Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ

7979
Công văn 3968/BHXH-DVT
Công văn 3968/BHXH-DVT
4.2/5 - (5 bình chọn)

Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 3968/BHXH-DVT

v/v: thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Ngày 28/8/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn số 3794/BHXH-DVT gửi Bộ Y tế về việc thống nhất tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc (BDG). Do có 1 số sai sót về mặt kỹ thuật, nên tỷ lệ sử dụng thuốc BDG được đề xuất tại Công văn 3794/BHXH-DVT nêu trên chưa được chính xác, BHXH Việt Nam xin sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung tại các điểm 1, 2, 3 Công văn 3794/BHXH-DVT như sau:
Đề nghị Bộ Y tế tạm thời thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG năm 2018 như sau:
1. Đối với các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc Phòng (Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện YHCT quân đội), các bệnh viện trực thuộc Bộ Công An (Bệnh viện 198, Bệnh viện 30/4) và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương: tỷ lệ sử dụng BDG tối đa bằng 30% tổng chi thuốc.
Các bệnh viện tuyến trung ương có tỷ lệ sử dụng thuốc BDG thực tế trong năm 2016 lớn hơn 30%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng BDG không quá 30% tổng chi thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng BDG nhỏ hơn 30% tổng chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.
2. Đối với bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương: tỷ lệ sử dụng BDG không quá 25% so với tổng chi thuốc.
Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thuốc BDG thực tế trong năm 2016 lớn hơn 25%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng BDG không quá 25% tổng chi thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng BDG nhỏ hơn 25% tổng chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.
3. Bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương: tỷ lệ sử dụng BDG không quá 15% so với tổng chi thuốc.
Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thuốc BDG thực tế trong năm 2016 lớn hơn 15%, điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng BDG không quá 15% tổng chi thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng BDG nhỏ hơn 15% tổng chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.
4. Bệnh viện hạng 3 trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh tương đương tỷ lệ sử dụng BDG không quá 4% so với tổng chi thuốc.
Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thuốc BDG thực tế trong năm 2016 lớn hơn 4% điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng BDG không quá 4% tổng chi thuốc, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng BDG nhỏ hơn 4% tổng chi thuốc, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016.
5. Không sử dụng BDG tại các cơ sở khám chữa bệnh hạng 4, trạm y tế xã, các cơ sở khám chữa bệnh không phân hạng.
6. Đề nghị Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh về việc sử dụng BDG không vượt quá tỷ lệ đã thống nhất, đồng thời chỉ đạo việc kê đơn thay thế thuốc BDG đã hết hạn bản quyền bằng các thuốc Generic Nhóm 1 có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu điều trị tại các cơ sở y tế.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam kính đề nghị Bộ Y tế sớm cho ý kiến để BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Công văn 3968/BHXH-DVT thống nhất tỷ lệ sử dụng BDG tại các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ

DOWLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!