Công văn 4686/BYT-QLD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền

6572
Công văn 4686/BYT-QLD
Công văn 4686/BYT-QLD
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 4686/BYT-QLD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 4686/BYT-QLD
V/v mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

  • Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1649/VPCP-KGVX ngày 24/02/2017 đối với gói thầu mua thuốc biệt dược gốc. Để đảm bảo việc tổ chức đấu thầu mua thuốc thực hiện thống nhất, đúng quy định hiện hành đồng thời đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác điều trị, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị:

1. Việc lập kế hoach đấu thầu mua thuốc đối với gói thầu mua thuốc biệt dược gốc thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, cụ thể:
a) Thủ trưởng cơ sở y tế được quyết định việc mua thuốc biệt dược gốc khi có ý kiến đề xuất của Hội đồng Thuốc và Điều trị và các thuốc được đưa vào gói thầu thuốc biệt dược gốc phải căn cứ vào danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố.
b) Việc lập kế hoạch phải căn cứ vào thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của năm trước liền kề và dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc trong năm kế hoạch theo phân tuyến kỹ thuật của cơ sở y tế;
Khi lập kế hoạch đấu thầu, đề nghị các đơn vị cần rà soát kỹ số lượng của các thuốc biệt dược gốc căn cứ nhu cầu điều trị thực tế tại dơn vị để lập kế hoạch đủ nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng lạm dụng nhằm giúp tiết kiệm chi phí tiền thuốc.
2. Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai việc đàm phán giá đối với các thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ, do đó khi tổ chức đấu thầu thuốc đề nghị các đơn vị nêu rõ nội dung sau đây trong hợp đồng cung cấp thuốc với nhà thầu:
“Đối với các mặt hàng thuốc có kết quả đàm phán giá cấp quốc gia được công bố, giá thuốc cung ứng cho cơ sở y tế sẽ thực hiện điều chỉnh căn cứ giá đàm phán theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên nguyên tắc giá thuốc cung ứng không được vượt giá thuốc trúng thầu thông qua đàm phán giá”.
Trường hợp các đơn vị đã ký kết hợp đồng cung ứng thuốc, đề nghị điều chỉnh và bổ sung nội dung nội dung nêu trên vào hợp đồng cung cấp thuốc với các nhà thầu.
Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện

KT. BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Công văn 4686/BYT-QLD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

4686_BYT_QLD_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!