Công văn 4968/BYT-VPB1 ĐB an ninh trật tự và công tác CSSK nhân dân trong dịp lễ 2/9

666
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4968/BYT-VPB1
V/v đm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp ngh Lễ Quốc khánh 02/9
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: – Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7988/VPCP-TH ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Chỉ đạo các cơ sở y tế theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các điểm vui chơi, lễ hội.
  2. Bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 24/24h trong những ngày nghỉ Lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Phối hợp với Công an, các lực lượng liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ tại Đơn vị.
  3. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Y tế, 138A, Giảng Võ, Ba Đinh, Hà Nội (Email: tonghopbyt@gmail.com).

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thanh Hảo, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại: 02462732177, 0988236450, 0949278570./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Vụ, Cục, TC, TTrB. VPB (để thực hiện);
– Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

Công văn 4968/BYT-VPB1 về việc đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

4968_BYT-VPB1_2018_VNRAS

4968_BYT_VPB1_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!