Công văn 5638/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không phải cấp phép NK của thuốc trong nước

676
Công văn 5638/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không phải cấp phép NK của thuốc trong nước
Công văn 5638/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không phải cấp phép NK của thuốc trong nước
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

 

Số:5638/QLD-ĐK                      V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuôc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khấu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THỊ THU THỦY


DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Đính kèm công văn số 5638/QLD-ĐK ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Thuốc thành phẩm Bán thành phẩm      (6) Bán thành phẩm
TT (1) Tên thuốc (2) SĐK    (3) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(4)

Tên NSX (5) Tiêu chuẩn

(7)

Tên NSX bán thành phẩm (8) Địa chỉ cơ sở sản xuät (9) Nước sản xuất (10)
1 Zolasta VD3-5-17 19/9/2020 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 5ml chứa

Zoledronic acid anhydrous (dưói dạng Zoledronic acid monohydrat) 4mg

NSX Intas Pharmaceuticals Ltd Plot Numbers 457, 458 & 191/218P, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, In-382210, India India

Danh mục này bao gồm 01 khoản./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5638_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!