Công văn 8065/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

991
Công văn 8065/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK
5/5 - (2 bình chọn)
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 8065/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 160

Hà Nội ngày 09 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 160 phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 8065/QLD-ĐK ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Tên nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên  cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lưọng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ sản xuất nguyên liệu Tên nưóc sản xuất nguyên liệu
1 Atiganci QLĐB-652-18 22/02/2020 Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Ganciclovir natri USP38 Shanghai Pharma Group Changzhou Kony Pharmaceutical Co., Ltd. Daixi Street, Luoyang Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu 213105, China China
2 A.T Oxaliplatin 50 QLĐB-661-18 22/02/2020 Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Oxaliplatin EP8.0 Heraeus. Heraeusstr 12-14, 63450 Hanau, Germany Germany
3 Metroveno VD-28856-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Metronidazole BP 2014 Hubei Honayuan Pharmaceutical Co., Ltd. N0.8 Fengshan Road, Industrial and Development Zone, Luotian County Huanggang City, Hubei Province, China China
4 Novolinda VD-28880-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Metronidazole BP 2013 Shijiazhuang Shengqi Chemical Co., Ltd. No. 102 Youyi South Street Qiaoxi district,Shijiazhuang China China

 

5 Levobupi-BFS 50 mg VD-28877-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm CPC 1 Hà Nội LevobupivVaine

Hydrochlorid

NSX CARBOGEN AMCIS AG Route du Simplon 24, CH-1895 Vionnaz, Switzerland Switzerland
6 Levobupi-BFS 50 mg VD-28877-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phấm CPC1 Hà Nội Levobupivacaine

Hydrochloride

NSX Pioneer Agro Industries Plot No. 8 , Ml DC Indu Areabadlapur Station Road, Badlapur(e) – 421503, Dist-Thane – Zone 6, India India
7 Levobupi-BFS 50 mg VD-28877-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩmCPCl Hà Nội Levobupivacaine

Hydrochloride

NSX EDMOND PHARMA S.R.L STRADA STATALE DEI GIOVI 131-20037, PADERNO DUGNANO (MI) – ITALY Italy
8 Novovalpo VD-28881-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Valproic Acid USP36 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 24/2.25. Phase IV. G.I.D.C. Panoli- 394116. Dist. Bharuch. (Guj.) India India
9 Goutcolcin VD-28830-18 22/02/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Colchicin USP38 Indo Herbal Extractions Mouza-Meerpur Gurudwara, Kala- Amb (173030). Distt. Sirmour, Himachal Pradesh, India India
10 Mifrednor 10 VD-29468-18 22/02/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Mifepristone CP 2010 Zhejiang Xianju Junye Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1 Junye Road. Xianju, Zhejiang, China China
Danh mục này bao gồm 10 khoản./.

 

Công văn 8065/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 8065_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!