Công văn 2101/BYT-VPB1 đảm bảo công tác Y tế bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5

818
Công văn 2101/BYT/VPB1 đảm bảo công tác Y tế bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
Công văn 2101/BYT/VPB1 đảm bảo công tác Y tế bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2101/B YT-VPB1

V/v đảm bảo công tác Y tế bệnh trong
dịp nghi lễ 30/4 – 01/5

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

  • Các đơn vị trực thuộc Bộ Ỵ tể;
  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3343/VPCP-TH ngày 11/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5, Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Chỉ đạo các cơ sở y tế theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các điểm vui chơi, lễ hội.
  2. Bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 24/24h trong nhừng ngày nghỉ lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an, các lực lượng liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy no tại đơn vị.
  3. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Y tế số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (E-mail: tonghopbvt@com), thông tin xin liên hệ với đồng chí: Nguyễn Thanh Hảo, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại: 0462732177, 0949278570.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Lãnh đạo Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

THỨ TRƯỞNG

NGUYỄN VIẾT TIẾN

 

 

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY cv_2101_2018.VNRAS.COM.pdf

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!