Công văn 5847/QLD-ĐK Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc

874
Công văn 5847/QLD-ĐK
Công văn 5847/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 5847/QLD-ĐK Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 5847/QLD-ĐK
V/v Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Tổng công ty dược Việt Nam;
  • Các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc tại Việt Nam.

Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Bộ về việc hoàn hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dược, Cục Quản lý dược đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 hướng dẫn hoạt động gia công thuốc với mục đích tăng cường tiếp cận công nghệ cao, ưu tiên các thuốc chất lượng cao ứng dụng công nghệ mới, ưu tiên cho gia công các thuốc hiếm, thuốc có dạng bào chế đặc biệt mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản trong quá trình thực hiện, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tham gia góp ý kiến. Nội dung dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế: hppt://www.moh.gov.vn/Góp ý dự thảo văn bản/Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc.

Ý kiến góp ý bằng văn bản về địa chỉ hòm thư: Cục Quản lý Dược (Phòng Đăng ký thuốc), 138 A Giảng Võ, Hà Nội, điện thoại 04.38230794/Fax: 04.38234758 hoặc địa chỉ email: dangkythuoc@gmail.com trước ngày 15/4/2015 để Cục Quản lý Dược tổng hợp, hoàn thiện văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN VIỆT HÙNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 5847/QLD-ĐK Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=6157]

5847_QLD_ÐK_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!