Công văn 3086/QLD-GT năm 2018 góp ý dự thảo sửa đổi thông tư 11

1209
Công văn 3086/QLD-GT năm 2018
Công văn 3086/QLD-GT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3086/QLD-GT
V/v góp ý dự thảo TT sửa đổi TT 11 về đấu thầu thuốc
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:     Các Doanh nghiệp sản xuất và Kinh doanh Dược

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý Dược
đã tiến hành xây dựng Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công
lập (sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016).

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan theo đề nghị của Cục Quản lý Dược tại Văn bản số 7435/QLD-GT ngày 26/05/2017, Cục Quản lý Dược đã hoàn thiện lại Dự thảo Thông tư trên.

Để tiến hành các thủ tục trình các cấp thẩm quyền ký ban hành, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế kính đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý về nội dung tại dự thảo thông tư trên.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (http://moh.gov.vn) và trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (http://www.dav.gov.vn).

Văn bản góp ý của Quý Đơn vị đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế trước ngày 28/02/2018. Hình thức gửi: qua đường văn bản (địa chỉ: Cục Quản lý Dược, 138A – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội) và qua đường thư điện tử (địa chỉ: [email protected]).

Sau thời hạn trên, nếu Quý đơn vị không có ý kiến góp ý thì coi như đã thống nhất với Dự thảo Thông tư trên.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư sửa đổi thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 về đấu thầu thuốc.

Công văn 3086/QLD-GT năm 2018 góp ý dự thảo sửa đổi thông tư 11 về đấu thầu thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3086_QLD_GT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!