy lanh vô trùng; Hộp 50 lọ Vắc xin đông khô đơn liều+hộp 100 lọ

Kháng nguyên tinh chế từ virus dại chủng L.Pasteur 2061 Vero 15 passage, nuôi cấy trên tế bào vero > 2,5 IU Công ty cổ phần y tế Đức Minh (Địa chỉ: số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đinh, xã Xuân Đình, huyện từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam) 36 QLVX-0805-14
20 Vắc xin Tả uống – mORCVAX Dung dịch uống Hộp 10 lọ, mỗi lọ 7,5ml – 5 liều; Hộp 10 lọ, mỗi lọ l,5ml – 1 liều v.cholerae 01, E1 Tor, Phil.6973 (bất hoạt bằng íòrmaldehyde) 600E.U. LPS; v.cholerae 0139, 4260B (bất hoạt bàng íòrmaldehyde) 600 E.u. LPS; v.cholcrae 01, Cairo 50 (bất hoạt bằng íbrmaldehyde) 300 E.u. LPS; v.cholerae 01, Cairo 50 (bất hoạt bằng nhiệt độ);

v.cholcrae Ol, Cairo 48 (bất hoạt bằng nhiệt độ) 300 E.U.LPS

Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Đ/c: Số 1 Yersin, Hà Nội – Việt Nam) 24 QLVX-825-14
21 TETRAXIM

Hỗn dịch tiêm

Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn

1 liều 0,5ml Vắc xin;

Hộp 10 bơm tiêm mỗi

bơm nạp sẵn 1 liều (0,5

ml) Vắc xin,

giải độc tố bạch hầu >= 30 IU; giải độc tố uốn ván >= 40 IU; Các khángnguyên Bordetella pertussis gồm giải độc tố (PTxd) 25 mcg và ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt 40 D.U; Virus bại liệt týp 2 bất hoạt 8 D.U; Virus bại liệt týp 3 bất hoạt 32 D.u Sanofi Pasteur S.A. (Đ/c: 2 avenue Porit Pasteur, 69007 Lyon – Pháp) 36 QLVX-826-14
22 M-M-R® II bột đông khô pha tiêm hộp 10 lọ Vắc xin đon liều kèm hộp 10 lọ dung môi pha tiêm Virus sởi >1000 CCID50; Virus quai bị >12500 CCID50; virus rubella >1000 CCID50 Vắc xin Sởi, quai bị, rubella Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd (Đ/c: Flat/RM 1401A&B 14/F & 27/F, Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay – Hong Kong) 24 QLVX-878-15
23 IMOVAX POLIO Hỗn dịch tiêm Hộp 1 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm nạp sẵn 1 liều 0,5ml Vắc xin; Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều kèm 2 kim tiêm; Hộp 10 lọ, lọ 10 liều (5ml) Vắc xin virus bại liệt týp 1, chủng Mahoney (bất hoạt) 40 DU/0,5ml; Virus bại liệt týp 2, chủng MEF-1 (bất hoạt) 8 DU/0,5ml; Virus bại liệt týp 3, chủng Saukett (bất hoạt) 32 DU/0,5mì Vắc xin Bại liệt Sanoĩi Pasteur S.A (Đ/c: 2 avenue Pont Pasteur, Lyon – Pháp) 36 QLVX-879-15
24 MVVAC

bột đông khô pha tiêm 1 hộp Vắc xin chứa 10 lọ Vắc xin sởi đông khô (10 liều/lọ); 1 hộp nước hồi chỉnh chứa 10 lọ (6ml/lọ)

Virus sởi sống, giảm độc lực, chủng AIK-C > 1000 PFU/liều 0,5ml Vắc xin Sởi Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và sinh phẩm Y tế (POLYVAC) (Đ/c: 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Việt Nam) 24 QLVX-880-15
25 Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT)

Hộp 20 ống (0,5ml/ống chứa 1 liều Vắc xin)

Giải độc tố uốn ván tinh chế > 40 IU/0,5ml Vắc xin uốn ván Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) (Địa chỉ: Số 9 Pasteur – Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam) 36 QLVX-881-15
26 Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT)

Hộp 10 lọ

(10 ml/lọ chứa 20 liều Vắc xin)

Giải độc tố uốn ván tinh chế > 40 IU/0,5ml Vắc xin uốn ván Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (1VAC) (Địa chỉ: Số 9 Pasteur – Nha Trang – Tinh Khánh Hòa – Việt Nam) 36 QLVX-882-15
27 Gardasil

Dịch treo vô khuẩn Hộp 1 lọ Vắc xin đơn liều; Hộp 10 lọ Vắc xin đơn liều

Vắc xin tái tổ hợp tứ giả phòng vi-rút HPV ờ người týp 6,11,16,18.

Mỗi liều 0,5 ml chứa 20 mcg protcin LI HPV6, 40 mcg protein LI HPV11, 40 mcg protein LI HPV16, 20 mcg protein LI HPV18

Vắc xin HPV Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. (Địa chỉ: Flat/RM 1401A&B 14/F & 27/F, Caroline Centrc, 28 Yun Ping Road, Causevvay Bay – Hong Kong) 36 QLVX-883-15
28 Varivax

Bột đông khô kèm lọ dung môi

Hộp 1 lọ bột đơn liều kèm 1 lọ dung môi

Oka/Merck varicella virus, live, attenuated >= 1350 PFU Vắc xin thủy đậu Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd (Địa chỉ: Flat/RM 1401A&B 14/F & 27/F, Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay – Hong Kong) 24 tháng QLVX-909-15
29 Euvax B

Kháng nguyên bề mặt cùa virus viêm gan B (HbsAg) 10 mcg/0,5 ml/1 liều

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều (10 mcg/0,5 ml);

Hộp 20 lọ, lọ 1 liều (10

Vắc xin phòng bệnh viêm gan B tái tổ hợp Vắc xin phòng viêm gan B Sanoíì Pasteur S.A (Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur, Lyon – Pháp) 36 tháng QLVX-933-16
30 Euvax B

Kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HbsAg) 20 mcg/1 ml/1 liều

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều (20 mcg/1 ml);

Hộp 20 lọ, lọ 1 liều (20 mcg/1 ml~)        

Vắc xin phòng bệnh viêm gan B tái tổ họp Vắc xin phòng viêm gan B Sanofi Pasteur S.A (Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur, Lyon – Pháp) 36 tháng QLVX-934-16
31 Vắc xin uốn ván bạch hầu hấp phụ (Td)

Giải độc tố uốn ván tinh chế: ít nhất 20 đvqt;

Giải độc tố bạch hầu tỉnh chế: ít nhất 2 đvqt Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 5 ml – 10 liều

Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) (Địa chỉ: 9Pasteur-Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa) 30 tháng QLVX-942-16
32 Vắc xin uốn ván bạch hầu hấp phụ (Td)

Giải độc tố uốn ván tinh chế: ít nhất 20 đvqt;

Giải độc tố bạch hầu tinh chế: ít nhất 2 đvqt Hộp 20 ống, mỗi ống chứa 0,5 ml – 1 liều

Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, vấc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) (Địa chỉ: 9Pasteur-Nha Trang – Tinh Khánh Hòa) 30 tháng QLVX-943-16
33 Typhim Vi Polysaccharide của Salmonella typhi chủng Ty2 25mcg/0,5ml Vắc xin phòng Salmonella Sanofi Pasteur S.A. (Đc: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, France)                    36 QLVX-964-16
34 Vắc xin bạch hầu – ho gà – uốn ván hấp phụ (DPT) Giải độc tố bạch hầu tinh chế: ít nhất 30 đvqt/0,5 ml Giải độc tố uốn ván tinh chế: ít nhất 60 đvqư0,5 ml Vi khuẩn ho gà bất hoạt: ít nhất 4 dvqư0,5 ml Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) (Địa chỉ: 9 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa) 30 QLVX-965-16
35 GC FLƯ pre-íilled syringe inj Kháng nguyên virus cúm TypeA(HlNl) 15pg/0,5ml Kháng nguyên virus cúm Type A (H3N2)-15|ig/0,5ml Kháng nguyên virus cúm Type B – 15pg/0,5ml Vắc xin cúm mùa Công ty CP Y tế Đức Minh (Địa chì: số 51, neõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Licm, Hà Nội) 12 QLVX-980-16
36 VA-MENGOC-BC Protein màng ngoài tinh khiết vi khuẩn não mô cầu nhóm B – 50mcg/0,5ml; Poỉysaccharide vỏ vi khuẩn não mô cầu nhóm C: 50mcg/0,5ml Vắc xin não mô cầu Công ty TNHH MTV vắcxin và Sinh phẩm số 1 (Địa chỉ: số 1, Yersin, Hà Nội, Việt Nam) 36 QLVX-H02-985-

16

37 Verorab virus dại bất hoạt (chủng Wistar PM/WI 38 1503- 3M)> 2,5 IU Vắc xin dại Sanofi Pasteur S.A. (Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur, Lyon – France) 36 QLVX-986-16
38 QUIMI-HIB Polysaccharide polyribosylribitolphosphate (PRP) 1 Omcg cộng hợp với (20,8 – 31,25 mcg) giải độc tố uốn ván Vắc xin phòng viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib Công ty cổ phần y tế Đức Minh (Đ/c: số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam) 36 QLVX-987-17
39 HIBERIX Polysaccharide vỏ của Haemophilus influenzae (PRP):10mcg PRP cộng hợp với biến độc tố uốn ván (TT) 25mcg Vắc xin phòng viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib GlaxoSmithKline Pte Ltd (Đ/c: 150 Beach Road, # 21-00, Gateway West, Singapore 189720 – Singapore) 36 QLVX-988-17
40 Infanrix Hexa Biển độc tố bạch hầu > 30 IU; Biến độc tố uốn ván > 40 IU; Các kháng nguyên Bordetella pertussis gồm giải độc tố ho gà (PT) 25 mcg và ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg và Pertactin (PRN) 8 mcg; Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBV) 10mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt (chùng Mahoney) 40 DU; Virus bại liệt týp 2 bất hoạt (chủng MEF-1) 8 DU; Virus bại liệt týp 3 bất hoạt (chủng Saukett) 32 DU;

Polysaccharide của Haemophilus influenza týp b 10mcg cộng hợp với 25mcg giải độc tố uốn ván

Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib GlaxoSmithKline Pte Ltd (Đ/c: 150 Beach Road, # 21-00, Gateway West, Singapore 189720 – Singapore) 36 QLVX-989-17
41 RotaTeq Rotavirus GI human-bovine reassortant >2,2 triệu IU; Rotavirus G2 human-bovine reassortant > 2,8 triệu IU; Rotavirus G3 human-bovine reassortant >2,2 triệu IU; Rotavirus G4 human-bovine reassortant > 2,0 triệu IU; Rotavirus P1A[8] human- bovine reassortant > 2,3 triệu IU Vắc xin phòng Rotavirus Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.(Đ/c:Flat/RM 1401 A & B 14/F &27/F., Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay -Hongkong) 24 QLVX-990-17
42 Pentaxim Giải độc tố bạch hầu tinh chế > 30 IU; Giải độc tố uốn ván tinh chế > 40 ĨU;

Các kháng nguyên Bordetella pertussis: Giải dộc tố ho gà tinh chể (PTxd) 25 mcg và Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi tinh chế (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 (chùng Mahoney) bất hoạt 40 DU; Virus bại liệt týp 2 (chùng MEF1) bất hoạt 8 DU; Virus bại liệt týp 3 (chùng Saukett) bất hoạt 32 DU;

Polysaccharide của Haemophilus influenzae týp b 10mcg cộng họp với protein uốn ván 18-30mcg

Vắc xin phòng bạch hầu-uốn ván- ho gà- bại liệt – Hib Sanofi Pasteur S.A.(Đ/c:2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon -France) 36 QLVX-991-17
43 Polysaccharide Meningococcal A+C Vaccine Polysaccharide cùa Neisseria meningitidis nhóm A 50 mcg; Polysaccharide của Neisscria meningitidis nhóm c 50 mcg Vắc xin phòng não mô càu A, c Sanofi Pasteur S.A.(Đ/c:2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon -France) 36 QLVX-992-17
44 Tetavax giải độc tố uốn ván tinh chế > 40 I.u Vắc xin phòng uốn ván Sanofi Pasteur S.A.(Đ/c:2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon -France) 36 QLVX-993-17
45 Shanvac-B Puriíied Hepatitis-B suríầce antigen (HBsAg) 10 mcg Vắc xin phòng viêm gan B Sanofi Pasteur S.A.(Đ/c:2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon -France) 36 QLVX-994-17
46 Mrvac Virus sời sống, giảm độc lực, chủng AIK-C > 1000 PFU/liều 0,5ml; Virus Rubella sống, giảm độc lực, chủng Takahashi > 1000 PFU/liều 0,5ml Vắc xin phòng sởi – rubella Trung tâm nghiên cứu sàn xuất vấc xin và sinh phẩm y tế (Đ/c:135 Lò Đúc, Hai Bà Trung, Hà Nội -Việt Nam) 24 QLVX-995-17
47 Vắc xin phòng lao (BCG) BCG sống, đông khô 0,5mg Vắc xin phòng lao Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) (Đ/c: Sổ 9 Pasteur – Nha Trang Tinh Khánh Hòa – Việt Nam) 30 QLVX-996-17
48 Rotavin-Ml Virus Rota sống, giảm độc lực typ G1P [8] > 2 triệu PFU/2 ml Vắc xin phòng Rotavirus Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và sinh phẩm Y tế (Địa chỉ: 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Việt Nam) 24 QLVX-1039-17
49 ComBe Five (liquid) Giải độc tô bạch hâu tinh chế 25Lf (> 30 IU); Giải độc tố uốn ván tinh chế 5.5 Lf (> 60 IU); kháng nguyên ho gà (toàn tế bào) 16IOU (> 4 IU); kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B tinh chế (r-HBsAg) 12,5 pg;

Polysaccharide của Haemophilus influenza type b (PRP)liên hợp với giải độc tố uốn ván (20-36,7 |ig) 1 lụg

Vắc xin phòng Bạch hầu – uốn ván- Ho gà- Viêm gan B- Hib Công ty cổ phần Y tế Đức Minh. (Đ/C: số 51, ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đinh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt nam) 24 QLVX-1040-17
50 SPEEDA Kháng nguyên virus dại tinh chế chủng L-Pastcur PV- 2061 > 2.5 IU Vắc xin phòng dại Công ty TNHH dược phẩm Biển Loan (Đ/c: 28 thống Nhất, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam 36 QLVX-1041-17
51 INDIRAB Kháng nguyên tinh chế từ virus dại chủng Pitman Moore > 2.5 IU Vắc xin phòng dại Công ty cổ phần y tế AMV Group (Đ/c: số 47, ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đinh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt nam) 36 QLVX-1042-17
52 Gene-Hbvax kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B tinh khiết 10mcg/0.5 ml Vắc xin Viêm gan B Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Đ/c: Số 1 Yersin, Hà Nội – Việt Nam) 36 QLVX-1043-17
53 Vắc xin Viêm gan B tái tổ họp Gene-Hbvax kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B tinh khiết 20mcg/l ml Vắc xin Viêm gan B Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Đ/c: Số 1 Yersin, Hà Nội – Việt Nam) 36 QLVX-1044-17
54 Mcasles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Attenuated (Freeze- Dried) Measles virusNLT 1000 CCID50; Mumps virus NLT 5000 CCỈD50; Rubella virus NLT 1000CCID50 Vắc xin sởi – quai bị- rubella Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Đ/c: Số 1 Yersin, Hà Nội – Việt Nam) 24 QLVX-1045-17
55 Vắc xin Varicella sống giảm độc lực-Varicella Vaccine-GCC Inj Viirus thủy đậu sống giảm độc lực > 1400 PFƯ Vắc xin phòng thủy đậu Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Đ/c: Số 1 Yersin, Hà Nội – Việt Nam) 24 QLVX-1046-17
56 Vắc xin Thương hàn Vi polysaccharide dung dịch tiêm; Hộp chứa 10 lọ (1 liều/lọ, 2 liều/lọ, 5 liều/lọ, 10 liều/lọ, 20 liều/lọ) Vi polysaccharide tinh khiết 0,025mg/0,5ml/l liều Vắc xin thương hàn Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) 36 QLVX-1047-17
57 Rabipur

Bột đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm; Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống nước cất pha tiêm lml + 1 bơm kim tiêm sử dụng 1 lần

Virus dại bất hoạt (chủng Flury LEP) hoạt lực > 2,5IU/ml Vắc xin phòng dại GlaxoSmithKline Pte. Ltd. (Địa chỉ: 23 Rochester Park, Singapore 139234 – Singapore) 48 QLVX-1048-17
58 Rotarix hỗn dịch uống; Hộp chứa 1 ống X l,5ml; hộp chứa 1 tuýp X l,5ml Mỗi liều l,5ml chứa: Rotavirus ở người sống giảm độc lực chủng RIX4414 > 1060 CCID50 Vắc xin Rotavirus GlaxoSmithKline Pte. Ltd. (Địa chỉ: 150 Beach Road, # 21 -00, Gatevvay West, Singapore 189720 – Singapore) 36 QLVX-1049-17
59 Avaxim 80 u Pediatric hỗn dịch tiêm; Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) virus viêm gan A (chủng GBM) bất hoạt 80 u Vắc xin phòng viêm gan A Sanofi Pasteur S.A (Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur 69007, Lyon – France) 36 QLVX-1050-17
60 Vắc xin Bại liệt uống nhị liên; dung dịch uống; Hộp chứa 10 lọ X 2ml X 20 liều; hộp chứa 10 lọ X 1 ml X 10 liều Mỗi liều 0,1 ml chứa: vius bại liệt sống giảm độc lực chủng Sabin typ 1: > 106,0 CCID50, vius bại liệt sống giảm độc lực chủng Sabin typ 3: > 105,5 CCID50 Vắc xin Bại liệt uống Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và sinh phẩm Y tế (Địa chỉ: 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Việt Nam) 24 tháng nhiệt độ âm 20 độ C; 6 tháng ở nhiệt độ 2- 8 độ c QLVX-H02-

1051-17

61 Hexaxim

hỗn dịch tiêm; Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) và 02 kim tiêm; hộp 10 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) và 20 kim tiêm; hộp 10 lọ, lọ 1 liều (0,5ml)

* Giải độc tố bạch hầu: không dưới 20 IU;

* Giải độc tố uốn ván: không dưới 40 IU;

* Kháng nguyên Bordetella pertussis: Giải độc tố ho gà (PT): 25mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA): 25mcg;Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA): 25mcg;

* Virus bại liệt (bất hoạt):- Týp 1 (Mahoney): 40 đơn vị Kháng nguyên D,Týp 2 (MEF-1): 8 đơn VỊ Kháng nguycn D Týp 3 (Saukett): 32 đơn vị Kháng nguyên D Kháng nguyên bề mặt viêm gan B: 10mcg; Polysaccharide của Haemophilus influenzae týp b (Polyribosylribitol Phosphate): 12mcg cộng hợp với protein uốn ván 22- 36mcg

Vắc xin phòng bạch hầu-uốn ván- ho gà- bại liệt – viêm gan B- Hib Sanofi Pasteur S.A. (Địa chỉ: 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, France) 36 QLVX-1076-17
62 Adacel Hỗn dịch tiêm; Hộp 1 lọ hoặc hộp 5 lọ, lọ 1 liều 0,5ml *  Giải độc tố uốn ván 5 Lf;

*  Giải độc tố bạch hầu 2 Lf;

*  Ho gà vô bào: Giải độc tố ho ga (PT) 2,5mcg; FHA

5mcg; Pertactin (PRN) 3mcg; Ngưng kết tố 2 + 3 (FIM) 5mcg

Vắc xin phòng bạch hầu- uốn ván- ho gà Sanofi Pasteur S.A. (Địa chỉ: 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, France) 36 QLVX-1077-17

Danh sách vắc xin./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

DSVX_còn_hiệu_lực_đến_31.3.2018

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!