Công văn 5656/BYT-QLD cập nhật một số thông tin tại các QĐ công bố Danh mục thuốc có chứng minh TĐSH

924
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5656/BYT-QLD
V/v cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BYT ngày 23/01/2015 (Đợt 10), Quyết định số 3477/QĐ-BYT ngày 19/8/2015 (Đợt 11) về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h);
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng;
– Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế giao thông vận tải – Bộ GTVT;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
– Các Công ty có thuốc được cập nhật;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 

CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo văn bản số 5656/BYT-QLD ngày 25/09/2018 của Bộ Y tế)

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng Dạng bào chế Quy cách đóng gói Số đăng ký Cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở sản xuất, Nước sản xuất Số, ngày, Quyết định công bố Nội dung cập nhật
1 Plendil Felodipine 5 mg Viên nén phóng thích kéo dài Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-17835-14 AstraZeneca AB, (cơ sở đóng gói: Interphil Laboratories Inc, Canlubang Industrial Estate, Bo. Pittland, Cabuyao, Laguna, Philippines) SE-151 85 Sodertalje, Sweden Đợt 11: Quyết định số 3477/QĐ-BYT ngày 19/8/2015. – Số đăng ký: VN-20910-18;

– Cơ sở sản xuất: AstraZeneca AB;

– Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên.

2 Metovance Metformin hydroclorid 500mg và Glibenclamid 5mg;   Viên nén dài bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-14990-11 Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, Đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định Đợt 10: Quyết định số 241/QĐ-BYT ngày 23/01/2015 – Số đăng ký: VD-29195-18;

– Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Công văn 5656/BYT-QLD cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

5656_BYT_QLD_2018_VNRAS

5656_BYT_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!