Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP-WHO cập nhật tới ngày 08.03.2017

3800
Danh sách công ty đạt GMP-WHO
Danh sách công ty đạt GMP-WHO
5/5 - (3 bình chọn)

Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP-WHO cập nhật tới ngày 08.03.2017

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG NƯỚC  ĐẠT TIÊU CHUẨN NGUYÊN TẮC GMP-WHO

( Cập nhật tới ngày 08/03/2017 )

TT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ
Mã số Ngày cấp Hết hạn
1 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Imexpharm

Số 04, đường 30/4, phường I,

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng

Tháp.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén không bao, viên

bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc viên sủi bọt,

thuốc bột và thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc viên nén không bao, viên bao, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

508/GCN-

QLD

19-10-2016 19-10-2019
2 Chi nhánh 3 – Công

ty cổ phần Dược

phẩm Imexpharm

tại Bình Dương

Số 22, đường Số 2, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore II,

phường Hòa Phú, thành phố

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén,

viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc bột pha tiêm.

160/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
3 Công ty cổ phần

Dược Hậu Giang

(DHG PHARMA)

Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn

Cừ, phường An Hòa, quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc

nước uống, hỗn dịch uống, sirô, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, gel, viên nang mềm.

549/GCN-

QLD

17-11-2016 17-11-2019
4 Công ty cổ phần

Dược Hậu Giang

(DHG PHARMA)

Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn

Cừ, phường An Hòa, quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Dây chuyền sản xuất thành phẩm dược liệu viên nang cứng, viên bao đường, viên

bao phim;

* Dây chuyền sản xuất thành phẩm dược liệu viên nang mềm;

* Dây chuyền sản xuất thuốc nước uống dược liệu.

711/GCN-

QLD

31-12-2014 31-12-2017
5 Công ty cổ phần

Dược phẩm Sanofi-

Synthelabo Việt

Nam

Số 15/6C, đường Đặng Văn Bi,

quận Thủ Đức, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, thuốc bột,

thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc gel, thuốc

mỡ.

551/GCN-

QLD

18-11-2016 18-11-2019
6 Công ty Cổ phần

Dược phẩm và

Sinh học Y tế

(MEBIPHAR JSC)

Lô III – 18, đường số 13, khu

công nghiệp Tân Bình, quận

Tân Phú, thành phố Hồ Chí

Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ

mũi, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

444/GCN-

QLD

19-08-2014 19-08-2017
7 Công ty TNHH

Dược phẩm

Hisamitsu Việt

Nam

Số 14-15, đường 2A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các dây chuyền sản xuất thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Cao dán

Salonpas, Salonsip Gel Patch, Salonpas Pain Relief Patch, dầu xoa Salonpas Liniment

và Salonpas Gel.

308/GCN-

QLD

08-06-2015 08-06-2018
8 Công ty TNHH

Pierre Fabre Việt

Nam

Lô 1, đường 4A, khu công

nghiệp Biên Hòa 2, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Thành phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc

nước dùng ngoài, thuốc nước uống và dầu gió Kim;

* Đóng gói: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng.

95/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
9 Công ty TNHH

Rohto-

Mentholatum Việt

Nam

Số 16, đường số 5, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore,

huyện Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, thuốc

kem, thuốc gel, thuốc mỡ.

77/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
10 Công ty TNHH

Sanofi Aventis Việt

Nam

Số 123 đường Nguyễn Khoái,

quận 4, thành phố Hồ Chí

Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và siro thuốc.

525/GCN-

QLD

11-09-2015 11-09-2018
11 Công ty TNHH

B.Braun Việt Nam

Số 170 đường La Thành, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch tiêm truyền, dung dịch

thẩm phân máu và dung dịch rửa vết thương.

13/GCN-

QLD

13-01-2014 13-01-2017
12 Công ty cổ phần

Traphaco

Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, khu

đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp,

phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột, thuốc

cốm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc kem và thuốc mỡ.

267/GCN-

QLD

26-05-2014 26-05-2017
13 Công ty cổ phần

Dược – Trang thiết

bị y tế Bình Định

(BIDIPHAR)

Số 498 đường Nguyễn Thái

Học, phường Quang Trung,

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình

Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm bột, thuốc tiêm bột

đông khô, dung dịch thuốc tiêm, dung dịch thuốc nhỏ mắt, dung dịch thuốc uống,

hỗn dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, thuốc viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc đặt, dung dịch

thẩm phân máu và dung dịch thẩm phân phúc mạc;

* Thuốc chứa kháng sinh penicillins: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng chứa vi sinh vật;

* Thuốc từ dược liệu: viên nang mềm.

195/GCN-

QLD

13-04-2015 31-12-2016
14 Công ty TNHH

United

International

Pharma

Số 16 VSIP II, đường số 7, khu

công nghiệp Việt Nam –

Singapore II, phường Hòa Phú,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt, thuốc nước uống, siro, hỗn dịch uống, gel uống.

606/GCN-

QLD

10-11-2015 10-11-2018
15 Công ty Cổ phần

Dược phẩm

TV.Pharm

Số 27, đường Nguyễn Chí

Thanh, khóm 2, phường 9,

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà

Vinh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch và

nhũ dịch uống, viên nén sủi bọt và thuốc kem;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc bột pha tiêm.

444/GCN-

QLD

31-12-2013 31-12-2016
16 Công ty cổ phần

Hóa – Dược phẩm

Mekophar

Số 297/5, đường L{ Thường

Kiệt, phường 15, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch tiêm truyền, thuốc nhỏ

mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột,

thuốc cốm, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc gel, thuốc bột nhão, thuốc nước uống, hỗn

dịch uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc xịt mũi, viên nén ngậm, viên nén nhai,

thuốc đặt, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, siro thuốc, dầu

xoa, thuốc hít;

* Thuốc chứa kháng sinh β-Lactam (Cephalosporin và Penicillin): thuốc tiêm bột,

viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên nén ngậm, viên bao, viên nang cứng, siro thuốc,

cồn thuốc, trà thuốc;

* Thuốc chứa men vi sinh: thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng.

611/GCN-

QLD

22-12-2016 22-12-2019
17 Chi nhánh Công ty

Cổ phần Dược

phẩm OPC tại Bình

Dương – Nhà máy

Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, ấp Tân

Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam và thuốc từ dược liệu: Thuốc viên

nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc sủi bọt (viên nén, thuốc

cốm, thuốc bột), viên nang mềm, kem, gel, mỡ, siro thuốc, thuốc nước (uống, dùng

ngoài), cồn thuốc và rượu thuốc (uống, dùng ngoài), dầu thuốc, cao thuốc, dầu xoa,

cao xoa, thuốc hít;

* Thuốc từ dược liệu: viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, trà thuốc;

* Dược liệu chế biến: Cao, bột, phiến dược liệu.

148/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
18 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm OPC

Bình Dương

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, ấp Tân

Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ethanol dược dụng. 147/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
19 Công ty cổ phần

thương mại Dược

phẩm Quang Minh

Số 4A, đường Lò Lu, phường

Trường Thạnh, quận 9, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt,

thuốc nước uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ và

thuốc đạn.

205/GCN-

QLD

29-07-2013 29-07-2016
20 Công ty cổ phần

Dược Trung ương

Mediplantex

Số 356, đường Giải Phóng,

quận Thanh Xuân, thành phố

Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang

cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc cốm, dung dịch thuốc

uống, sirô thuốc, rượu thuốc, cồn thuốc, chè thuốc, cao lỏng, cao đặc, cao khô và

dược liệu đã chế biến.

216/QĐ-

QLD

25-04-2015 20-03-2018
21 Công ty cổ phần

Dược Trung ương

Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong,

huyện Mê Linh, thành phố Hà

Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem,

thuốc mỡ, dung dịch, hỗn dịch và nhũ dịch thuốc uống.

216/QĐ-

QLD

25-04-2015 20-03-2018
22 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 1

(PHARBACO)

160 Tôn Đức Thắng, phường

Hàng Bột, quận Đống Đa, thành

phố Hà Nội.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

623/QĐ-

QLD

18-11-2015 18-11-2018
23 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 1

(PHARBACO)

Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân,

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà

Nội.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc bột pha tiêm;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột

sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc bột pha tiêm, thuốc tiêm đông khô, thuốc tiêm

dung dịch, thuốc tiêm truyền, dung dịch thuốc nhỏ mũi, xịt mũi.

568/GCN-

QLD

13-10-2014 13-10-2017
24 Chi nhánh Công ty

TNHH Liên doanh

Stada – Việt Nam

Số 40, Đại Lộ Tự Do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi

bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống.

343/GCN-

QLD

02-07-2015 02-07-2018
25 Công ty TNHH Liên

doanh Stada – Việt

Nam

Số K63/1, đường Nguyễn Thị

Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới

Đông, huyện Hóc Môn, thành

phố Hồ Chí Minh.

* Sản phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel, thuốc nước

dùng ngoài;

* Sản phẩm chứa hóc môn – nội tiết tố: thuốc viên nén.

139/GCN-

QLD

04-03-2014 04-11-2016
26 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4, phường La

Khê, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên

nang cứng và thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc tiêm bột;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm,

viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước uống, thuốc

nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc xịt mũi.

227/GCN-

QLD

25-04-2014 25-04-2017
27 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 25 (UPHACE)

Số 448 B, đường Nguyễn Tất

Thành, phường 18, quận 4,

thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ

mắt, thuốc nhỏ tai, thuốc nhỏ mũi.

221/GCN-

QLD

14-08-2013 14-08-2016
28 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 25 (UPHACE)

Số 448 B, đường Nguyễn Tất

Thành, phường 18, quận 4,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

713/GCN-

QLD

31-12-2014 31-12-2017
29 Công ty cổ phần

Công nghệ sinh học

– Dược phẩm ICA

Lô 10, đường số 5, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

507/GCN-

QLD

19-10-2016 19-10-2019
30 Công ty cổ phần

Dược phẩm Nam

Hà (NamHa

Pharma)

Số 415, đường Hàn Thuyên,

phường Vị Xuyên, thành phố

Nam Định, tỉnh Nam Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nén bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm,

viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nhỏ

mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc giun quả núi, thuốc kem và thuốc mỡ;

* Thuốc chứa hóc môn – nội tiết tố: Thuốc viên nén và thuốc viên nén bao.

217/GCN-

QLD

18-04-2014 18-04-2017
31 Công ty cổ phần

Dược phẩm Nam

Hà (NamHa

Pharma)

Số 415, đường Hàn Thuyên,

phường Vị Xuyên, thành phố

Nam Định, tỉnh Nam Định.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống, cao dược

liệu (cao đặc, cao khô), thuốc phiến.

367/GCN-

QLD

24-08-2016 24-08-2019
32 Chi nhánh Công ty

cổ phần Dược

phẩm Trung ương

Vidipha tỉnh Bình

Dương

Chi nhánh: Tổ 1, ấp Tân Bình,

xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên,

tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm nước, dung

dịch thuốc tiêm dầu, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, sirô, ống uống,

dung dịch uống, hỗn dịch uống, gel uống, nhũ dịch uống, thuốc nước dùng ngoài,

thuốc bột dùng ngoài, gel dùng ngoài, kem, mỡ, viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt;

* Thuốc chứa kháng sinh Penicillin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

07/GCN-

QLD

07-01-2014 07-01-2017
33 Công ty TNHH Thai

Nakorn Patana

(Việt Nam)

636 Nguyễn Tất Thành, phường

9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú

Yên.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, thuốc

nước uống, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài và thuốc ống hít.

367/GCN-

QLD

25-11-2013 25-11-2016
34 Công ty cổ phần

Dược phẩm Dược

liệu Pharmedic

Số 1/67 khu phố 5, đường

Nguyễn Văn Quá, phường Đông

Hưng Thuận, quận 12, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nén nhai, viên nén ngậm, viên nén đặt âm

đạo, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi; dung dịch thuốc uống, hỗn dịch uống, siro,

dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc nhỏ tai, dung dịch bơm trực tràng, thuốc súc

miệng; thuốc kem, gel, mỡ; dầu xoa, ống hít.

92/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
35 Công ty cổ phần

Dược – Vật tư Y tế

Thanh Hóa

(THEPHACO)

Số 04, đường Quang Trung,

thành phố Thanh Hóa, tỉnh

Thanh Hóa.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ

mắt, viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc

cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột và thuốc cốm.

114/GCN-

QLD

09-03-2015 09-03-2018
36 Công ty cổ phần

Dược – Vật tư Y tế

Thanh Hóa

(THEPHACO)

Lô 4-5-6, khu công nghiệp Tây

Bắc Ga, phường Đông Thọ,

thành phố Thanh Hóa, tỉnh

Thanh Hóa.

* Thuốc từ dược liệu: cao đặc, cao khô, thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc cao lỏng,

dung dịch thuốc uống, xi rô thuốc, cồn thuốc, chè thuốc;

* Dược liệu chế biến.

124/GCN-

QLD

05-04-2016 05-04-2019
37 Công ty cổ phần

S.P.M

Lô số 51, khu công nghiệp Tân

Tạo, đường Số 2, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên

bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc kem và thuốc mỡ.

96/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
38 Công ty cổ phần

Dược phẩm

TIPHARCO

Số 15, đường Đốc Binh Kiều,

phường 2, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén sủi bọt, thuốc

bột sủi bọt, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

46/GCN-

QLD

18-02-2014 18-02-2017
39 Công ty cổ phần

Dược Khoa

Số 13-15, Phố Lê Thánh Tông,

Phường Phan Chu Trinh, Quận

Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi,

thuốc nhỏ tai.

557/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2017
40 Công ty cổ phần

Liên doanh Dược

phẩm Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Số 8, phố Nguyễn Trường Tộ,

phường Phước Vĩnh, thành phố

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống đóng túi; thuốc nhỏ mắt, mỡ

tra mắt; thuốc nước, kem, mỡ dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporins: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

600/GCN-

QLD

24-10-2014 24-10-2017
41 Công ty cổ phần

Dược phẩm OPV

Lô 27, đường số 3A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc

kem, thuốc mỡ, thuốc đạn và thuốc trứng.

141/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
42 Công ty cổ phần

Otsuka OPV

Lô 27, đường số 3A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm truyền. 444/GCN-

QLD

11-08-2015 11-08-2018
43 Công ty TNHH

Dược phẩm

Shinpoong

Daewoo

Số 13, đường 9A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc tiêm bột.

53/GCN-

QLD

21-02-2014 21-02-2017
44 Công ty cổ phần

Xuất nhập khẩu Y

tế Domesco

Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ

Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh

Đồng Tháp.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén

sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

417/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
45 Công ty cổ phần

Xuất nhập khẩu Y

tế Domesco

Cụm công nghiệp Cần Lố, ấp An

Định, xã An Bình, huyện Cao

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thuốc từ dược liệu: Chiết xuất và tinh chế hoạt chất tinh khiết làm thuốc từ dược

liệu (Piperin từ hồ tiêu, Curcumin từ nghệ, βcaroten từ gấc…), tinh dầu, dịch chiết

từ dược liệu, cao lỏng, cao đặc, cao khô, viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

418/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
46 Công ty cổ phần

Dược Danapha

Số 253, đường Dũng sĩ Thanh

Khê, quận Thanh Khê, thành

phố Đà Nẵng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, siro thuốc,

thuốc nước dùng ngoài, dầu xoa, cao xoa và ống hít, thuốc tiêm thể tích nhỏ, thuốc

nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi.

356/GCN-

GLD

03-07-2015 03-07-2018
47 Công ty cổ phần

Dược Danapha

Khu công nghiệp Hòa Khánh,

quận Liên Chiểu, thành phố Đà

Nẵng.

Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, và cao đặc, cao khô.

360/GCN-

QLD

24-10-2013 24-10-2016
48 Công ty cổ phần

Pymepharco

Số 166-170, phố Nguyễn Huệ,

phường 7, thành phố Tuy Hòa,

tỉnh Phú Yên.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc tiêm thể tích nhỏ, thuốc

tiêm bột đông khô, thuốc nhỏ mắt, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, viên

nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

84/GCN-

QLD

18-03-2016 18-03-2019
49 Công ty cổ phần

Korea United

Pharm. INT’L

Số 2, Đại lộ Tự do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, viên nang mềm.

* Thuốc từ cao dược liệu: viên nén, viên nén bao đường, viên nang mềm.

610/GCN-

QLD

22-12-2016 22-12-2019
50 Công ty cổ phần

Dược phẩm Quảng

Bình

Số 46, đường Hữu Nghị,

phường Bắc L{, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm; thuốc kem, gel, mỡ dùng

ngoài; dung dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc xịt mũi;

* Thuốc dược liệu (từ dược liệu): dung dịch thuốc dùng ngoài;

* Thuốc dược liệu (từ cao dược liệu): dung dịch thuốc uống, sirô thuốc, viên hoàn

nhỏ giọt; thuốc kem, gel, mỡ dùng ngoài.

423/GCN/

QLD

05-09-2016 05-09-2019
51 Công ty cổ phần

Dược phẩm Quảng

Bình

Số 46, đường Hữu Nghị,

phường Bắc L{, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc mỡ tra mắt 422/GCN/

QLD

05-09-2016 05-09-2018
52 Công ty cổ phần

Dược phẩm Quảng

Bình

Số 46, đường Hữu Nghị,

phường Bắc L{, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc từ dược liệu: Dung dịch thuốc dùng ngoài;

* Thuốc từ cao dược liệu: Dung dịch thuốc uống, sirô thuốc, thuốc kem, gel, mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc uống, dung dịch

thuốc dùng ngoài, thuốc xịt mũi.

138/CN-

QLD

20-03-2015 20-03-2018
53 Công ty cổ phần

Dược phẩm Cửu

Long

Số 150, đường 14 tháng 9,

phường 5, thành phố Vĩnh

Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc

kem, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và

thuốc cốm sủi bọt.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm

78/GCN-

QLD

28-02-2017 28-02-2020
54 Công ty cổ phần

Dược phẩm Cửu

Long

Số 21B đường Phan Đình

Phùng, phường 8, thành phố

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nang Gelatin cứng rỗng 80/GCN-

QLD

28-02-2017 28-02-2020
55 Công ty cổ phần

Dược phẩm Vĩnh

Phúc (VINPHACO)

Thôn Mậu Thông, phường Khai

Quang, thành phố Vĩnh Yên,

tỉnh Vĩnh Phúc.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm dung dịch, thuốc tiêm

bột đông khô, thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột,

thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt.

516/GCN-

QLD

19-09-2014 19-09-2017
56 Công ty cổ phần

Dược phẩm Khánh

Hòa

Đường 2/4, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim

và viên nang cứng.

703/GCN-

QLD

22-12-2014 22-12-2017
57 Công ty cổ phần BV

Pharma

Ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên

nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt, thuốc nước uống, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc

cốm, thuốc nước uống.

394/GCN-

QLD

11-12-2013 11-12-2016
58 Công ty cổ phần BV

Pharma

Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Nguyên liệu dược liệu: Cao khô, cao đặc, cao lỏng, nguyên liệu Mangiferin;

* Dược liệu đã chế biến.

158/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
59 Công ty TNHH

Thanh Thảo

Số 25, đường Điện Biên Phủ,

phường 9, thành phố Trà Vinh,

tỉnh Trà Vinh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem dùng ngoài. 428/GCN-

QLD

31-12-2013 31-12-2016
60 Công ty cổ phần

sản xuất thương

mại Dược phẩm

Đông Nam

Lô 2A, đường 1A, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm.

22/GCN-

QLD

17-01-2014 17-01-2017
61 Công ty Cổ phần

Dược Trung ương

3

115 Ngô Gia Tự, phường Hải

Châu 1, quận Hải Châu, thành

phố Đà Nẵng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, cao

xoa và thuốc nước dùng ngoài.

261/QĐ-

QLD

25-05-2015 11-09-2017
62 Chi nhánh Công ty

cổ phần

Armephaco – Xí

nghiệp Dược phẩm

150 (COPHAVINA)

Số 112, đường Trần Hưng Đạo,

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

74/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
63 Công ty liên doanh

Meyer-BPC

6A3 quốc lộ 60, phường Phú

Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh

Bến Tre.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

607/GCN-

QLD

20-12-2016 20-12-2019
64 Công ty cổ phần

Dược Hà Tĩnh

(HADIPHAR)

Số 167, đường Hà Huy Tập,

phường Nam Hà, thành phố Hà

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi, thuốc cốm sủi bọt,

thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài và thuốc kem,

thuốc mỡ.

466/GCN-

QLD

21-09-2016 21-09-2019
65 Công ty cổ phần

Dược Hà Tĩnh

(HADIPHAR)

Cụm công nghiệp – Tiểu thủ

công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã

Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên,

tỉnh Hà Tĩnh.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên

nén sủi bọt, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc

cốm, chè túi lọc, chè hòa tan, thuốc mỡ, thuốc nước uống.

331/GCN-

QLD

09-07-2014 09-07-2017
66 Công ty TNHH

Dược phẩm Việt

Phúc

Số 155A Trần Hưng Đạo,

phường An Phú, quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc nước dùng ngoài.

228/GCN-

QLD

25-04-2014 25-04-2017
67 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Ampharco U.S.A

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3,

xã Hiệp Phước, huyện Nhơn

Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc

nước uống.

301/GCN-

QLD

04-06-2015 04-06-2018
68 Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Linh

Lô 32, khu công nghiệp Đà

Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố

Đà Nẵng.

* Thuốc từ dược liệu: Bạch hổ hoạt lạc cao, thuốc kem, thuốc mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc mỡ.

299/GCN-

QLD

03-06-2015 03-06-2018
69 Công ty TNHH Phil

Inter Pharma

Số 25, đường số 8 và số 20,

đường Hữu Nghị, khu công

nghiệp Việt Nam- Singapore,

thị xã Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

* Nhà máy số 25, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Thị xã

Thuận An, Tỉnh Bình Dương:

Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ,

thuốc gel.

* Nhà máy số 20, Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Thị

xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương:

+ Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Viên nang mềm;

+ Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, viên nang

cứng, thuốc bột.

249/GCN-

QLD

14-06-2016 14-06-2019
70 Công ty TNHH Liên

doanh Hasan

Dermapharm

Lô B, đường Số 2, khu công

nghiệp Đồng An, huyện Thuận

An, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước, thuốc kem,

thuốc mỡ và thuốc đạn;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa vi sinh vật: Viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

150/GCN-

QLD

31-03-2015 31-03-2018
71 Công ty TNHH

Hasan

Dermapharm

Đường số 2, khu công nghiệp

Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt và thuốc bột sủi bọt.

365/GCN-

QLD

25-11-2013 25-11-2016
72 Công ty TNHH

Dược phẩm USA-

NIC

Lô 11D, đường C, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc

viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc

nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

56/GCN-

QLD

24-02-2014 24-02-2017
73 Công ty cổ phần

Dược phẩm 2-9 TP

Hồ Chí Minh

(NADYPHAR)

Số 930 C4 Đường C, khu công

nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường

Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt,

thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột dùng ngoài,

thuốc kem, gel, mỡ và cao xoa;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc nước uống.

554/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2019
74 Công ty cổ phần

Dược phẩm VCP

Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn,

thành phố Hà Nội.

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh nhóm Penicillin và kháng sinh nhóm

Cephalosporin.

189/GCN-

QLD

02-04-2014 02-04-2017
75 Công ty cổ phần

Dược phẩm 3/2

(F.T. PHARMA)

Số 930 C2 đường C, khu công

nghiệp Cát Lái, phường Thạnh

Mỹ Lợi, cụm II, quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc cốm, thuốc bột, hỗn dịch uống,

gel uống, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc tiêm nước, thuốc nhỏ

mắt, dung dịch vô trùng rửa vết thương.

75/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
76 Công ty cổ phần

Dược và Vật tư Y

tế Bình Thuận

(PHAPHARCO)

Số 192, đường Nguyễn Hội,

phường Phú Trinh, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột

sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ.

226/GCN-

QLD

25-04-2014 25-04-2017
77 Công ty TNHH Nam

Dược

Lô M13 (C4-9), khu công

nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành

phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nguyên liệu từ dược liệu: cao đặc, cao khô, cao lỏng.

Thuốc dược liệu (từ dược liệu): viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, chè thuốc, si rô thuốc, dung dịch thuốc uống, dung

dịch thuốc dùng ngoài, thuốc hỗn dịch, nhũ tương, cồn thuốc, thuốc xịt mũi dạng

lỏng, thuốc hít dạng lỏng, dầu gió, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc gel.

609/GCN-

QLD

20-12-2016 20-12-2019
78 Công ty cổ phần

Dược phẩm Sao

Kim

Khu công nghiệp Quang Minh,

huyện Mê Linh, thành phố Hà

Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, pellet, thuốc đạn và

thuốc trứng.

194/GCN-

QLD

13-04-2015 13-04-2018
79 Công ty TNHH

Dược phẩm

Vellpharm Việt

Nam

Số 8, đường TS 3, khu công

nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nén phân tán, viên nén phóng thích biến đổi, viên nén phóng thích kéo dài.

305/GCN-

QLD

20-06-2014 20-06-2017
80 Công ty TNHH

Dược phẩm Đạt Vi

Phú (Davi pharm)

Lô M7A, đường D17, khu công

nghiệp Mỹ Phước 1, phường

Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, gel uống, hỗn dịch uống, thuốc

mỡ và thuốc kem.

91/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
81 Công ty TNHH sản

xuất thương mại

Dược phẩm Thành

Nam

Số 60, đại lộ Độc Lập, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng.

40/GCN-

QLD

19-01-2015 19-01-2018
82 Công ty Dược

phẩm TNHH Leung

Kai Fook Việt Nam

Quốc lộ 51, khu công nghiệp

Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành,

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thuốc dầu xoa và ống hít chứa tinh dầu. 38/GCN-

QLD

19-01-2015 19-01-2018
83 Công ty TNHH

Dược phẩm

Phương Nam

Số 300C, đường Nguyễn Thông,

phường An Thới, quận Bình

Thủy, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc kem, thuốc gel, thuốc nước

dùng ngoài.

583/GCN-

QLD

02-11-2015 02-11-2018
84 Công ty cổ phần

Dược Vật tư Y tế

Hải Dương

Số 102 phố Chi Lăng, phường

Nguyễn Trãi, thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm tiệt trùng cuối và

không tiệt trùng cuối, hỗn dịch tiêm, nhũ dịch tiêm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi,

thuốc tiêm truyền, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, hỗn

dịch, nhũ dịch, thuốc kem, thuốc mỡ, gel, cao dán;

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng,

viên nang mềm, viên ngậm, thuốc bột, thuốc cốm, trà nhúng, siro, thuốc nước

uống, thuốc nước dùng ngoài, rượu thuốc, cao thuốc, viên hoàn cứng, viên hoàn

mềm, cao dán, dược liệu đã chế biến.

183/GCN-

QLD

10-04-2015 10-04-2018
85 Công ty cổ phần

Dược phẩm Minh

Dân

* Lô N8, đường N5, khu công

nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá. thành

phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

* Lô E2, đường N4, khu công

nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa,

thành phố Nam Định, tỉnh Nam

Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt,

dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai, nhỏ mũi (Lô N8);

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm bột (Lô N8);

* Thuốc chứa kháng sinh β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm (Lô E2).

274/GCN-

QLD

27-05-2014 27-05-2017
86 Công ty cổ phần

Dược Minh Hải

Số 322 đường L{ Văn Lâm,

phường 1, thành phố Cà Mau,

tỉnh Cà Mau.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, dung dịch

thuốc dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin và Cephalosporin: Viên nén, viên bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

614/GCN-

QLD

17-11-2015 17-11-2018
87 Công ty Liên doanh

Dược phẩm

Mebiphar-

Austrapharm

Lô III – 18, đường 13, nhóm CN

III, khu công nghiệp Tân Bình,

quận Tân Phú, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc bột, thuốc cốm chứa vi sinh

vật, viên nang mềm, si rô, dung dịch thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống.

631/GCN-

QLD

06-11-2014 06-11-2017
88 Chi nhánh Công ty

TNHH Dược phẩm

Sài Gòn tại Bình

Dương (SAGOPHA)

Số 27, VSIP, đường số 6, KCN

Việt Nam-Singapore, phường

An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh

Bình Dương.

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên nang cứng, viên bao phim, viên bao đường,

viên ngậm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc

kem, thuốc mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem,

thuốc mỡ, thuốc bột dùng ngoài.

447/GCN-

QLD

12-08-2015 12-08-2018
89 Công ty TNHH US

Pharma USA

Lô B1-10, đường D2, khu công

nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu

Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ

Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén

sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng

ngoài, thuốc kem, mỡ, gel;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc từ cao, cốm, bột dược liệu: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng.

364/GCN-

QLD

06-07-2015 06-07-2018
90 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Medisun

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi,

huyện Bến Cát, tỉnh Bình

Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên ngậm, viên

nhai, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc kem,

thuốc mỡ, thuốc gel, thuốc nước uống dạng gói, thuốc nước uống dạng ống.

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên ngậm, viên nhai, viên bao, viên nang

cứng, viên nang mềm.

558/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2019
91 Công ty cổ phần

Dược – Vật tư y tế

Nghệ An (DNA

PHARMA)

68 đường Nguyễn Sỹ Sách,

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

366/GCN-

QLD

24-08-2016 24-08-2019
92 Công ty cổ phần

Dược Lâm Đồng

(LADOPHAR)

Số 18, đường Ngô Quyền,

phường 6, thành phố Đà Lạt,

tỉnh Lâm Đồng.

* Thuốc dược liệu (từ cao, bột dược liệu): Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc nước uống.

334/GCN-

QLD

25-07-2016 25-07-2019
93 Công ty cổ phần

Dược Lâm Đồng

(LADOPHAR)

Khu công nghiệp Phú Hội – Đức

Trọng – Lâm Đồng.

Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: Cao đặc, cao khô. 13/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
94 Công ty cổ phần

Dược Đồng Nai

(DONAIPHARM)

Số 221B, đường Phạm Văn

Thuận, phường Tân Tiến, thành

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc uống dạng lỏng

đóng túi và thuốc nước dùng ngoài.

76/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
95 Công ty TNHH

Dược phẩm

Glomed

Số 29A, Đại lộ Tự Do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore,

huyện Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, viên nén, viên

nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

236/GCN-

QLD

07-06-2016 07-06-2019
96 Công ty TNHH

Dược phẩm

Glomed

Số 35, Đại lộ Tự do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore,

huyện Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ.

235/GCN-

QLD

07-06-2016 07-06-2019
97 Công ty cổ phần

Dược Vacopharm

Km 1954 Quốc lộ 1A, phường

Tân Khánh, thành phố Tân An,

tỉnh Long An.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc bột

sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

555/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2019
98 Công ty cổ phần

Sinh Học Dược

phẩm Ba Đình

(BABIOPHAR)

Khu công nghiệp Quế Võ, xã

Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc chứa hóc môn và nội tiết tố: viên nén, viên nén bao phim. 567/GCN-

QLD

13-10-2014 13-10-2017
99 Công ty ROUSSEL

Việt Nam

Số 01, đường số 3, khu công

nghiệp Việt Nam – Singapore,

thị xã Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ.

196/GCN-

QLD

08-04-2014 08-04-2017
100 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, khóm

Thạnh An, phường Mỹ Thới,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel, dung dịch thuốc

dùng ngoài, dung dịch thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống, nhũ dịch thuốc uống, siro

thuốc, thuốc hít.

578/GCN-

QLD

28-10-2015 28-10-2018
101 Công ty cổ phần

Dược phẩm SaVi

(SAVIPHARM J.S.C)

Lô Z01-02-03a, Khu công

nghiệp trong Khu chế xuất Tân

Thuận, phường Tân Thuận

Đông, quận 7, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt.

626/GCN-

QLD

30-12-2016 30-12-2019
102 Công ty cổ phần

Dược Vật tư Y tế

Thái Bình

(Thaibiphar)

Km 4, đường Hùng Vương,

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái

Bình.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

691/CN-

QLD

17-12-2014 17-12-2017
103 Công ty TNHH

Dược phẩm

Detapham

324F/10, đường Hoàng Quốc

Việt, phường An Bình, quận

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc nước uống,

thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ.

505/GCN-

QLD

11-09-2014 11-09-2017
104 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Phương Đông

Lô số 07, đường số 2, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, viên sủi bọt, cốm

sủi bọt, bột sủi bọt, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, gel uống, thuốc nước dùng

ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

23/GCN-

QLD

17-01-2014 17-01-2017
105 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Phương Đông – Chi

nhánh I

Lô 68, đường số 2, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc từ cao, bột dược liệu: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, thuốc

bột, thuốc cốm, trà hòa tan, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc nước uống, gel

thuốc uống, viên ngậm.

144/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
106 Công ty liên doanh

Dược phẩm Éloge

France Việt Nam

Khu Công nghiệp Quế Võ, xã

Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nang cứng, thuốc bột, thuốc

cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

650/GCN-

QLD

14-12-2015 14-12-2018
107 Công ty TNHH

Dược phẩm –

Dược liệu OPODIS

Lô 78, khu chế xuất và công

nghiệp Linh Trung III, xã An

Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh

Tây Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nước dùng ngoài và dầu

thuốc.

14/GCN-

QLD

13-01-2014 13-01-2017
108 Công ty TNHH MTV

120 Armephaco

Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường

Phúc Lợi, quận Long Biên,

thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa các kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, mỡ và dung dịch

thuốc tiêm.

518/GCN-

QLD

19-09-2014 19-09-2017
109 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Trường Thọ

Lô M1, đường N3, khu công

nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam

Định, tỉnh Nam Định.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt.

381/GCN-

QLD

29-07-2014 29-07-2017
110 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Trường Thọ

Lô M1, đường N3, khu công

nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam

Định, tỉnh Nam Định.

* Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên hoàn

mềm, viên hoàn cứng, viên nang cứng, trà thuốc, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước

uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, cồn thuốc;

* Nguyên liệu làm thuốc: cao khô, cao đặc, cao lỏng, dược liệu đã chế biến.

306/GCN-

QLD

08-06-2015 08-06-2018
111 Công ty cổ phần

Dược Becamex

Đường NA6, khu công nghiệp

Mỹ Phước 2, thị trấn Mỹ

Phước, huyện Bến Cát, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

220/GCN-

QLD

21-04-2014 21-04-2017
112 Công ty TNHH

Suheung Việt Nam

Đường số 1, khu công nghiệp

Long Thành, xã Tam An, huyện

Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vỏ nang cứng gelatin dùng làm thuốc. 316/GCN-

QLD

26-06-2014 26-06-2017
113 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Boston Việt Nam

Số 43, đường số 8, khu công

nghiệp Việt Nam – Singapore,

thị xã Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén

sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, sirô, thuốc kem,

thuốc gel, thuốc mỡ.

19/GCN-

QLD

14-01-2015 14-01-2018
114 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Euvipharm – Thành

viên tập đoàn F.I.T

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc

cốm sủi bọt, thuốc nước uống, sirô thuốc, hỗn dịch uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ

mũi, thuốc kem dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc bột pha tiêm, viên nén, viên

nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

446/GCN-

QLD

12-08-2015 12-08-2018
115 Công ty cổ phần

Dược S. Pharm

Lô G, khu công nghiệp An

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

565/GCN-

QLD

13-10-2015 13-10-2018
116 Công ty cổ phần

Dược S. Pharm

Lô G, khu công nghiệp An

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

58/GCN-

QLD

15-02-2017 15-02-2020
117 Công ty cổ phần

Công nghệ Cao

Traphaco

(Traphaco-CNC)

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng,

viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, cao thuốc,

thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Nguyên liệu làm thuốc: Dược liệu đã chế biến, cao lỏng, cao đặc, cao khô, cốm và

bột.

63/GCN-

QLD

29-01-2015 29-01-2018
118 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 3

(FORIPHARM)

Xã Nam Sơn, huyện An Dương,

thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc nước uống.

633/GCN-

QLD

24-11-2015 24-11-2018
119 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 3

(FORIPHARM)

Xã Nam Sơn, huyện An Dương,

thành phố Hải Phòng.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc cốm, bột, trà thuốc, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống,

rượu thuốc, dầu xoa, cao xoa, cồn xoa;

* Nguyên liệu làm thuốc: cao dược liệu, bột dược liệu, dược liệu đã chế biến.

94/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
120 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hà Nội

(Hanoi pharma

JSC)

Lô số 15, khu công nghiệp

Quang Minh, xã Quang Minh,

huyện Mê Linh, thành phố Hà

Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc

nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi.

16/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
121 Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Dược Nanogen

Lô I-5C, Khu công nghệ cao,

phường Tăng Nhơn Phú A,

quận 9, thành phố Hồ Chí

Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, thuốc tiêm

bột đông khô;

* Nguyên liệu sinh học làm thuốc theo danh mục đính kèm.

520/GCN-

QLD

20-10-2016 20-10-2019
122 Công ty TNHH

Thiên Dược

Lô F3, đường N5, khu công

nghiệp Nam Tân Uyên, xã

Khánh Bình, huyện Tân Uyên,

tỉnh Bình Dương.

Thuốc từ dược liệu: Cao thuốc nguyên liệu và thuốc viên nang cứng. 225/GCN-

QLD

19-08-2013 19-08-2016
123 Công ty cổ phần

Hóa Dược Việt

Nam

Số 192, phố Đức Giang, quận

Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc nước uống,

thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ

48/GCN-

QLD

03-02-2016 03-02-2019
124 Công ty cổ phần

Dược phẩm Yên

Bái (Ypharco)

Số 725, đường Yên Ninh,

phường Minh Tân, thành phố

Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thuốc từ dược liệu và thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên

nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc

bột, thuốc hoàn bao, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài.

329/GCN-

QLD

09-07-2014 09-07-2017
125 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hải

Phòng

(HAIPHARCO)

Số 1, phố Tây Sơn, phường

Trần Thành Ngọ, quận Kiến An,

thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, viên nén,

viên bao phim, viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng và viên nang

mềm.

577/GCN-

QLD

28-10-2015 28-10-2018
126 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hải

Phòng

(HAIPHARCO)

Số 1, phố Tây Sơn, phường

Trần Thành Ngọ, quận Kiến An,

thành phố Hải Phòng.

+ Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc nước dùng ngoài, thuốc

bột dùng ngoài, thuốc mỡ dùng ngoài;

+ Thuốc dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng,

thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống;

+ Nguyên liệu làm thuốc (từ dược liệu): dược liệu sơ chế chế biến, dịch chiết, cao

lỏng, cao đặc, cao khô.

510/GCN-

QLD

19-10-2016 19-10-2019
127 Công ty cổ phần

Dược phẩm Khang

Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: dược liệu đã sơ chế, cao lỏng, cao đặc, cao

khô, cốm, bột;

* Thuốc thành phẩm từ dược liệu: viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim,

thuốc cốm, thuốc bột, thuốc nước uống và thuốc thang.

599/GCN-

QLD

24-10-2014 24-10-2017
128 Công ty TNHH

Medochemie (Viễn

Đông)

Số 40, VSIP II đường số 6, khu

công nghiệp Việt Nam –

Singapore II, khu liên hợp công

nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình

Dương, phường Hòa Phú,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng.

502/GCN-

QLD

10-09-2014 10-09-2017
129 Công ty TNHH

Medochemie (Viễn

Đông)

Số 40, VSIP II đường số 6, khu

công nghiệp Việt Nam –

Singapore II, khu liên hợp công

nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình

Dương, phường Hòa Phú,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc gel và thuốc mỡ. 712/GCN-

QLD

31-12-2014 31-12-2017
130 Công ty cổ phần

Fresenius Kabi

Bidiphar

Khu vực 8, phường Nhơn Phú,

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình

Định.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, dung dịch

thuốc tiêm truyền.

686/GCN-

QLD

09-12-2014 09-12-2017
131 Công ty cổ phần

tập đoàn Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến,

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng

Yên.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi,

thuốc nhỏ tai, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén,

viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

300/GCN-

QLD

04-06-2015 04-06-2018
132 Công ty cổ phần

Dược Nature Việt

Nam

Số 19, đường số 18, phường

Linh Chiểu, quận Thủ Đức,

thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc dược liệu từ cao dược liệu, tinh dầu: viên nang mềm, dung dịch thuốc uống,

tinh dầu, dầu gió và gel, dung dịch dùng ngoài

46/GCN-

QLD

03-02-2016 03-02-2019
133 Công ty TNHH sản

xuất Dược phẩm

Medlac Pharma

Italy

Khu công nghiệp công nghệ cao

I, khu công nghệ cao Hòa Lạc,

Km 29, đại lộ Thăng Long,

huyện Thạch Thất, thành phố

Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, thuốc bột pha

tiêm.

344/GCN-

QLD

02-07-2015 02-07-2018
134 Chi nhánh Công ty

cổ phần Dược

phẩm Phong Phú –

Nhà máy sản xuất

dược phẩm

Usarichpharm

Lô 12, Đường số 8, Khu công

nghiệp Tân Tạo, Phường Tân

Tạo A, Quận Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm.

685/GCN-

QLD

21-12-2015 21-12-2018
135 Công ty cổ phần

Dược phẩm Am vi

(Amvipharm)

Lô B14-3, lô B14-4, đường N13,

khu công nghiệp Đông Nam,

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí

Minh.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc bột pha tiêm.

19/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
136 Công ty cổ phần

Dược phẩm Am vi

(Amvipharm)

Lô B14-3, lô B14-4, đường N13,

khu công nghiệp Đông Nam,

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí

Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm truyền, dung dịch thẩm

phân, dung dịch chạy thận nhân tạo, dung dịch uống đóng túi, hỗn dịch uống đóng

túi, gel uống đóng túi, thuốc bột và thuốc cốm.

415/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
137 Công ty TNHH

Dược phẩm Fito

Pharma

Số 26 Bis/1, Khu phố Trung,

phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận

An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc từ dược liệu: sirô, dung dịch uống, dầu gió, dung dịch dùng ngoài chứa tinh

dầu, viên nén, viên bao phim và viên nang cứng.

15/GCN-

QLD

14-01-2014 14-01-2017
138 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bến

Tre (Bepharco)

Số 6A3, Quốc lộ 60, phường

Phú Tân, thành phố Bến Tre,

tỉnh Bến Tre.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nước uống, sirô, hỗn dịch

uống, gel uống, nhũ dịch uống.

161/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
139 Công ty TNHH

Dược phẩm và

thương mại Thành

Công

Km 6+200, Quốc lộ 38, phường

Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh,

tinh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt

và thuốc cốm sủi bọt

600/GCN-

QLD

14-12-2016 14-12-2019
140 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 2

(Dopharma)

Nhà máy sản xuất dược phẩm:

Lô số 27, khu công nghiệp

Quang Minh, thị trấn Quang

Minh, huyện Mê Linh, thành

phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, mỡ, gel và dung dịch

thuốc tiêm thể tích nhỏ;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột và thuốc cốm.

341/GCN-

QLD

04-08-2016 04-08-2019
141 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 2

(Dopharma)

Lô số 27, khu công nghiệp

Quang Minh, huyện Mê Linh,

thành phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nang mềm, thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm.

34/GCN-

QLD

24-01-2014 24-01-2017
142 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Tenamyd

Lô Y01-02A, đường Tân Thuận,

khu công nghiệp/Khu chế xuất

Tân Thuận, phường Tân Thuận

Đông, quận 7, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin. 259/GCN-

QLD

21-06-2016 21-06-2019
143 Nhà máy sản xuất –

Công ty TNHH

Dược phẩm Hoa

Linh

Lô B3, Cụm công nghiệp thị

trấn Phùng, huyện Đan

Phượng, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: Sirô, dung dịch uống, cao lỏng, viên kẹo ngậm, thuốc kem,

thuốc mỡ, dung dịch dùng ngoài và cồn thuốc dùng ngoài.

55/GCN-

QLD

24-02-2014 09-09-2016
144 Công ty TNHH

Dược phẩm Hoa

Linh

Nhà máy dược phẩm: Lô B3,

Cụm công nghiệp thị trấn

Phùng, huyện Đan Phượng,

thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm.

476/GCN-

QLD

27-08-2015 27-08-2018
145 Công ty TNHH

Dược phẩm Mê

Linh

Thôn Duyên Trường, xã Duyên

Thái, huyện Thường Tín, thành

phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc nước uống.

608/GCN-

QLD

20-12-2016 20-12-2019
146 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm DHG

(DHG PHARMA)

Lô B2-B3, khu công nghiệp Tân

Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân

Phú Thạnh, huyện Châu Thành

A, tỉnh Hậu Giang.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén nhai, viên nén

ngậm, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc bột pha

hỗn dịch uống, thuốc cốm, thuốc cốm pha hỗn dịch uống, viên nén sủi bọt, thuốc

bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

550/GCN-

QLD

17-11-2016 17-11-2019
147 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm DHG

(DHG PHARMA)

Lô B2-B3, khu công nghiệp Tân

Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân

Phú Thạnh, huyện Châu Thành

A, tỉnh Hậu Giang.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam (Cephalosporin và Penicillin): Viên nén, viên

nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột pha hỗn dịch uống và thuốc cốm pha hỗn

dịch uống.

443/GCN-

QLD

11-08-2015 11-08-2018
148 Công ty cổ phần

Dược phẩm Gia

Nguyễn

Đường YP6, khu công nghiệp

Yên Phong, xã Đông Phong,

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc

Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, sirô thuốc, thuốc nước uống.

98/GCN-

QLD

13-02-2015 13-02-2018
149 Công ty cổ phần

thương mại Dược

vật tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố L{ Bôn, tổ 2,

phường Tiền Phong, thành phố

Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên

nang cứng, thuốc hoàn cứng, sirô thuốc, cao thuốc (cao lỏng, cao đặc, cao khô),

thuốc thang.

320/GCN-

QLD

27-06-2014 27-06-2017
150 Công ty TNHH

Đông Dược Phúc

Hưng (Đông Dược

Phúc Hưng)

Cụm công nghiệp Thanh Oai,

huyện Thanh Oai, thành phố Hà

Nội.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống, cao

dược liệu và thuốc phiến.

212/GCN-

QLD

16-04-2014 16-04-2017
151 Công ty cổ phần

Dược phẩm CPC1

Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình

Phương, xã Văn Bình, huyện

Thường Tín, thành phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, thuốc

nhỏ mũi, thuốc nước uống, sirô, viên nang mềm, thuốc khí dung;

* Vỏ nang cứng.

271/GCN-

QLD

26-05-2014 26-05-2017
152 Công ty cổ phần

Dược OPC Bắc

Giang

Thôn Bình An, xã Tiền Phong,

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc

Giang.

Cao dược liệu: Cao lỏng, cao mềm và cao đặc. 330/GCN-

QLD

09-07-2014 09-07-2017
153 Công ty TNHH

Dược Hanvet

Khu công nghiệp Phố Nối A, thị

trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ

Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc dùng ngoài. 439/GCN-

QLD

14-08-2014 14-08-2017
154 Trung tâm nghiên

cứu sản xuất Vắc

xin và Sinh phẩm Y

tế (POLYVAC)

Số 418, phố Vĩnh Hưng,

phường Thanh Trì, quận Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội.

* Vắc xin sống, giảm độc lực, đông khô: Vắc xin Sởi, vắc xin Rubella và vắc xin Sởi-

Rubella phối hợp;

* Đóng lọ vắc xin thành phẩm.

340/GCN-

QLD

04-08-2016 04-08-2019
155 Viện Vắc xin và

Sinh phẩm y tế

(IVAC)

Số 9 đường Pasteur, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Vắc xin Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván, Vắc xin Uốn ván hấp phụ, Vắc xin Phòng Lao;

* Thành phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế.

377/GCN-

QLD

09-07-2015 09-07-2018
156 Viện Vắc xin và

Sinh phẩm y tế

(IVAC)

* Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa (Sản xuất huyết

thanh thô);

* Số 9 Pasteur, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa (Tinh

chế huyết thanh và Đóng lọ

thành phẩm).

Huyết thanh tinh chế từ máu ngựa: huyết thanh kháng dại, huyết thanh kháng uốn

ván, huyết thanh kháng nọc rắn.

280/GCN-

QLD

06-07-2016 06-07-2019
157 Viện Vắc xin và

Sinh phẩm y tế

(IVAC)

* Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa (Sản xuất bán

thành phẩm);

* Số 9 Pasteur, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa (Đóng lọ

thành phẩm).

Vắc xin Cúm bất hoạt. 280/GCN-

QLD

06-07-2016 06-07-2019
158 Công ty TNHH Vắc

xin và Sinh phẩm

Nha Trang

Thôn Cây Xoài, xã Suối Tân,

huyện Can Lâm, tỉnh Khánh

Hòa.

Thuốc có chứa vi sinh: thuốc viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm. 216/GCN-

QLD

18-04-2014 18-04-2017
159 Công ty TNHH MTV

Vắc xin và Sinh

phẩm số 1

(VABIOTECH)

Số 1 Yersin, quận Hai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội.

* Dây chuyền vắc xin Viêm não Nhật Bản, vắc xin Viêm gan A tinh khiết bất hoạt,

vắc xin Viêm gan B tái tổ hợp, vắc xin Tả uống;

* Dây chuyền đóng lọ vắc xin thành phẩm.

212/GCN-

QLD

21-04-2015 21-04-2018
160 Công ty TNHH MTV

Vắc xin Pasteur Đà

Lạt (DAVAC)

Số 18 Lê Hồng Phong, phường

4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm

Đồng.

* Dây chuyền vắc xin Thương hàn Vi;

* Dây chuyền đóng lọ thành phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế.

18/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
161 Công ty TNHH MTV

Vắc xin Pasteur Đà

Lạt (DAVAC)

Số 18 Lê Hồng Phong, phường

4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm

Đồng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc bột chứa vi sinh vật. 17/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
162 Công ty TNHH

Dược phẩm Quế

Lâm

Km10, Đường 5, khu công

nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị,

huyện Gia Lâm, thành phố Hà

Nội.

Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nang cứng. 416/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
163 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc

Ninh (BANIPHAR)

Nhà máy dược phẩm: Lô C1-1,

khu công nghiệp Quế Võ,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc nước dùng

ngoài;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc

bột, thuốc cốm, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: Nguyên liệu Curcumin, cao dược liệu, bột

dược liệu, dược liệu đã chế biến.

251/GCN-

QLD

21-05-2015 21-05-2018
164 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hoa

Việt

Lô C9, khu công nghiệp Châu

Sơn, phường Châu Sơn, thành

phố Phủ L{, tỉnh Hà Nam.

Thuốc từ dược liệu: Sirô thuốc, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, viên nén, viên

nang cứng, viên bao đường, thuốc cốm, thuốc bột và trà thuốc.

646/GCN-

QLD

12-11-2014 12-11-2017
165 Công ty TNHH

Dược phẩm

USAPHA

Đường TS 11, khu công nghiệp

Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột,

thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

565/GCN-

QLD

07-10-2014 07-10-2017
166 Công ty TNHH

Dược Quốc tế Diệu

Vinh

Lô CN4, khu công nghiệp Thạch

Thất – Quốc Oai, thị trấn Quốc

Oai, huyện Quốc Oai, thành

phố Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: cao khô;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: cao khô.

405/GCN-

QLD

20-07-2015 20-07-2018
167 Công ty TNHH

Nipro Pharma Việt

Nam (NPV)

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu

đô thị công nghiệp và dịch vụ

VSIP Hải Phòng, huyện Thủy

Nguyên, Khu Kinh tế Đình Vũ –

Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm. 145/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
168 Công ty TNHH

Nipro Pharma Việt

Nam (NPV)

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu

đô thị công nghiệp và dịch vụ

VSIP Hải Phòng, huyện Thủy

Nguyên, khu kinh tế Đình Vũ –

Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm bột đông khô. 234/GCN-

QLD

07-06-2016 07-06-2019
169 Công ty TNHH

Dược phẩm Nhất

Nhất

Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp

Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc

bột, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Dược liệu chế biến: Cao lỏng, cao đặc, cao khô.

201/GCN-

QLD

14-04-2015 14-04-2018
170 Công ty TNHH

Dược thảo Hoàng

Thành

Nhà máy dược phẩm: Lô đất

CN4, Cụm công nghiệp Quất

Động mở rộng, huyện Thường

Tín, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ cao, cốm, bột dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, siro thuốc.

365/GCN-

QLD

06-07-2015 06-07-2018
171 Công ty Cổ phần

Dược – Vật tư y tế

Quảng Ninh

Nhà máy dược phẩm: Tổ 1, khu

10, phường Việt Hưng, thành

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang

cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc cốm, trà thuốc, cao lỏng, rượu thuốc, thuốc

nước uống, thuốc nước dùng ngoài;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao lỏng, cao đặc, cao khô, bột dược liệu, dược liệu đã

chế biến.

558/QĐ-

QLD

09-10-2015 09-10-2018
172 Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Long

Số 02, đường 430, ấp 1, xã

Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, viên hoàn mềm,

viên hoàn cứng, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, rượu thuốc, trà hòa tan,

trà túi lọc, cồn xoa bóp;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao khô, cao đặc, cao lỏng, dược liệu đã chế biến.

29/QĐ-

QLD

22-01-2016 22-01-2019
173 Công ty cổ phần

Vĩnh Hoàn

Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, phường

11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh

Đồng Tháp.

Nguyên liệu làm thuốc: Gelatin và Collagen. 581/GCN-

QLD

29-10-2015 29-10-2018
174 Công ty TNHH

Dược Tùng Lộc II

Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên.

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm,

viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống và thuốc thang;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: thuốc phiến, cao lỏng, cao đặc, cao khô, bột.

617/GCN-

QLD

28-12-2016 28-12-2019
175 Chi nhánh Công ty

\

cổ phần Sao Thái

Dương tại Hà Nam

KCN Đồng Văn, thị trấn Đồng

Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà

Nam.

* Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: thuốc nước uống, thuốc nước dùng

ngoài, mỡ, kem, gel;

* Thuốc từ dược liệu: viên nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc

nước uống, thuốc nước dùng ngoài, mỡ, kem, gel, dầu xoa;

* Dược liệu chế biến: cao, bột, phiến dược liệu.

310/GCN-

QLD

11-06-2015 11-06-2018
176 Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Lô CN4 – 6.2 khu công nghiệp

Thạch Thất – Quốc Oai, xã

Phùng Xá, huyện Thạch Thất,

Thành phố Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén bao đường, thuốc

nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao lỏng, cao đặc, cao khô.

217/QĐ-

QLD

25-04-2015 12-02-2018
 177 Công ty Cổ phần

Dược phẩm An

Thiên

Lô C16, đường số 9, khu công

nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà

Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch uống, dung dịch uống, thuốc tiêm dung dịch,

thuốc tiêm truyền, thuốc bột đông khô pha tiêm;

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang cứng,

viên hoàn, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch uống, dung dịch uống.

661/QĐ-

QLD

17-12-2015 17-12-2018
178 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hà

Nam

Đường Lê Chân, Khu công

nghiệp Châu Sơn, thành phố

Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang

cứng, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống,

sirô thuốc, trà hòa tan và trà túi lọc

49/GCN-

QLD

03-02-2016 03-02-2019
179 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm Phước

Sanh Pharma

Số 272 C, khu 3, thị trấn Đức

Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long

An.

* Thuốc từ dược liệu: viên nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc: dược liệu đã chế biến, cao lỏng.

584/GCN-

QLD

02-11-2015 02-11-2018
180 Cơ sở sản xuất

thuốc Đông Dược

Cửu Long

Số 28 Huznh Phan Hộ, phường

Trà An, quận Bình Thủy, thành

phố Cần Thơ.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nang cứng. 302/GCN-

QLD

05-06-2015 05-06-2018
181 Cơ sở sản xuất

thuốc Đông Dược

Cửu Long

Số 28 Huznh Phan Hộ, phường

Trà An, quận Bình Thủy, thành

phố Cần Thơ.

Thuốc từ dược liệu: thuốc kem, thuốc mỡ. 634/GCN-

QLD

24-11-2015 24-11-2018
182 Công ty cổ phần

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, Khu công

nghệ cao, quận 9, thành phố

Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống dạng ampoule, thuốc nước dùng

ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel.

15/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
183 Công ty cổ phần

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, Khu công

nghệ cao, quận 9, thành phố

Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc sirô. 73/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
184 Công ty TNHH Vạn

Xuân

Đường số 3, cụm công nghiệp

Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An.

* Thuốc từ dược liệu: Viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: cao khô.

660/GCN-

QLD

17-12-2015 17-12-2018
185 Cơ sở sản xuất

kinh doanh thuốc y

học cổ truyền Đại

Hồng Phúc

E9/202D Thế Lữ, ấp 6, xã Tân

Nhựt, Bình Chánh, thành phố

Hồ Chí Minh.

Thuốc từ dược liệu: Viên nang cứng, viên hoàn mềm, trà hòa tan, trà túi lọc, thuốc

nước uống dạng gói và thuốc cốm dạng gói

335/GCN-

QLD

25-07-2016 25-07-2019
186 Công ty Cổ phần

Dược phẩm

Vimedimex 2

Lô đất N2, đường TS6, Khu

Công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội

Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nang cứng,

viên bao phim, viên bao đường, thuốc gói

159/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
187 Cơ sở sản xuất

đông dược 408

Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức,

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc kem, thuốc mỡ. 258/GCN-

QLD

21-06-2016 21-06-2019
188 Công ty TNHH

Đông dược An

Triệu

Số 2, Lô C1-1/X9, Đường D4,

khu công nghiệp Tân Phú

Trung, Xã Tân Phú Trung,

Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Thuốc dược liệu (từ dược liệu): Cồn xoa bóp. 465/GCN-

QLD

21-09-2016 21-09-2019
189 Công ty cổ phần

dược mỹ phẩm

May

Lô B4, Đường K1, Khu Công

nghiệp Cát Lái – Cụm II (Giai

đoạn 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi,

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Đóng gói cấp 2 thuốc thành phẩm (bao gồm cả thuốc chứa kháng sinh nhóm β-

Lactam; không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc phóng xạ), vắc xin, sinh phẩm y tế. DS_GMP_WHO_8.3.2017DS_các_công_ty_trong_nước_đạt_tiêu_chuẩn_GMP-WHO_(08.03.2017)

599/GCN-

QLD

14-12-2016 14-12-2019

VĂN BẢN DẠNG WORD: [sociallocker id=7424] DS_GMP_WHO_8.3.2017DS_các_công_ty_trong_nước_đạt_tiêu_chuẩn_GMP-WHO_(08.03.2017)[/sociallocker]

VĂN BẢN GỐC: DS_GMP_WHO_8.3.2017

ENGLISH VERSION: 

Danh sách công ty đạt GMP-WHO

Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP-WHO cập nhật tới ngày 08.03.2017)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG NƯỚC

ĐẠT TIÊU CHUẨN NGUYÊN TẮC GMP-WHO

( Cập nhật tới ngày 08/03/2017 )

 

TT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ
Mã số Ngày cấp Hết hạn
1 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Imexpharm

Số 04, đường 30/4, phường I,

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng

Tháp.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén không bao, viên

bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc viên sủi bọt,

thuốc bột và thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc viên nén không bao, viên bao, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

508/GCN-

QLD

19-10-2016 19-10-2019
2 Chi nhánh 3 – Công

ty cổ phần Dược

phẩm Imexpharm

tại Bình Dương

Số 22, đường Số 2, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore II,

phường Hòa Phú, thành phố

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén,

viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc bột pha tiêm.

160/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
3 Công ty cổ phần

Dược Hậu Giang

(DHG PHARMA)

Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn

Cừ, phường An Hòa, quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc

nước uống, hỗn dịch uống, sirô, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, gel, viên nang mềm.

549/GCN-

QLD

17-11-2016 17-11-2019
4 Công ty cổ phần

Dược Hậu Giang

(DHG PHARMA)

Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn

Cừ, phường An Hòa, quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Dây chuyền sản xuất thành phẩm dược liệu viên nang cứng, viên bao đường, viên

bao phim;

* Dây chuyền sản xuất thành phẩm dược liệu viên nang mềm;

* Dây chuyền sản xuất thuốc nước uống dược liệu.

711/GCN-

QLD

31-12-2014 31-12-2017
5 Công ty cổ phần

Dược phẩm Sanofi-

Synthelabo Việt

Nam

Số 15/6C, đường Đặng Văn Bi,

quận Thủ Đức, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, thuốc bột,

thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc gel, thuốc

mỡ.

551/GCN-

QLD

18-11-2016 18-11-2019
6 Công ty Cổ phần

Dược phẩm và

Sinh học Y tế

(MEBIPHAR JSC)

Lô III – 18, đường số 13, khu

công nghiệp Tân Bình, quận

Tân Phú, thành phố Hồ Chí

Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ

mũi, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

444/GCN-

QLD

19-08-2014 19-08-2017
7 Công ty TNHH

Dược phẩm

Hisamitsu Việt

Nam

Số 14-15, đường 2A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các dây chuyền sản xuất thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Cao dán

Salonpas, Salonsip Gel Patch, Salonpas Pain Relief Patch, dầu xoa Salonpas Liniment

và Salonpas Gel.

308/GCN-

QLD

08-06-2015 08-06-2018
8 Công ty TNHH

Pierre Fabre Việt

Nam

Lô 1, đường 4A, khu công

nghiệp Biên Hòa 2, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Thành phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc

nước dùng ngoài, thuốc nước uống và dầu gió Kim;

* Đóng gói: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng.

95/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
9 Công ty TNHH

Rohto-

Mentholatum Việt

Nam

Số 16, đường số 5, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore,

huyện Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, thuốc

kem, thuốc gel, thuốc mỡ.

77/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
10 Công ty TNHH

Sanofi Aventis Việt

Nam

Số 123 đường Nguyễn Khoái,

quận 4, thành phố Hồ Chí

Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và siro thuốc.

525/GCN-

QLD

11-09-2015 11-09-2018
11 Công ty TNHH

B.Braun Việt Nam

Số 170 đường La Thành, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch tiêm truyền, dung dịch

thẩm phân máu và dung dịch rửa vết thương.

13/GCN-

QLD

13-01-2014 13-01-2017
12 Công ty cổ phần

Traphaco

Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, khu

đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp,

phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột, thuốc

cốm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc kem và thuốc mỡ.

267/GCN-

QLD

26-05-2014 26-05-2017
13 Công ty cổ phần

Dược – Trang thiết

bị y tế Bình Định

(BIDIPHAR)

Số 498 đường Nguyễn Thái

Học, phường Quang Trung,

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình

Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm bột, thuốc tiêm bột

đông khô, dung dịch thuốc tiêm, dung dịch thuốc nhỏ mắt, dung dịch thuốc uống,

hỗn dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, thuốc viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc đặt, dung dịch

thẩm phân máu và dung dịch thẩm phân phúc mạc;

* Thuốc chứa kháng sinh penicillins: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng chứa vi sinh vật;

* Thuốc từ dược liệu: viên nang mềm.

195/GCN-

QLD

13-04-2015 31-12-2016
14 Công ty TNHH

United

International

Pharma

Số 16 VSIP II, đường số 7, khu

công nghiệp Việt Nam –

Singapore II, phường Hòa Phú,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt, thuốc nước uống, siro, hỗn dịch uống, gel uống.

606/GCN-

QLD

10-11-2015 10-11-2018
15 Công ty Cổ phần

Dược phẩm

TV.Pharm

Số 27, đường Nguyễn Chí

Thanh, khóm 2, phường 9,

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà

Vinh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch và

nhũ dịch uống, viên nén sủi bọt và thuốc kem;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc bột pha tiêm.

444/GCN-

QLD

31-12-2013 31-12-2016
16 Công ty cổ phần

Hóa – Dược phẩm

Mekophar

Số 297/5, đường L{ Thường

Kiệt, phường 15, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch tiêm truyền, thuốc nhỏ

mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột,

thuốc cốm, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc gel, thuốc bột nhão, thuốc nước uống, hỗn

dịch uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc xịt mũi, viên nén ngậm, viên nén nhai,

thuốc đặt, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, siro thuốc, dầu

xoa, thuốc hít;

* Thuốc chứa kháng sinh β-Lactam (Cephalosporin và Penicillin): thuốc tiêm bột,

viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên nén ngậm, viên bao, viên nang cứng, siro thuốc,

cồn thuốc, trà thuốc;

* Thuốc chứa men vi sinh: thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng.

611/GCN-

QLD

22-12-2016 22-12-2019
17 Chi nhánh Công ty

Cổ phần Dược

phẩm OPC tại Bình

Dương – Nhà máy

Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, ấp Tân

Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam và thuốc từ dược liệu: Thuốc viên

nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc sủi bọt (viên nén, thuốc

cốm, thuốc bột), viên nang mềm, kem, gel, mỡ, siro thuốc, thuốc nước (uống, dùng

ngoài), cồn thuốc và rượu thuốc (uống, dùng ngoài), dầu thuốc, cao thuốc, dầu xoa,

cao xoa, thuốc hít;

* Thuốc từ dược liệu: viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, trà thuốc;

* Dược liệu chế biến: Cao, bột, phiến dược liệu.

148/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
18 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm OPC

Bình Dương

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, ấp Tân

Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ethanol dược dụng. 147/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
19 Công ty cổ phần

thương mại Dược

phẩm Quang Minh

Số 4A, đường Lò Lu, phường

Trường Thạnh, quận 9, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt,

thuốc nước uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ và

thuốc đạn.

205/GCN-

QLD

29-07-2013 29-07-2016
20 Công ty cổ phần

Dược Trung ương

Mediplantex

Số 356, đường Giải Phóng,

quận Thanh Xuân, thành phố

Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang

cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc cốm, dung dịch thuốc

uống, sirô thuốc, rượu thuốc, cồn thuốc, chè thuốc, cao lỏng, cao đặc, cao khô và

dược liệu đã chế biến.

216/QĐ-

QLD

25-04-2015 20-03-2018
21 Công ty cổ phần

Dược Trung ương

Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong,

huyện Mê Linh, thành phố Hà

Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem,

thuốc mỡ, dung dịch, hỗn dịch và nhũ dịch thuốc uống.

216/QĐ-

QLD

25-04-2015 20-03-2018
22 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 1

(PHARBACO)

160 Tôn Đức Thắng, phường

Hàng Bột, quận Đống Đa, thành

phố Hà Nội.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

623/QĐ-

QLD

18-11-2015 18-11-2018
23 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 1

(PHARBACO)

Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân,

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà

Nội.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc bột pha tiêm;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột

sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc bột pha tiêm, thuốc tiêm đông khô, thuốc tiêm

dung dịch, thuốc tiêm truyền, dung dịch thuốc nhỏ mũi, xịt mũi.

568/GCN-

QLD

13-10-2014 13-10-2017
24 Chi nhánh Công ty

TNHH Liên doanh

Stada – Việt Nam

Số 40, Đại Lộ Tự Do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi

bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống.

343/GCN-

QLD

02-07-2015 02-07-2018
25 Công ty TNHH Liên

doanh Stada – Việt

Nam

Số K63/1, đường Nguyễn Thị

Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới

Đông, huyện Hóc Môn, thành

phố Hồ Chí Minh.

* Sản phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel, thuốc nước

dùng ngoài;

* Sản phẩm chứa hóc môn – nội tiết tố: thuốc viên nén.

139/GCN-

QLD

04-03-2014 04-11-2016
26 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4, phường La

Khê, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên

nang cứng và thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc tiêm bột;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm,

viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước uống, thuốc

nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc xịt mũi.

227/GCN-

QLD

25-04-2014 25-04-2017
27 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 25 (UPHACE)

Số 448 B, đường Nguyễn Tất

Thành, phường 18, quận 4,

thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ

mắt, thuốc nhỏ tai, thuốc nhỏ mũi.

221/GCN-

QLD

14-08-2013 14-08-2016
28 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 25 (UPHACE)

Số 448 B, đường Nguyễn Tất

Thành, phường 18, quận 4,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

713/GCN-

QLD

31-12-2014 31-12-2017
29 Công ty cổ phần

Công nghệ sinh học

– Dược phẩm ICA

Lô 10, đường số 5, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

507/GCN-

QLD

19-10-2016 19-10-2019
30 Công ty cổ phần

Dược phẩm Nam

Hà (NamHa

Pharma)

Số 415, đường Hàn Thuyên,

phường Vị Xuyên, thành phố

Nam Định, tỉnh Nam Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nén bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm,

viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nhỏ

mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc giun quả núi, thuốc kem và thuốc mỡ;

* Thuốc chứa hóc môn – nội tiết tố: Thuốc viên nén và thuốc viên nén bao.

217/GCN-

QLD

18-04-2014 18-04-2017
31 Công ty cổ phần

Dược phẩm Nam

Hà (NamHa

Pharma)

Số 415, đường Hàn Thuyên,

phường Vị Xuyên, thành phố

Nam Định, tỉnh Nam Định.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống, cao dược

liệu (cao đặc, cao khô), thuốc phiến.

367/GCN-

QLD

24-08-2016 24-08-2019
32 Chi nhánh Công ty

cổ phần Dược

phẩm Trung ương

Vidipha tỉnh Bình

Dương

Chi nhánh: Tổ 1, ấp Tân Bình,

xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên,

tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm nước, dung

dịch thuốc tiêm dầu, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, sirô, ống uống,

dung dịch uống, hỗn dịch uống, gel uống, nhũ dịch uống, thuốc nước dùng ngoài,

thuốc bột dùng ngoài, gel dùng ngoài, kem, mỡ, viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt;

* Thuốc chứa kháng sinh Penicillin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

07/GCN-

QLD

07-01-2014 07-01-2017
33 Công ty TNHH Thai

Nakorn Patana

(Việt Nam)

636 Nguyễn Tất Thành, phường

9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú

Yên.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, thuốc

nước uống, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài và thuốc ống hít.

367/GCN-

QLD

25-11-2013 25-11-2016
34 Công ty cổ phần

Dược phẩm Dược

liệu Pharmedic

Số 1/67 khu phố 5, đường

Nguyễn Văn Quá, phường Đông

Hưng Thuận, quận 12, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nén nhai, viên nén ngậm, viên nén đặt âm

đạo, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi; dung dịch thuốc uống, hỗn dịch uống, siro,

dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc nhỏ tai, dung dịch bơm trực tràng, thuốc súc

miệng; thuốc kem, gel, mỡ; dầu xoa, ống hít.

92/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
35 Công ty cổ phần

Dược – Vật tư Y tế

Thanh Hóa

(THEPHACO)

Số 04, đường Quang Trung,

thành phố Thanh Hóa, tỉnh

Thanh Hóa.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ

mắt, viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc

cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột và thuốc cốm.

114/GCN-

QLD

09-03-2015 09-03-2018
36 Công ty cổ phần

Dược – Vật tư Y tế

Thanh Hóa

(THEPHACO)

Lô 4-5-6, khu công nghiệp Tây

Bắc Ga, phường Đông Thọ,

thành phố Thanh Hóa, tỉnh

Thanh Hóa.

* Thuốc từ dược liệu: cao đặc, cao khô, thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc cao lỏng,

dung dịch thuốc uống, xi rô thuốc, cồn thuốc, chè thuốc;

* Dược liệu chế biến.

124/GCN-

QLD

05-04-2016 05-04-2019
37 Công ty cổ phần

S.P.M

Lô số 51, khu công nghiệp Tân

Tạo, đường Số 2, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên

bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc kem và thuốc mỡ.

96/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
38 Công ty cổ phần

Dược phẩm

TIPHARCO

Số 15, đường Đốc Binh Kiều,

phường 2, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén sủi bọt, thuốc

bột sủi bọt, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

46/GCN-

QLD

18-02-2014 18-02-2017
39 Công ty cổ phần

Dược Khoa

Số 13-15, Phố Lê Thánh Tông,

Phường Phan Chu Trinh, Quận

Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi,

thuốc nhỏ tai.

557/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2017
40 Công ty cổ phần

Liên doanh Dược

phẩm Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Số 8, phố Nguyễn Trường Tộ,

phường Phước Vĩnh, thành phố

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống đóng túi; thuốc nhỏ mắt, mỡ

tra mắt; thuốc nước, kem, mỡ dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporins: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

600/GCN-

QLD

24-10-2014 24-10-2017
41 Công ty cổ phần

Dược phẩm OPV

Lô 27, đường số 3A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc

kem, thuốc mỡ, thuốc đạn và thuốc trứng.

141/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
42 Công ty cổ phần

Otsuka OPV

Lô 27, đường số 3A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm truyền. 444/GCN-

QLD

11-08-2015 11-08-2018
43 Công ty TNHH

Dược phẩm

Shinpoong

Daewoo

Số 13, đường 9A, khu công

nghiệp Biên Hòa II, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc tiêm bột.

53/GCN-

QLD

21-02-2014 21-02-2017
44 Công ty cổ phần

Xuất nhập khẩu Y

tế Domesco

Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ

Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh

Đồng Tháp.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén

sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

417/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
45 Công ty cổ phần

Xuất nhập khẩu Y

tế Domesco

Cụm công nghiệp Cần Lố, ấp An

Định, xã An Bình, huyện Cao

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thuốc từ dược liệu: Chiết xuất và tinh chế hoạt chất tinh khiết làm thuốc từ dược

liệu (Piperin từ hồ tiêu, Curcumin từ nghệ, βcaroten từ gấc…), tinh dầu, dịch chiết

từ dược liệu, cao lỏng, cao đặc, cao khô, viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

418/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
46 Công ty cổ phần

Dược Danapha

Số 253, đường Dũng sĩ Thanh

Khê, quận Thanh Khê, thành

phố Đà Nẵng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, siro thuốc,

thuốc nước dùng ngoài, dầu xoa, cao xoa và ống hít, thuốc tiêm thể tích nhỏ, thuốc

nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi.

356/GCN-

GLD

03-07-2015 03-07-2018
47 Công ty cổ phần

Dược Danapha

Khu công nghiệp Hòa Khánh,

quận Liên Chiểu, thành phố Đà

Nẵng.

Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, và cao đặc, cao khô.

360/GCN-

QLD

24-10-2013 24-10-2016
48 Công ty cổ phần

Pymepharco

Số 166-170, phố Nguyễn Huệ,

phường 7, thành phố Tuy Hòa,

tỉnh Phú Yên.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc tiêm thể tích nhỏ, thuốc

tiêm bột đông khô, thuốc nhỏ mắt, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, viên

nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

84/GCN-

QLD

18-03-2016 18-03-2019
49 Công ty cổ phần

Korea United

Pharm. INT’L

Số 2, Đại lộ Tự do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, viên nang mềm.

* Thuốc từ cao dược liệu: viên nén, viên nén bao đường, viên nang mềm.

610/GCN-

QLD

22-12-2016 22-12-2019
50 Công ty cổ phần

Dược phẩm Quảng

Bình

Số 46, đường Hữu Nghị,

phường Bắc L{, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm; thuốc kem, gel, mỡ dùng

ngoài; dung dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc xịt mũi;

* Thuốc dược liệu (từ dược liệu): dung dịch thuốc dùng ngoài;

* Thuốc dược liệu (từ cao dược liệu): dung dịch thuốc uống, sirô thuốc, viên hoàn

nhỏ giọt; thuốc kem, gel, mỡ dùng ngoài.

423/GCN/

QLD

05-09-2016 05-09-2019
51 Công ty cổ phần

Dược phẩm Quảng

Bình

Số 46, đường Hữu Nghị,

phường Bắc L{, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc mỡ tra mắt 422/GCN/

QLD

05-09-2016 05-09-2018
52 Công ty cổ phần

Dược phẩm Quảng

Bình

Số 46, đường Hữu Nghị,

phường Bắc L{, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc từ dược liệu: Dung dịch thuốc dùng ngoài;

* Thuốc từ cao dược liệu: Dung dịch thuốc uống, sirô thuốc, thuốc kem, gel, mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc uống, dung dịch

thuốc dùng ngoài, thuốc xịt mũi.

138/CN-

QLD

20-03-2015 20-03-2018
53 Công ty cổ phần

Dược phẩm Cửu

Long

Số 150, đường 14 tháng 9,

phường 5, thành phố Vĩnh

Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc

kem, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và

thuốc cốm sủi bọt.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm

78/GCN-

QLD

28-02-2017 28-02-2020
54 Công ty cổ phần

Dược phẩm Cửu

Long

Số 21B đường Phan Đình

Phùng, phường 8, thành phố

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nang Gelatin cứng rỗng 80/GCN-

QLD

28-02-2017 28-02-2020
55 Công ty cổ phần

Dược phẩm Vĩnh

Phúc (VINPHACO)

Thôn Mậu Thông, phường Khai

Quang, thành phố Vĩnh Yên,

tỉnh Vĩnh Phúc.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm dung dịch, thuốc tiêm

bột đông khô, thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột,

thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt.

516/GCN-

QLD

19-09-2014 19-09-2017
56 Công ty cổ phần

Dược phẩm Khánh

Hòa

Đường 2/4, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim

và viên nang cứng.

703/GCN-

QLD

22-12-2014 22-12-2017
57 Công ty cổ phần BV

Pharma

Ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên

nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt, thuốc nước uống, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc

cốm, thuốc nước uống.

394/GCN-

QLD

11-12-2013 11-12-2016
58 Công ty cổ phần BV

Pharma

Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Nguyên liệu dược liệu: Cao khô, cao đặc, cao lỏng, nguyên liệu Mangiferin;

* Dược liệu đã chế biến.

158/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
59 Công ty TNHH

Thanh Thảo

Số 25, đường Điện Biên Phủ,

phường 9, thành phố Trà Vinh,

tỉnh Trà Vinh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem dùng ngoài. 428/GCN-

QLD

31-12-2013 31-12-2016
60 Công ty cổ phần

sản xuất thương

mại Dược phẩm

Đông Nam

Lô 2A, đường 1A, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm.

22/GCN-

QLD

17-01-2014 17-01-2017
61 Công ty Cổ phần

Dược Trung ương

3

115 Ngô Gia Tự, phường Hải

Châu 1, quận Hải Châu, thành

phố Đà Nẵng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, cao

xoa và thuốc nước dùng ngoài.

261/QĐ-

QLD

25-05-2015 11-09-2017
62 Chi nhánh Công ty

cổ phần

Armephaco – Xí

nghiệp Dược phẩm

150 (COPHAVINA)

Số 112, đường Trần Hưng Đạo,

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

74/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
63 Công ty liên doanh

Meyer-BPC

6A3 quốc lộ 60, phường Phú

Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh

Bến Tre.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

607/GCN-

QLD

20-12-2016 20-12-2019
64 Công ty cổ phần

Dược Hà Tĩnh

(HADIPHAR)

Số 167, đường Hà Huy Tập,

phường Nam Hà, thành phố Hà

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi, thuốc cốm sủi bọt,

thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài và thuốc kem,

thuốc mỡ.

466/GCN-

QLD

21-09-2016 21-09-2019
65 Công ty cổ phần

Dược Hà Tĩnh

(HADIPHAR)

Cụm công nghiệp – Tiểu thủ

công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã

Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên,

tỉnh Hà Tĩnh.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên

nén sủi bọt, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc

cốm, chè túi lọc, chè hòa tan, thuốc mỡ, thuốc nước uống.

331/GCN-

QLD

09-07-2014 09-07-2017
66 Công ty TNHH

Dược phẩm Việt

Phúc

Số 155A Trần Hưng Đạo,

phường An Phú, quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc nước dùng ngoài.

228/GCN-

QLD

25-04-2014 25-04-2017
67 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Ampharco U.S.A

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3,

xã Hiệp Phước, huyện Nhơn

Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc

nước uống.

301/GCN-

QLD

04-06-2015 04-06-2018
68 Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Linh

Lô 32, khu công nghiệp Đà

Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố

Đà Nẵng.

* Thuốc từ dược liệu: Bạch hổ hoạt lạc cao, thuốc kem, thuốc mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc mỡ.

299/GCN-

QLD

03-06-2015 03-06-2018
69 Công ty TNHH Phil

Inter Pharma

Số 25, đường số 8 và số 20,

đường Hữu Nghị, khu công

nghiệp Việt Nam- Singapore,

thị xã Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

* Nhà máy số 25, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Thị xã

Thuận An, Tỉnh Bình Dương:

Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ,

thuốc gel.

* Nhà máy số 20, Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Thị

xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương:

+ Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Viên nang mềm;

+ Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, viên nang

cứng, thuốc bột.

249/GCN-

QLD

14-06-2016 14-06-2019
70 Công ty TNHH Liên

doanh Hasan

Dermapharm

Lô B, đường Số 2, khu công

nghiệp Đồng An, huyện Thuận

An, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước, thuốc kem,

thuốc mỡ và thuốc đạn;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa vi sinh vật: Viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

150/GCN-

QLD

31-03-2015 31-03-2018
71 Công ty TNHH

Hasan

Dermapharm

Đường số 2, khu công nghiệp

Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt và thuốc bột sủi bọt.

365/GCN-

QLD

25-11-2013 25-11-2016
72 Công ty TNHH

Dược phẩm USA-

NIC

Lô 11D, đường C, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc

viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc

nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

56/GCN-

QLD

24-02-2014 24-02-2017
73 Công ty cổ phần

Dược phẩm 2-9 TP

Hồ Chí Minh

(NADYPHAR)

Số 930 C4 Đường C, khu công

nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường

Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt,

thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột dùng ngoài,

thuốc kem, gel, mỡ và cao xoa;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc nước uống.

554/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2019
74 Công ty cổ phần

Dược phẩm VCP

Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn,

thành phố Hà Nội.

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh nhóm Penicillin và kháng sinh nhóm

Cephalosporin.

189/GCN-

QLD

02-04-2014 02-04-2017
75 Công ty cổ phần

Dược phẩm 3/2

(F.T. PHARMA)

Số 930 C2 đường C, khu công

nghiệp Cát Lái, phường Thạnh

Mỹ Lợi, cụm II, quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc cốm, thuốc bột, hỗn dịch uống,

gel uống, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc tiêm nước, thuốc nhỏ

mắt, dung dịch vô trùng rửa vết thương.

75/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
76 Công ty cổ phần

Dược và Vật tư Y

tế Bình Thuận

(PHAPHARCO)

Số 192, đường Nguyễn Hội,

phường Phú Trinh, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột

sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ.

226/GCN-

QLD

25-04-2014 25-04-2017
77 Công ty TNHH Nam

Dược

Lô M13 (C4-9), khu công

nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành

phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nguyên liệu từ dược liệu: cao đặc, cao khô, cao lỏng.

Thuốc dược liệu (từ dược liệu): viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, chè thuốc, si rô thuốc, dung dịch thuốc uống, dung

dịch thuốc dùng ngoài, thuốc hỗn dịch, nhũ tương, cồn thuốc, thuốc xịt mũi dạng

lỏng, thuốc hít dạng lỏng, dầu gió, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc gel.

609/GCN-

QLD

20-12-2016 20-12-2019
78 Công ty cổ phần

Dược phẩm Sao

Kim

Khu công nghiệp Quang Minh,

huyện Mê Linh, thành phố Hà

Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, pellet, thuốc đạn và

thuốc trứng.

194/GCN-

QLD

13-04-2015 13-04-2018
79 Công ty TNHH

Dược phẩm

Vellpharm Việt

Nam

Số 8, đường TS 3, khu công

nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nén phân tán, viên nén phóng thích biến đổi, viên nén phóng thích kéo dài.

305/GCN-

QLD

20-06-2014 20-06-2017
80 Công ty TNHH

Dược phẩm Đạt Vi

Phú (Davi pharm)

Lô M7A, đường D17, khu công

nghiệp Mỹ Phước 1, phường

Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, gel uống, hỗn dịch uống, thuốc

mỡ và thuốc kem.

91/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
81 Công ty TNHH sản

xuất thương mại

Dược phẩm Thành

Nam

Số 60, đại lộ Độc Lập, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore, thị

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng.

40/GCN-

QLD

19-01-2015 19-01-2018
82 Công ty Dược

phẩm TNHH Leung

Kai Fook Việt Nam

Quốc lộ 51, khu công nghiệp

Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành,

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thuốc dầu xoa và ống hít chứa tinh dầu. 38/GCN-

QLD

19-01-2015 19-01-2018
83 Công ty TNHH

Dược phẩm

Phương Nam

Số 300C, đường Nguyễn Thông,

phường An Thới, quận Bình

Thủy, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc kem, thuốc gel, thuốc nước

dùng ngoài.

583/GCN-

QLD

02-11-2015 02-11-2018
84 Công ty cổ phần

Dược Vật tư Y tế

Hải Dương

Số 102 phố Chi Lăng, phường

Nguyễn Trãi, thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm tiệt trùng cuối và

không tiệt trùng cuối, hỗn dịch tiêm, nhũ dịch tiêm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi,

thuốc tiêm truyền, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, hỗn

dịch, nhũ dịch, thuốc kem, thuốc mỡ, gel, cao dán;

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng,

viên nang mềm, viên ngậm, thuốc bột, thuốc cốm, trà nhúng, siro, thuốc nước

uống, thuốc nước dùng ngoài, rượu thuốc, cao thuốc, viên hoàn cứng, viên hoàn

mềm, cao dán, dược liệu đã chế biến.

183/GCN-

QLD

10-04-2015 10-04-2018
85 Công ty cổ phần

Dược phẩm Minh

Dân

* Lô N8, đường N5, khu công

nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá. thành

phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

* Lô E2, đường N4, khu công

nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa,

thành phố Nam Định, tỉnh Nam

Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt,

dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai, nhỏ mũi (Lô N8);

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm bột (Lô N8);

* Thuốc chứa kháng sinh β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm (Lô E2).

274/GCN-

QLD

27-05-2014 27-05-2017
86 Công ty cổ phần

Dược Minh Hải

Số 322 đường L{ Văn Lâm,

phường 1, thành phố Cà Mau,

tỉnh Cà Mau.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, dung dịch

thuốc dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin và Cephalosporin: Viên nén, viên bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

614/GCN-

QLD

17-11-2015 17-11-2018
87 Công ty Liên doanh

Dược phẩm

Mebiphar-

Austrapharm

Lô III – 18, đường 13, nhóm CN

III, khu công nghiệp Tân Bình,

quận Tân Phú, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc bột, thuốc cốm chứa vi sinh

vật, viên nang mềm, si rô, dung dịch thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống.

631/GCN-

QLD

06-11-2014 06-11-2017
88 Chi nhánh Công ty

TNHH Dược phẩm

Sài Gòn tại Bình

Dương (SAGOPHA)

Số 27, VSIP, đường số 6, KCN

Việt Nam-Singapore, phường

An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh

Bình Dương.

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên nang cứng, viên bao phim, viên bao đường,

viên ngậm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc

kem, thuốc mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem,

thuốc mỡ, thuốc bột dùng ngoài.

447/GCN-

QLD

12-08-2015 12-08-2018
89 Công ty TNHH US

Pharma USA

Lô B1-10, đường D2, khu công

nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu

Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ

Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén

sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng

ngoài, thuốc kem, mỡ, gel;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc từ cao, cốm, bột dược liệu: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng.

364/GCN-

QLD

06-07-2015 06-07-2018
90 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Medisun

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi,

huyện Bến Cát, tỉnh Bình

Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên ngậm, viên

nhai, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc kem,

thuốc mỡ, thuốc gel, thuốc nước uống dạng gói, thuốc nước uống dạng ống.

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên ngậm, viên nhai, viên bao, viên nang

cứng, viên nang mềm.

558/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2019
91 Công ty cổ phần

Dược – Vật tư y tế

Nghệ An (DNA

PHARMA)

68 đường Nguyễn Sỹ Sách,

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

366/GCN-

QLD

24-08-2016 24-08-2019
92 Công ty cổ phần

Dược Lâm Đồng

(LADOPHAR)

Số 18, đường Ngô Quyền,

phường 6, thành phố Đà Lạt,

tỉnh Lâm Đồng.

* Thuốc dược liệu (từ cao, bột dược liệu): Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc nước uống.

334/GCN-

QLD

25-07-2016 25-07-2019
93 Công ty cổ phần

Dược Lâm Đồng

(LADOPHAR)

Khu công nghiệp Phú Hội – Đức

Trọng – Lâm Đồng.

Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: Cao đặc, cao khô. 13/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
94 Công ty cổ phần

Dược Đồng Nai

(DONAIPHARM)

Số 221B, đường Phạm Văn

Thuận, phường Tân Tiến, thành

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim,

viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc uống dạng lỏng

đóng túi và thuốc nước dùng ngoài.

76/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
95 Công ty TNHH

Dược phẩm

Glomed

Số 29A, Đại lộ Tự Do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore,

huyện Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, viên nén, viên

nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

236/GCN-

QLD

07-06-2016 07-06-2019
96 Công ty TNHH

Dược phẩm

Glomed

Số 35, Đại lộ Tự do, khu công

nghiệp Việt Nam-Singapore,

huyện Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ.

235/GCN-

QLD

07-06-2016 07-06-2019
97 Công ty cổ phần

Dược Vacopharm

Km 1954 Quốc lộ 1A, phường

Tân Khánh, thành phố Tân An,

tỉnh Long An.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc bột

sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

555/GCN-

QLD

23-11-2016 23-11-2019
98 Công ty cổ phần

Sinh Học Dược

phẩm Ba Đình

(BABIOPHAR)

Khu công nghiệp Quế Võ, xã

Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc chứa hóc môn và nội tiết tố: viên nén, viên nén bao phim. 567/GCN-

QLD

13-10-2014 13-10-2017
99 Công ty ROUSSEL

Việt Nam

Số 01, đường số 3, khu công

nghiệp Việt Nam – Singapore,

thị xã Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ.

196/GCN-

QLD

08-04-2014 08-04-2017
100 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, khóm

Thạnh An, phường Mỹ Thới,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel, dung dịch thuốc

dùng ngoài, dung dịch thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống, nhũ dịch thuốc uống, siro

thuốc, thuốc hít.

578/GCN-

QLD

28-10-2015 28-10-2018
101 Công ty cổ phần

Dược phẩm SaVi

(SAVIPHARM J.S.C)

Lô Z01-02-03a, Khu công

nghiệp trong Khu chế xuất Tân

Thuận, phường Tân Thuận

Đông, quận 7, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi

bọt.

626/GCN-

QLD

30-12-2016 30-12-2019
102 Công ty cổ phần

Dược Vật tư Y tế

Thái Bình

(Thaibiphar)

Km 4, đường Hùng Vương,

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái

Bình.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

691/CN-

QLD

17-12-2014 17-12-2017
103 Công ty TNHH

Dược phẩm

Detapham

324F/10, đường Hoàng Quốc

Việt, phường An Bình, quận

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc nước uống,

thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ.

505/GCN-

QLD

11-09-2014 11-09-2017
104 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Phương Đông

Lô số 07, đường số 2, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, viên sủi bọt, cốm

sủi bọt, bột sủi bọt, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, gel uống, thuốc nước dùng

ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

23/GCN-

QLD

17-01-2014 17-01-2017
105 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Phương Đông – Chi

nhánh I

Lô 68, đường số 2, khu công

nghiệp Tân Tạo, phường Tân

Tạo A, quận Bình Tân, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc từ cao, bột dược liệu: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, thuốc

bột, thuốc cốm, trà hòa tan, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc nước uống, gel

thuốc uống, viên ngậm.

144/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
106 Công ty liên doanh

Dược phẩm Éloge

France Việt Nam

Khu Công nghiệp Quế Võ, xã

Phương Liễu, huyện Quế Võ,

tỉnh Bắc Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nang cứng, thuốc bột, thuốc

cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

650/GCN-

QLD

14-12-2015 14-12-2018
107 Công ty TNHH

Dược phẩm –

Dược liệu OPODIS

Lô 78, khu chế xuất và công

nghiệp Linh Trung III, xã An

Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh

Tây Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nước dùng ngoài và dầu

thuốc.

14/GCN-

QLD

13-01-2014 13-01-2017
108 Công ty TNHH MTV

120 Armephaco

Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường

Phúc Lợi, quận Long Biên,

thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa các kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, mỡ và dung dịch

thuốc tiêm.

518/GCN-

QLD

19-09-2014 19-09-2017
109 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Trường Thọ

Lô M1, đường N3, khu công

nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam

Định, tỉnh Nam Định.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, viên nén sủi bọt,

thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt.

381/GCN-

QLD

29-07-2014 29-07-2017
110 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Trường Thọ

Lô M1, đường N3, khu công

nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam

Định, tỉnh Nam Định.

* Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên hoàn

mềm, viên hoàn cứng, viên nang cứng, trà thuốc, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước

uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, cồn thuốc;

* Nguyên liệu làm thuốc: cao khô, cao đặc, cao lỏng, dược liệu đã chế biến.

306/GCN-

QLD

08-06-2015 08-06-2018
111 Công ty cổ phần

Dược Becamex

Đường NA6, khu công nghiệp

Mỹ Phước 2, thị trấn Mỹ

Phước, huyện Bến Cát, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

220/GCN-

QLD

21-04-2014 21-04-2017
112 Công ty TNHH

Suheung Việt Nam

Đường số 1, khu công nghiệp

Long Thành, xã Tam An, huyện

Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vỏ nang cứng gelatin dùng làm thuốc. 316/GCN-

QLD

26-06-2014 26-06-2017
113 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Boston Việt Nam

Số 43, đường số 8, khu công

nghiệp Việt Nam – Singapore,

thị xã Thuận An, tỉnh Bình

Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nén bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén

sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, sirô, thuốc kem,

thuốc gel, thuốc mỡ.

19/GCN-

QLD

14-01-2015 14-01-2018
114 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Euvipharm – Thành

viên tập đoàn F.I.T

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim,

viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc

cốm sủi bọt, thuốc nước uống, sirô thuốc, hỗn dịch uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ

mũi, thuốc kem dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc bột pha tiêm, viên nén, viên

nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

446/GCN-

QLD

12-08-2015 12-08-2018
115 Công ty cổ phần

Dược S. Pharm

Lô G, khu công nghiệp An

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

565/GCN-

QLD

13-10-2015 13-10-2018
116 Công ty cổ phần

Dược S. Pharm

Lô G, khu công nghiệp An

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

58/GCN-

QLD

15-02-2017 15-02-2020
117 Công ty cổ phần

Công nghệ Cao

Traphaco

(Traphaco-CNC)

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng,

viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, cao thuốc,

thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Nguyên liệu làm thuốc: Dược liệu đã chế biến, cao lỏng, cao đặc, cao khô, cốm và

bột.

63/GCN-

QLD

29-01-2015 29-01-2018
118 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 3

(FORIPHARM)

Xã Nam Sơn, huyện An Dương,

thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc nước uống.

633/GCN-

QLD

24-11-2015 24-11-2018
119 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 3

(FORIPHARM)

Xã Nam Sơn, huyện An Dương,

thành phố Hải Phòng.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc cốm, bột, trà thuốc, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống,

rượu thuốc, dầu xoa, cao xoa, cồn xoa;

* Nguyên liệu làm thuốc: cao dược liệu, bột dược liệu, dược liệu đã chế biến.

94/GCN-

QLD

12-02-2015 12-02-2018
120 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hà Nội

(Hanoi pharma

JSC)

Lô số 15, khu công nghiệp

Quang Minh, xã Quang Minh,

huyện Mê Linh, thành phố Hà

Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc

nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi.

16/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
121 Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Dược Nanogen

Lô I-5C, Khu công nghệ cao,

phường Tăng Nhơn Phú A,

quận 9, thành phố Hồ Chí

Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, thuốc tiêm

bột đông khô;

* Nguyên liệu sinh học làm thuốc theo danh mục đính kèm.

520/GCN-

QLD

20-10-2016 20-10-2019
122 Công ty TNHH

Thiên Dược

Lô F3, đường N5, khu công

nghiệp Nam Tân Uyên, xã

Khánh Bình, huyện Tân Uyên,

tỉnh Bình Dương.

Thuốc từ dược liệu: Cao thuốc nguyên liệu và thuốc viên nang cứng. 225/GCN-

QLD

19-08-2013 19-08-2016
123 Công ty cổ phần

Hóa Dược Việt

Nam

Số 192, phố Đức Giang, quận

Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc nước uống,

thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ

48/GCN-

QLD

03-02-2016 03-02-2019
124 Công ty cổ phần

Dược phẩm Yên

Bái (Ypharco)

Số 725, đường Yên Ninh,

phường Minh Tân, thành phố

Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thuốc từ dược liệu và thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên

nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc

bột, thuốc hoàn bao, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài.

329/GCN-

QLD

09-07-2014 09-07-2017
125 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hải

Phòng

(HAIPHARCO)

Số 1, phố Tây Sơn, phường

Trần Thành Ngọ, quận Kiến An,

thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, viên nén,

viên bao phim, viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng và viên nang

mềm.

577/GCN-

QLD

28-10-2015 28-10-2018
126 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hải

Phòng

(HAIPHARCO)

Số 1, phố Tây Sơn, phường

Trần Thành Ngọ, quận Kiến An,

thành phố Hải Phòng.

+ Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc nước dùng ngoài, thuốc

bột dùng ngoài, thuốc mỡ dùng ngoài;

+ Thuốc dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng,

thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống;

+ Nguyên liệu làm thuốc (từ dược liệu): dược liệu sơ chế chế biến, dịch chiết, cao

lỏng, cao đặc, cao khô.

510/GCN-

QLD

19-10-2016 19-10-2019
127 Công ty cổ phần

Dược phẩm Khang

Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: dược liệu đã sơ chế, cao lỏng, cao đặc, cao

khô, cốm, bột;

* Thuốc thành phẩm từ dược liệu: viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim,

thuốc cốm, thuốc bột, thuốc nước uống và thuốc thang.

599/GCN-

QLD

24-10-2014 24-10-2017
128 Công ty TNHH

Medochemie (Viễn

Đông)

Số 40, VSIP II đường số 6, khu

công nghiệp Việt Nam –

Singapore II, khu liên hợp công

nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình

Dương, phường Hòa Phú,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên

nang cứng.

502/GCN-

QLD

10-09-2014 10-09-2017
129 Công ty TNHH

Medochemie (Viễn

Đông)

Số 40, VSIP II đường số 6, khu

công nghiệp Việt Nam –

Singapore II, khu liên hợp công

nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình

Dương, phường Hòa Phú,

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh

Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc gel và thuốc mỡ. 712/GCN-

QLD

31-12-2014 31-12-2017
130 Công ty cổ phần

Fresenius Kabi

Bidiphar

Khu vực 8, phường Nhơn Phú,

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình

Định.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, dung dịch

thuốc tiêm truyền.

686/GCN-

QLD

09-12-2014 09-12-2017
131 Công ty cổ phần

tập đoàn Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến,

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng

Yên.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi,

thuốc nhỏ tai, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén,

viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

300/GCN-

QLD

04-06-2015 04-06-2018
132 Công ty cổ phần

Dược Nature Việt

Nam

Số 19, đường số 18, phường

Linh Chiểu, quận Thủ Đức,

thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc dược liệu từ cao dược liệu, tinh dầu: viên nang mềm, dung dịch thuốc uống,

tinh dầu, dầu gió và gel, dung dịch dùng ngoài

46/GCN-

QLD

03-02-2016 03-02-2019
133 Công ty TNHH sản

xuất Dược phẩm

Medlac Pharma

Italy

Khu công nghiệp công nghệ cao

I, khu công nghệ cao Hòa Lạc,

Km 29, đại lộ Thăng Long,

huyện Thạch Thất, thành phố

Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, thuốc bột pha

tiêm.

344/GCN-

QLD

02-07-2015 02-07-2018
134 Chi nhánh Công ty

cổ phần Dược

phẩm Phong Phú –

Nhà máy sản xuất

dược phẩm

Usarichpharm

Lô 12, Đường số 8, Khu công

nghiệp Tân Tạo, Phường Tân

Tạo A, Quận Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên

bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm.

685/GCN-

QLD

21-12-2015 21-12-2018
135 Công ty cổ phần

Dược phẩm Am vi

(Amvipharm)

Lô B14-3, lô B14-4, đường N13,

khu công nghiệp Đông Nam,

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí

Minh.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc bột pha tiêm.

19/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
136 Công ty cổ phần

Dược phẩm Am vi

(Amvipharm)

Lô B14-3, lô B14-4, đường N13,

khu công nghiệp Đông Nam,

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí

Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm truyền, dung dịch thẩm

phân, dung dịch chạy thận nhân tạo, dung dịch uống đóng túi, hỗn dịch uống đóng

túi, gel uống đóng túi, thuốc bột và thuốc cốm.

415/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
137 Công ty TNHH

Dược phẩm Fito

Pharma

Số 26 Bis/1, Khu phố Trung,

phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận

An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc từ dược liệu: sirô, dung dịch uống, dầu gió, dung dịch dùng ngoài chứa tinh

dầu, viên nén, viên bao phim và viên nang cứng.

15/GCN-

QLD

14-01-2014 14-01-2017
138 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bến

Tre (Bepharco)

Số 6A3, Quốc lộ 60, phường

Phú Tân, thành phố Bến Tre,

tỉnh Bến Tre.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nước uống, sirô, hỗn dịch

uống, gel uống, nhũ dịch uống.

161/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
139 Công ty TNHH

Dược phẩm và

thương mại Thành

Công

Km 6+200, Quốc lộ 38, phường

Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh,

tinh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt

và thuốc cốm sủi bọt

600/GCN-

QLD

14-12-2016 14-12-2019
140 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 2

(Dopharma)

Nhà máy sản xuất dược phẩm:

Lô số 27, khu công nghiệp

Quang Minh, thị trấn Quang

Minh, huyện Mê Linh, thành

phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao

đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, mỡ, gel và dung dịch

thuốc tiêm thể tích nhỏ;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng,

thuốc bột và thuốc cốm.

341/GCN-

QLD

04-08-2016 04-08-2019
141 Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung

ương 2

(Dopharma)

Lô số 27, khu công nghiệp

Quang Minh, huyện Mê Linh,

thành phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nang mềm, thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm.

34/GCN-

QLD

24-01-2014 24-01-2017
142 Công ty cổ phần

Dược phẩm

Tenamyd

Lô Y01-02A, đường Tân Thuận,

khu công nghiệp/Khu chế xuất

Tân Thuận, phường Tân Thuận

Đông, quận 7, thành phố Hồ

Chí Minh.

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin. 259/GCN-

QLD

21-06-2016 21-06-2019
143 Nhà máy sản xuất –

Công ty TNHH

Dược phẩm Hoa

Linh

Lô B3, Cụm công nghiệp thị

trấn Phùng, huyện Đan

Phượng, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: Sirô, dung dịch uống, cao lỏng, viên kẹo ngậm, thuốc kem,

thuốc mỡ, dung dịch dùng ngoài và cồn thuốc dùng ngoài.

55/GCN-

QLD

24-02-2014 09-09-2016
144 Công ty TNHH

Dược phẩm Hoa

Linh

Nhà máy dược phẩm: Lô B3,

Cụm công nghiệp thị trấn

Phùng, huyện Đan Phượng,

thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng,

thuốc bột, thuốc cốm.

476/GCN-

QLD

27-08-2015 27-08-2018
145 Công ty TNHH

Dược phẩm Mê

Linh

Thôn Duyên Trường, xã Duyên

Thái, huyện Thường Tín, thành

phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc nước uống.

608/GCN-

QLD

20-12-2016 20-12-2019
146 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm DHG

(DHG PHARMA)

Lô B2-B3, khu công nghiệp Tân

Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân

Phú Thạnh, huyện Châu Thành

A, tỉnh Hậu Giang.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén nhai, viên nén

ngậm, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc bột pha

hỗn dịch uống, thuốc cốm, thuốc cốm pha hỗn dịch uống, viên nén sủi bọt, thuốc

bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

550/GCN-

QLD

17-11-2016 17-11-2019
147 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm DHG

(DHG PHARMA)

Lô B2-B3, khu công nghiệp Tân

Phú Thạnh – Giai đoạn 1, xã Tân

Phú Thạnh, huyện Châu Thành

A, tỉnh Hậu Giang.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam (Cephalosporin và Penicillin): Viên nén, viên

nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột pha hỗn dịch uống và thuốc cốm pha hỗn

dịch uống.

443/GCN-

QLD

11-08-2015 11-08-2018
148 Công ty cổ phần

Dược phẩm Gia

Nguyễn

Đường YP6, khu công nghiệp

Yên Phong, xã Đông Phong,

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc

Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên

nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, sirô thuốc, thuốc nước uống.

98/GCN-

QLD

13-02-2015 13-02-2018
149 Công ty cổ phần

thương mại Dược

vật tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố L{ Bôn, tổ 2,

phường Tiền Phong, thành phố

Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên

nang cứng, thuốc hoàn cứng, sirô thuốc, cao thuốc (cao lỏng, cao đặc, cao khô),

thuốc thang.

320/GCN-

QLD

27-06-2014 27-06-2017
150 Công ty TNHH

Đông Dược Phúc

Hưng (Đông Dược

Phúc Hưng)

Cụm công nghiệp Thanh Oai,

huyện Thanh Oai, thành phố Hà

Nội.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống, cao

dược liệu và thuốc phiến.

212/GCN-

QLD

16-04-2014 16-04-2017
151 Công ty cổ phần

Dược phẩm CPC1

Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình

Phương, xã Văn Bình, huyện

Thường Tín, thành phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, thuốc

nhỏ mũi, thuốc nước uống, sirô, viên nang mềm, thuốc khí dung;

* Vỏ nang cứng.

271/GCN-

QLD

26-05-2014 26-05-2017
152 Công ty cổ phần

Dược OPC Bắc

Giang

Thôn Bình An, xã Tiền Phong,

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc

Giang.

Cao dược liệu: Cao lỏng, cao mềm và cao đặc. 330/GCN-

QLD

09-07-2014 09-07-2017
153 Công ty TNHH

Dược Hanvet

Khu công nghiệp Phố Nối A, thị

trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ

Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc dùng ngoài. 439/GCN-

QLD

14-08-2014 14-08-2017
154 Trung tâm nghiên

cứu sản xuất Vắc

xin và Sinh phẩm Y

tế (POLYVAC)

Số 418, phố Vĩnh Hưng,

phường Thanh Trì, quận Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội.

* Vắc xin sống, giảm độc lực, đông khô: Vắc xin Sởi, vắc xin Rubella và vắc xin Sởi-

Rubella phối hợp;

* Đóng lọ vắc xin thành phẩm.

340/GCN-

QLD

04-08-2016 04-08-2019
155 Viện Vắc xin và

Sinh phẩm y tế

(IVAC)

Số 9 đường Pasteur, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Vắc xin Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván, Vắc xin Uốn ván hấp phụ, Vắc xin Phòng Lao;

* Thành phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế.

377/GCN-

QLD

09-07-2015 09-07-2018
156 Viện Vắc xin và

Sinh phẩm y tế

(IVAC)

* Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa (Sản xuất huyết

thanh thô);

* Số 9 Pasteur, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa (Tinh

chế huyết thanh và Đóng lọ

thành phẩm).

Huyết thanh tinh chế từ máu ngựa: huyết thanh kháng dại, huyết thanh kháng uốn

ván, huyết thanh kháng nọc rắn.

280/GCN-

QLD

06-07-2016 06-07-2019
157 Viện Vắc xin và

Sinh phẩm y tế

(IVAC)

* Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm,

tỉnh Khánh Hòa (Sản xuất bán

thành phẩm);

* Số 9 Pasteur, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa (Đóng lọ

thành phẩm).

Vắc xin Cúm bất hoạt. 280/GCN-

QLD

06-07-2016 06-07-2019
158 Công ty TNHH Vắc

xin và Sinh phẩm

Nha Trang

Thôn Cây Xoài, xã Suối Tân,

huyện Can Lâm, tỉnh Khánh

Hòa.

Thuốc có chứa vi sinh: thuốc viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm. 216/GCN-

QLD

18-04-2014 18-04-2017
159 Công ty TNHH MTV

Vắc xin và Sinh

phẩm số 1

(VABIOTECH)

Số 1 Yersin, quận Hai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội.

* Dây chuyền vắc xin Viêm não Nhật Bản, vắc xin Viêm gan A tinh khiết bất hoạt,

vắc xin Viêm gan B tái tổ hợp, vắc xin Tả uống;

* Dây chuyền đóng lọ vắc xin thành phẩm.

212/GCN-

QLD

21-04-2015 21-04-2018
160 Công ty TNHH MTV

Vắc xin Pasteur Đà

Lạt (DAVAC)

Số 18 Lê Hồng Phong, phường

4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm

Đồng.

* Dây chuyền vắc xin Thương hàn Vi;

* Dây chuyền đóng lọ thành phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế.

18/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
161 Công ty TNHH MTV

Vắc xin Pasteur Đà

Lạt (DAVAC)

Số 18 Lê Hồng Phong, phường

4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm

Đồng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc bột chứa vi sinh vật. 17/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
162 Công ty TNHH

Dược phẩm Quế

Lâm

Km10, Đường 5, khu công

nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị,

huyện Gia Lâm, thành phố Hà

Nội.

Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nang cứng. 416/GCN-

QLD

08-08-2014 08-08-2017
163 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc

Ninh (BANIPHAR)

Nhà máy dược phẩm: Lô C1-1,

khu công nghiệp Quế Võ,

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao

phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc nước dùng

ngoài;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc

bột, thuốc cốm, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: Nguyên liệu Curcumin, cao dược liệu, bột

dược liệu, dược liệu đã chế biến.

251/GCN-

QLD

21-05-2015 21-05-2018
164 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hoa

Việt

Lô C9, khu công nghiệp Châu

Sơn, phường Châu Sơn, thành

phố Phủ L{, tỉnh Hà Nam.

Thuốc từ dược liệu: Sirô thuốc, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, viên nén, viên

nang cứng, viên bao đường, thuốc cốm, thuốc bột và trà thuốc.

646/GCN-

QLD

12-11-2014 12-11-2017
165 Công ty TNHH

Dược phẩm

USAPHA

Đường TS 11, khu công nghiệp

Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột,

thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

565/GCN-

QLD

07-10-2014 07-10-2017
166 Công ty TNHH

Dược Quốc tế Diệu

Vinh

Lô CN4, khu công nghiệp Thạch

Thất – Quốc Oai, thị trấn Quốc

Oai, huyện Quốc Oai, thành

phố Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: cao khô;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: cao khô.

405/GCN-

QLD

20-07-2015 20-07-2018
167 Công ty TNHH

Nipro Pharma Việt

Nam (NPV)

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu

đô thị công nghiệp và dịch vụ

VSIP Hải Phòng, huyện Thủy

Nguyên, Khu Kinh tế Đình Vũ –

Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm. 145/GCN-

QLD

24-03-2015 24-03-2018
168 Công ty TNHH

Nipro Pharma Việt

Nam (NPV)

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu

đô thị công nghiệp và dịch vụ

VSIP Hải Phòng, huyện Thủy

Nguyên, khu kinh tế Đình Vũ –

Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm bột đông khô. 234/GCN-

QLD

07-06-2016 07-06-2019
169 Công ty TNHH

Dược phẩm Nhất

Nhất

Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp

Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc

bột, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Dược liệu chế biến: Cao lỏng, cao đặc, cao khô.

201/GCN-

QLD

14-04-2015 14-04-2018
170 Công ty TNHH

Dược thảo Hoàng

Thành

Nhà máy dược phẩm: Lô đất

CN4, Cụm công nghiệp Quất

Động mở rộng, huyện Thường

Tín, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ cao, cốm, bột dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, siro thuốc.

365/GCN-

QLD

06-07-2015 06-07-2018
171 Công ty Cổ phần

Dược – Vật tư y tế

Quảng Ninh

Nhà máy dược phẩm: Tổ 1, khu

10, phường Việt Hưng, thành

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang

cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc cốm, trà thuốc, cao lỏng, rượu thuốc, thuốc

nước uống, thuốc nước dùng ngoài;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao lỏng, cao đặc, cao khô, bột dược liệu, dược liệu đã

chế biến.

558/QĐ-

QLD

09-10-2015 09-10-2018
172 Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Long

Số 02, đường 430, ấp 1, xã

Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi,

thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, viên hoàn mềm,

viên hoàn cứng, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, rượu thuốc, trà hòa tan,

trà túi lọc, cồn xoa bóp;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao khô, cao đặc, cao lỏng, dược liệu đã chế biến.

29/QĐ-

QLD

22-01-2016 22-01-2019
173 Công ty cổ phần

Vĩnh Hoàn

Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, phường

11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh

Đồng Tháp.

Nguyên liệu làm thuốc: Gelatin và Collagen. 581/GCN-

QLD

29-10-2015 29-10-2018
174 Công ty TNHH

Dược Tùng Lộc II

Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên.

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm,

viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống và thuốc thang;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: thuốc phiến, cao lỏng, cao đặc, cao khô, bột.

617/GCN-

QLD

28-12-2016 28-12-2019
175 Chi nhánh Công ty

\

cổ phần Sao Thái

Dương tại Hà Nam

KCN Đồng Văn, thị trấn Đồng

Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà

Nam.

* Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: thuốc nước uống, thuốc nước dùng

ngoài, mỡ, kem, gel;

* Thuốc từ dược liệu: viên nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc

nước uống, thuốc nước dùng ngoài, mỡ, kem, gel, dầu xoa;

* Dược liệu chế biến: cao, bột, phiến dược liệu.

310/GCN-

QLD

11-06-2015 11-06-2018
176 Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Lô CN4 – 6.2 khu công nghiệp

Thạch Thất – Quốc Oai, xã

Phùng Xá, huyện Thạch Thất,

Thành phố Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén bao đường, thuốc

nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao lỏng, cao đặc, cao khô.

217/QĐ-

QLD

25-04-2015 12-02-2018
 177 Công ty Cổ phần

Dược phẩm An

Thiên

Lô C16, đường số 9, khu công

nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà

Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch uống, dung dịch uống, thuốc tiêm dung dịch,

thuốc tiêm truyền, thuốc bột đông khô pha tiêm;

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang cứng,

viên hoàn, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch uống, dung dịch uống.

661/QĐ-

QLD

17-12-2015 17-12-2018
178 Công ty cổ phần

Dược phẩm Hà

Nam

Đường Lê Chân, Khu công

nghiệp Châu Sơn, thành phố

Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang

cứng, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống,

sirô thuốc, trà hòa tan và trà túi lọc

49/GCN-

QLD

03-02-2016 03-02-2019
179 Công ty TNHH MTV

Dược phẩm Phước

Sanh Pharma

Số 272 C, khu 3, thị trấn Đức

Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long

An.

* Thuốc từ dược liệu: viên nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc: dược liệu đã chế biến, cao lỏng.

584/GCN-

QLD

02-11-2015 02-11-2018
180 Cơ sở sản xuất

thuốc Đông Dược

Cửu Long

Số 28 Huznh Phan Hộ, phường

Trà An, quận Bình Thủy, thành

phố Cần Thơ.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nang cứng. 302/GCN-

QLD

05-06-2015 05-06-2018
181 Cơ sở sản xuất

thuốc Đông Dược

Cửu Long

Số 28 Huznh Phan Hộ, phường

Trà An, quận Bình Thủy, thành

phố Cần Thơ.

Thuốc từ dược liệu: thuốc kem, thuốc mỡ. 634/GCN-

QLD

24-11-2015 24-11-2018
182 Công ty cổ phần

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, Khu công

nghệ cao, quận 9, thành phố

Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên nang

cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống dạng ampoule, thuốc nước dùng

ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel.

15/GCN-

QLD

14-01-2016 14-01-2019
183 Công ty cổ phần

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, Khu công

nghệ cao, quận 9, thành phố

Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc sirô. 73/GCN-

QLD

27-02-2017 27-02-2020
184 Công ty TNHH Vạn

Xuân

Đường số 3, cụm công nghiệp

Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An.

* Thuốc từ dược liệu: Viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: cao khô.

660/GCN-

QLD

17-12-2015 17-12-2018
185 Cơ sở sản xuất

kinh doanh thuốc y

học cổ truyền Đại

Hồng Phúc

E9/202D Thế Lữ, ấp 6, xã Tân

Nhựt, Bình Chánh, thành phố

Hồ Chí Minh.

Thuốc từ dược liệu: Viên nang cứng, viên hoàn mềm, trà hòa tan, trà túi lọc, thuốc

nước uống dạng gói và thuốc cốm dạng gói

335/GCN-

QLD

25-07-2016 25-07-2019
186 Công ty Cổ phần

Dược phẩm

Vimedimex 2

Lô đất N2, đường TS6, Khu

Công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội

Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc

Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nang cứng,

viên bao phim, viên bao đường, thuốc gói

159/GCN-

QLD

26-04-2016 26-04-2019
187 Cơ sở sản xuất

đông dược 408

Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức,

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc kem, thuốc mỡ. 258/GCN-

QLD

21-06-2016 21-06-2019
188 Công ty TNHH

Đông dược An

Triệu

Số 2, Lô C1-1/X9, Đường D4,

khu công nghiệp Tân Phú

Trung, Xã Tân Phú Trung,

Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Thuốc dược liệu (từ dược liệu): Cồn xoa bóp. 465/GCN-

QLD

21-09-2016 21-09-2019
189 Công ty cổ phần

dược mỹ phẩm

May

Lô B4, Đường K1, Khu Công

nghiệp Cát Lái – Cụm II (Giai

đoạn 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi,

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Đóng gói cấp 2 thuốc thành phẩm (bao gồm cả thuốc chứa kháng sinh nhóm β-

Lactam; không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,

thuốc phóng xạ), vắc xin, sinh phẩm y tế.

599/GCN-

QLD

14-12-2016 14-12-2019

VĂN BẢN DẠNG WORD: DS_GMP_WHO_8.3.2017

VĂN BẢN GỐC: DS_GMP_WHO_8.3.2017

ENGLISH VERSION: 

Danh sách công ty đạt GMP-WHO

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!