Công văn 448/KCB-QLCL bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

712
Công văn 448/KCB-QLCL bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018
Công văn 448/KCB-QLCL bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 448/KCB-QLCL
V/v bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: – Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Bệnh viện trực thuộc các trường đại học.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số 2101/BYT-VPB1 ngày 18/4/2018 về đảm bảo công tác Y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 từ ngày 28/4 – 01/5/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau đây:

1) Bảo đảm trực đầy đủ theo 04 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ;

2) Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng nếu có tại địa phương;

3) Bảo đảm công tác thường trực cấp cứu kịp thời đối với các trường hợp ngộ độc thực phẩm, đuối nước, tai nạn thương tích tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch;

4) Lập kế hoạch công tác chuyên môn, tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không từ chối hoặc xử trí chậm trễ các trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đến cơ sở y tế khác.

5) Thường trực Đường dây nóng 24/24h để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết như: các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng và báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế qua số điện thoại đường dây nóng 0984371919 hoặc địa chỉ email [email protected] để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên để góp phần bảo đảm cho nhân dân có một kỳ nghỉ Lễ an toàn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
– VPB, Vụ TT&TĐKT;
– Cổng TTĐTBYT, Trang tin ĐT Cục KCB;
– Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG

Lương Ngọc Khuê

Công văn 448/KCB-QLCL bảo đảm công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 448_KCB_QLCL_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!