Công văn 5245/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phái cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước

646
Công văn 5245/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phái thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
cong_van_5245_QLD_ĐK_cong_bo_danh_muc_NLLT_khong_Can_giap_phep
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 5245/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm
thuốc được nhập khẩu không phái thực
hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp số đăng ký

 

    Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm-Thành viên tập đoàn E.I.T tại công văn số 66/2018/CV-EỴ ngày 14/03/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.u,ov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

                                                                  TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐẾ SẢN XUẤT THUỐC
THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 5245/QLD-ĐK ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc (1) SDK

(2)

Ngày hết hạn SDK

(dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….) (5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX nguyên liệu (8) Nưóc sản xuất

(9)

1 ASCORBIN-IOOO VD-23530-

15

17/12/2020 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Acid ascorbic USP35 Shangdong

Luwei

Pharmaceutical Cp., Ltd

Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong China
2 SORBITOL VD-23533-

15

17/12/2020 Công ty CPDP Euvipliarm-Thành viên tập đoàn F.I.T Sorbitol USP35 Roquette. Roquette Freres, 1 Rue de la Haute Loge. 62136 Lcstrem France
3 EULEXCIN 250 VD-25675-

16

15/11/2021 Công ty CPDP Euvipliarm-Thành viên tập đoàn F.I.T Cephalexin

monohydrat

BP 2013 NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical CO., LTD No. 18, Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technologiacl Development Zone, Hebei, P.R China
4 KEVIZOLE VD-25679-

16

15/11/2021 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Ketoconazol USP35 Ultratech India Limited 113, J.K Chambers, Sector-17, Vashi, New Mumbai – 400 705, Án Độ
5 SITRIZOL VD-25682-

16

15/11/2021 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.1.T Clotrimazol BP 2013 Jintan Zhongxing Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd. No. 12, HouYang Chemical Park Jincheng towns, Jintan, Jiangsu China
6 S1TRJZOL VD-25682-

16

15/11/2021 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.1.T Betamethason

dipropionat

USP 35 Crystal Pharma Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 105,47151 Boecillo. Valladolid Spain
7 SITR1ZOL VD-25682-

16

15/11/2021 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Gentamicin sulfat BP 2013 Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd No.l Yanfu road, Zhifu district, , Yantai China
8 VIDAGYL VD-25683-

16

15/11/2021 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn K.l.T^Qỵ Spiramycin BP2013 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1199 Jiaotong Road(West). Yicheng District Zhumadian. Henan Province China
9 ARGININ

EUVIPHARM

VD-25674-

16

15/11/2021 Cöng ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T L – Arginin hydroclorid USP33 Shanghai Aj inomoto Amino 518, Rongledongiu, Songjiang, Shanghai ■ China
10 EUXAMUS 200 VD-25678-

16

15/11/2021 Cöng ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Acetylcystein USP35 Wuhan Grand Hoyo Co.,Ltd 399 Louyu Road, Zhuo Dao Quan, Wuhan 30070 China
11 MOT1RIDON VD-25680-

16

15/11/2021 Cöng ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Domperidon

maleat

BP 2013 Vasudha Pharma Chern Limited 78/A, Vengal RaoNagar, Hyderabad- 38 Andhra Pradesh, India
12 NICOBION 500 VD-25681-

16

15/11/2021 Cöng ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Nicotinamid (Vitamin PP) USP37 Zhejiang Lanbo Biotechnological Co., Ltd Shidai Rd., Haining Economic Development Zone, Haining City, Zhejiang Province, China Zip Code: 314400 China
13 EUROXIE 250 VD-26136-

17

6/2/2022 Cöng ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Cefadroxil

monohydrat

BP 2013 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Calle Ripolles 2 Polígono Industrial Urvase.Sta Perpetua de Mogoda. 08130 Barcelona Spain Spain
14 EUVICLOR 250 VD-26137-

17

6/2/2022 Cöng ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Cefaclor

monohydrat

USP35 Lupin Limited, Ltd 198-202, New industrial Area No.2, Mandideep – 462 046 District Raisen (M.P.) India
15 ACEFALGAN CODEIN VD-26135-

17

6/2/2022 Cöng ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Acetaminophen USP35 Mallinckrodt Inc Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA

 

Công văn 5245/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5242_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!