Công văn 2918/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu dược chất không cần giấy phép nhập khẩu

672
Công văn 2918/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2918/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 27/01/2018 của Công ty Cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 2918/QLD-ĐK ngày 08/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liu
1 GUMAS VD-18097-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Aluminium hydroxide (Aluminum hydroxide) BP 2007 Il Yang Pharm. Co., Ltd 182-4 Hagal-Ri, Kihung – Eup, Yongin- City, Kiunggi-do, Korea Korea
2 GUMAS VD-18097-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Magnesium hydroxide BP 2007 Il Yang Pharm. Co., Ltd 182-4 Hagal-Ri, Kihung – Eup, Yongin- City, Kiunggi-do, Korea Korea
3 GUMAS VD-18097-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Simethicone BP 2007 RioCare India Pvt. Ltd Plot No. R-39, TTC Industrial Area, Midc Rabale, Navi Mumbai – 400 701. Maharashtra, India. India
4 GYGARIL-5 VD-18098-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Enalapril maleate BP 2007 CHANGZHOU PHARMACEUTICAL FACTORY No.2, Cailing-lu, Changzhou, Jiangsu Province, PR China China
5 PIZAR-6 VD-18099-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Ivermectin BP 2007 QINGDAO KINGWISH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD 1811 Room, No.2 Donghai Mid Road, Huanhai Mansion, Qingdao, China China
6 RAZOPRAL VD-18100-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Pantoprazole sodium sesquihydrate In-house Parth Overseas 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai. India
7 SOUZAL VD-18101-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Rabeprazole Sodium In-house Lee Pharma Limited Survey No. 10/G-1, Gadda potharam (Village), Jinnaram (Mandal) Medak (Dist.), -502319, AP, India. India
8 ARTHUR VD-17746-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Trimebutine maleate In-house LUNA CHEMICALS CO., LIMITED. 1502-1503, No.310 North Zhong Shan Rd., Hangzhou, China. China
9 PEXIFEN- 20mg VD-17747-12 26/01/2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Piroxicam beta cyclodextrin In-house ZHONGBAO CHEMICALS CO., LTD. 13F/E-8 Building, Westport New Terrtories, No.206 Zhenhua Road, Hangzhou, 310030 China China

Công văn 2918/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu dược chất không cần giấy phép nhập khẩu

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

2918_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!