Công văn 6573/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK

844
Công văn 6573/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 6573/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6573/QLD-ĐK
V/v điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các công ty đăng ký có vắc xin, sinh phẩm y tế được đính chính

Cục Quản lý dược thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định cấp số đăng ký vắc xin và sinh phẩm y tế như sau:

Quyết định số 174/QĐ-QLD ngày 24/06/2013 của Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành kèm danh mục 47 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 21, trong đó có một số sản phẩm:

  1. INSUMAN BASAL, SĐK: QLSP-0676-13

  2. INSUMAN BASAL, SĐK: QLSP-0677-1

  3. INSUMAN COMB 25, SĐK: QLSP-0678-13

  4. INSUMAN COMB 25, SĐK: QLSP-0679-13

  5. INSUMAN COMB 30, SĐK: QLSP-0680-13

  6. INSUMAN COMB 30, SĐK: QLSP-0681-13

  7. INSUMAN RAPID, SĐK: QLSP-0682-13

  8. INSUMAN RAPID, SĐK: QLSP-0683-13

do công Công ty TNHH Sanofi- Aventis Việt Nam (Địa chỉ: 123 Nguyễn Khoái – Q4 – TP Hồ Chí Minh) đăng ký, trong Quyết định ghi tên hoạt chất theo tiếng Việt là “Insulin người”; nay điều chỉnh giữ nguyên tên hoạt chất theo tiếng Anh là “Insulin human”

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết./.


Nơi nhận:

– Như trên;

– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh; Thanh tra Bộ Y tế; Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế;
– Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Lưu: VP, KDD, ĐKT (4 bản)

CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

Công văn 6573/QLD-ĐK./.

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

6573_QLD_ĐK_2014_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!