Công văn 6703/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

664
Công văn 6703/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6703/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu GPNK
5/5 - (4 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6703/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã cấp số đăng ký

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc dược công bố nêu trên đăng tai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đề các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận

–   Như trên;

–   TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

–  Các Phó Cục trưởng;

–   Phòng QLKDD (để phối hợp);

–   Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

–  Website Cục QLD;

–   Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy


DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 6703/QLD-ĐK ngày 13/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy )

(3)

Tên NSX

(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối ….)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất

(9)

1 BENATE VD-24464-

16

23/03/2021 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Clobetasone

Butyrate

EP 8.0 Farmabios S.P.A Via Pavia, 1 – 27027 Gropello Cairoli (PV), Italy India
2 EFODYL VD-27344-

17

22/06/2022 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefuroxime axetil USP 38 Chemo S.A. Lugano Branch Via F. Pelli 17 P. O. Box Ch-6901 Lugano Switzerland
3 EFODYL VD-27345-

17

22/06/2022 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefuroxime axetil USP 38 Chemo S.A. Lugano Branch Via F. Pelli 17 P. O. Box Ch-6901 Lugano Switzerland
4 MEZICEF VD-27347-

17

22/06/2022 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefotaxime

sodium

EP 8.0 Kopran Research Laboratories Limited K-4/4, Additional MIDC, At/Post: Birwadi, Tal: Mahad, Dist: Raigad, Pin 402 302. Maharashtra – India India
5 MEZICEF VD-27347-

17

22/06/2022 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefotaxime

sodium

EP 8.0 Nectar Lifesciences Ltd SCO 38-39, Sector 9D, Chandigarh 160 009, India India
6 Mi fexton VD-27211- 17 22/06/2022 Công ty CP Dược TW Mediplantex Citicolin natri (Sodium citicoline) CP 2015 Kaiping Genuine Biochemical Pharmaceutical Co..Ltd No.l, Xinke road, Shatang town, Kaiping, Guangdong China
7 Cetirizin VD-27222-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Cetirizine

dihydrochloride

BP 2013 Supriya Lifescience Ltd Corporate Office: 207/208. Udyog Bhavan. Sonawala Road, Goregaon (East). Mumbai-400 063. Maharashtra, India

Factory: A5/2, Lote Parshuram Industrial Area. M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra. India.

India
8 Poreton VD-27223-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Cyproheptadine

hydrochloride

USP 37 Vasudha Pharma Chem. Limited 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad- 38 Andhrapradesh, India India
9 Tusalene caps VD-27224-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Alimemazine

tartrate

BP 2013 Société Monégasque d’Etudes 5. Rue de I’lndustrie – MC 98000 Monaco Monaco

 

10 Vadol F VD-27225-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dirac Vacopharm Paracetamol BP 2016 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd. No. 368 Jianshe street, Hengshui city, Hebei Province, 053000 P.R. China China
11 Vadol F VD-27225-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dupe Vacopharm Chlorpheniramine

maleate

BP 2016 Supriya Lifescience Ltd Corporate office: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai 400 063. Maharashtra. India

Factory: A5/2, Lote Parshuram Industrial Area. M.I.D.C, Tal.-K.hed, Dist-Ratnagiri. 415 722, Maharashtra, India.

India
12 Vasomin 1000 VD-27226-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Glucosamine sulfate sodium chloride USP 34 Yangzhou Rixing Bio Tech No.58 Wuan Road, Gaoyou City, Jiangsu China China
13 Vasomin 1500 sachet VD-27227-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Glucosamine

hydrochloride

USP 37 Yangzhou Rixing Bio Tech No.89 Yaodu north road Zhangshu city Jiangxi province China
14 Vitamin B1 250 VD-27228-

17

22/6/2022 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Thiamine

mononitrate

USP 34 Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd No. 71 West Chunyuan RD, Xiangfan City, Hubei Province, China China
15 Dextromethorphan 15 VD-25851- 16 15/11/2021 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Dextromethorphan

hydrobromide

USP 34 Dr.Reddy’S

Laboratories

Plot no.9, JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam-531021, A.P, India India
16 Rodazol VD-25852-

16

15/11/2021 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Spiramycin DĐVN IV Wuxi Fortune Pharmaceutical Co.LTD No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone. Wuxi City, Jiangsu Province, P. R. China China
17 Vaconisidin VD-25853-

16

15/11/2021 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Nefopam HC1 CP 2010 Anhui Wan he Pharmaceutical Co., Ltd Yangcun Industrial zone, Tianchang City, Anhui Province, China China
18 Vitamin B1 250 VD-25854-

16

15/11/2021 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Thiamine

mononitrate

USP 37 Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd No.71 West Chunyuan RD, Xiangyang City, Hubei Province. China China
19 Vitamin PP VD-25855-

16

15/11/2021 Công ty Cổ phần Dirge Vacopharm Nicotinamide

 

 

DĐVN IV Second Pharma Co., Ltd Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone. Shangyu City, Zhejiang Province, China China

 

Công văn 6703/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kí.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6703_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6703_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!